Centrum bezpečnosti

Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.

V Centru bezpečnosti máte přehled o tom, jestli je vaše komunita na Workplace během krizové události v pořádku. Přiřazujte bezpečnostní operátory, vytvářejte incidenty Centra bezpečnosti a pracovníkům postiženým incidentem posílejte rychle zprávy.

Vytvoření incidentu Centra bezpečnosti
Pokud chcete používat Centrum bezpečnosti, musíte být bezpečnostní operátor. Bezpečnostní operátory stanovují správci systému Workplace.
Jak ve vaší organizaci aktivovat Centrum bezpečnosti:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Centrum bezpečnosti.
 3. Klikněte na Přidat bezpečnostního operátora. Přidejte jako bezpečnostního operátora sami sebe. Bezpečnostní operátoři můžou v Centru bezpečnosti vytvářet zprávy.
 4. Klikněte na Přidat.
Byly tyto informace užitečné?
Incident Centra bezpečnosti můžou na Workplace vytvářet jenom bezpečnostní operátoři.
Bezpečnostní operátory stanovují správci systému. Jak přidat bezpečnostní operátory:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Centrum bezpečnosti.
 3. Klikněte na Přidat bezpečnostního operátora. Zadejte jméno osoby, kterou chcete přidat.
 4. Klikněte na Přidat.
Správcům systému se přístup k Centru bezpečnosti neuděluje automaticky. Nejprve musí sami sobě přidělit roli bezpečnostního operátora.
Byly tyto informace užitečné?
Centrum bezpečnosti najdete na panelu pro správu. Abyste mohli zprávy vůbec posílat, musíte nejprve vytvořit incident.
Vytvoření incidentu Centra bezpečnosti
Jak vytvořit incident Centra bezpečnosti:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Centrum bezpečnosti a vyberte možnost Přidat incident.
 3. Typ incidentu zvolte podle situace, ve které se nacházíte:
  • Test systému: Tato možnost slouží ke kontrole funkcí a posílání testovacích zpráv, a to jak sami sobě, tak i ostatním, kteří mají na incident zareagovat. Upozornění obsahují text „TEST“.
  • Cvičení: Tato možnost slouží k přípravě na krizové situace. Můžete spustit naplánované simulace obsahující i správu reakcí lidí. Upozornění obsahují text „CVIČENÍ“.
  • Aktuální krizová situace: Tuto možnost vyberte, když reagujete na reálnou situaci a chcete zaznamenávat podrobné informace a posílat zprávy zaměstnancům.
 4. U krizové situace doplňte její název, lokalitu a přidejte do ní bezpečnostní operátory.
Duplikování stávajícího incidentu Centra bezpečnosti
Jak duplikovat stávající incident Centra bezpečnosti:
 1. Na hlavní stránce Centra bezpečnosti klikněte vedle incidentu, který chcete duplikovat, na .
 2. Podle potřeby zkontrolujte a upravte podrobnosti incidentu a bezpečnostní operátory.
 3. Kliknutím na Přidat incident vytvořte nový incident.
Odeslání zprávy
Incident už teď máte vytvořený. Dokud zůstává otevřený, můžete do něj přidávat zprávy. Jak poslat zprávu:
 1. Klikněte na Vytvořit zprávu.
 2. Vyberte typ zprávy. Kliknutím na kteroukoli možnost o ní zjistíte víc. Klikněte na Další.
 3. Přidejte obsah zprávy. Na obrazovce vpravo vidíte náhled jednotlivých typů zpráv. Až skončíte, klikněte na Další.
 4. Klikněte na Přidat lidi a vyberte pro tuto zprávu příjemce. Příjemce můžete přidat takto:
  • Můžete přidávat jednotlivce (když je ručně přidáte k události).
  • Můžete přidávat skupiny na Workplace, a tím přidat všechny aktuální členy dané skupiny.
  • Můžete je přidávat podle lokality profilu.
