Co se stane, když u souboru v cloudovém úložišti změním oprávnění?

Když u souboru změníte oprávnění ze „soukromý / přístupný pro některé uživatele“ na „veřejný pro všechny ve firmě“:
Ve chvíli, kdy jste příspěvek vytvořili, nebyl soubor veřejný pro všechny. Lidé proto uvidí jen ikonu typu souboru a zobrazí se jim výzva, aby potvrdili, že mají oprávnění soubor zobrazit. Zobrazit a otevřít soubor může potom jen ten, kdo má oprávnění. Pokud oprávnění změníte na „veřejný“, v náhledu se nic nezmění. Soubor ale bude moct otevřít každý.
Když u souboru změníte oprávnění z „veřejný“, aby ho mohl otevřít každý ve firmě, na „soukromý / přístupný pro některé uživatele“:
Ve chvíli, kdy vytvoříte příspěvek, je soubor veřejný pro všechny. Všichni vidí náhled anebo název. Pokud změníte oprávnění na soukromý / přístupný pro některé uživatele, náhledy s obrázky zůstanou stejné, protože byly zachyceny ve chvíli, kdy jste příspěvek vytvořili. Otevřít soubor kliknutím na odkaz může ale jen ten, kdo k tomu má oprávnění. Uživatelům se může zobrazit výzva, aby se přihlásili k poskytovateli cloudových služeb.
Byly tyto informace užitečné?