  • Můžete nahrát soubor ve formátu CSV (potřebujete pouze e-maily zaměstnanců).
  • Můžete je přidávat z předchozího upozornění (vyhledejte předchozí upozornění a použijte stejný seznam příjemců).
 5. Vyberte kanály, kterými chcete zprávu doručit. Můžete si vybrat z těchto možností:
  • Workplace Chat
  • upozornění na Workplace
  • e-mail
  • všechny kanály
 6. Klikněte na Poslat zprávu a poslání zprávy potvrďte.
 7. Teď můžete sledovat průběh zprávy a spravovat reakce na ni. Ke každému incidentu můžete zpráv poslat několik.
Stav odpovědí se průběžně aktualizuje podle nejnovější odpovědi daného příjemce. Další kroky už jsou pouze na vaší organizaci.
Poznámka: Obsah zpráv vygenerovaných Centrem bezpečnosti se přeloží do jazyka, ve kterém je účet Workplace uživatele. Vlastní obsah vytvořený bezpečnostními operátory se ale nepřekládá.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
U každého incidentu Centra bezpečnosti se můžete podívat na reportování v reálném čase. Všechny incidenty si můžete prohlížet na hlavní stránce Centra nápovědy, kde se dozvíte míry odezvy a přečtení.
Jak postupovat, když chcete znát další podrobnosti:
 1. Klikněte na incident.
 2. Ve sloupci vpravo se vám k danému incidentu zobrazí přehledy. Reportování k určité zprávě zobrazíte kliknutím na danou zprávu.
 3. Oddíl Seznam příjemců uvádí všechny příjemce zprávy. Taky se dozvíte, jestli si zprávu přečetli nebo na ni zareagovali.
 4. U všech příjemců máte k dispozici následující kroky:
  1. Zavolat: Klikněte u jména příjemce na ikonu telefonu a zavolejte na číslo uvedené na profilu Workplace.
  2. Poslat zprávu: Klikněte na ikonu vlaštovky a pošlete danému příjemci zprávu znovu.
  3. Aktualizovat stav: Na toto tlačítko klikněte, když chcete ručně změnit stav reakce příjemce. Například když si s příjemcem promluvíte a ujistíte se, že je v pořádku, označíte, že je v bezpečí.
 5. Pokud byste zprávu chtěli některým příjemcům (nebo všem) ze seznamu příjemců poslat znovu, klikněte na Poslat zprávu.
 6. Pokud byste chtěli přidat další příjemce, klikněte na Přidat lidi. Až příjemce přidáte, kliknutím na Poslat zprávu proces dokončete.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Bezpečnostní operátoři můžou vybírat příjemce zpráv o bezpečnostním incidentu takto:
 • Můžou přidávat jednotlivce (když je ručně přidají k určité události).
 • Můžou přidávat skupiny Workplace. Tímto postupem přidají všechny aktuální členy skupiny.
 • Můžou příjemce přidávat podle lokality.
 • Můžou nahrát soubor ve formátu CSV (potřebují pouze e-maily zaměstnanců).
 • Můžou je přidávat z předchozího upozornění (vyhledají předchozí upozornění a použijí stejný seznam příjemců).
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Při zakládání incidentu má pole Lokalita jenom neoficiální roli. Určuje obecnou polohu incidentu a uvádí se u všech odesílaných zpráv.
Konkrétněji můžete lokalitu určit v textu zprávy. Lokalita neurčuje, kdo se přidá mezi příjemce zpráv o incidentu. Pokud chcete ke zprávě přidat zaměstnance podle lokality, použijte při přidávání lidí možnost Přidat podle lokality profilu.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Pokud vám byla přiřazená role bezpečnostního operátora, získali jste přístup ke všem funkcím Centra bezpečnosti i všem incidentům, které vytvořili všichni ostatní bezpečnostní operátoři.
Byly tyto informace užitečné?
Úprava zprávy Centra bezpečnosti
Jak upravit podrobnosti o incidentu Centra bezpečnosti po jeho vytvoření:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Centrum bezpečnosti.
 3. Klikněte na incident, který byste chtěli upravit.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Upravit incident.
V této části můžete změnit položky Název, LokalitaAsistující lidé.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Z incidentu Centra bezpečnosti můžete příjemce odebrat jenom tehdy, pokud jste ještě zprávu neposlali. Pokud někoho chcete z incidentu odebrat, přejděte v Centru bezpečnosti na stránku Přidat lidi a u jména dané osoby klikněte na Odebrat.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Oddíl Seznam příjemců uvádí všechny příjemce zprávy. Taky se dozvíte, jestli si zprávu přečetli nebo na ni zareagovali.
Když chcete ručně změnit stav odpovědi příjemce, klikněte na tlačítko Aktualizovat stav. Například když si s příjemcem promluvíte a ujistíte se, že je v pořádku, ručně označíte, že je v bezpečí.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Když někoho přidáte do asistujících lidí incidentu Centra bezpečnosti, začne se na stránce incidentu uvádět mezi členy týmu pro bezpečnost.
Mezi asistující lidi je možné přidávat jenom bezpečnostní operátory. Ti si tak můžou incident prohlížet a spravovat ho.
Když bezpečnostní operátor učiní ohledně incidentu určité kroky, automaticky se přidá mezi asistující lidi incidentu.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete incident Centra bezpečnosti ukončit, klikněte na stránce incidentu v pravém horním rohu na Zavřít incident. Incident můžete kdykoli zase otevřít. Stačí kliknout na Znovu otevřít incident.
Zaměstnanci můžou na upozornění kdykoli zareagovat i v případě, že incident Centra bezpečnosti už skončil. Dokud ale incident znovu neotevřete, nemůžete posílat nové zprávy.
Odstranění incidentu
Když je incident zavřený, můžete ho taky odstranit kliknutím na Odstranit incident. Odstranit můžete jen incidenty, které už byly uzavřeny. Bezpečnostnímu operátorovi, který incident odstranil, a všem ostatním bezpečnostním operátorům přiřazeným k odstraněnému incidentu, přijde e-mailem upozornění, že byl incident odstraněn a shrnutí metrik incidentu.
Poznámka: Odstranění incidentu nelze vrátit. Když se příjemce pokusí na odstraněnou zprávu odpovědět, zobrazí se mu chybová zpráva, že obsah nelze najít.
Byly tyto informace užitečné?
Upozornění
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Ano. Centrum bezpečnosti jsme vytvořili, abyste měli aktuální informace ohledně bezpečnosti. Tyto typy upozornění se proto doručují bez ohledu na nastavení e-mailových upozornění ve Workplace nebo nastavení funkce Nerušit uživatele.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Při posílání zpráv v Centru bezpečnosti můžete příjemce kontaktovat těmito kanály:
 1. Upozornění Workplace – Tato upozornění se zobrazí nahoře v kanálu vybraných příspěvků a v upozorněních.
 2. Workplace Chat – Můžete s uživateli chatovat.
 3. E-mail – Tato volba pošle uživatelům zprávu na e-mailovou adresu uvedenou na profilu.
K posílání zpráv můžete použít libovolný z kanálů pro upozornění uvedených nahoře.
K tomu, aby se krok uživatele zaprotokoloval do Centra bezpečnosti, stačí, když si uživatel zobrazí jediný kanál nebo na něj zareaguje. Pokud je na zprávu potřeba odpovědět, může uživatel svoji odpověď kdykoli změnit.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Pokud jste někomu poslali zprávu, ale ještě na ni nezareagoval, přejděte ke konkrétní zprávě, kterou byste chtěli poslat znovu.
 1. Pokud chcete zprávu poslat znovu konkrétní skupině příjemců, zaškrtněte políčka u jejich jmen.
 2. V oddílu Seznam příjemců klikněte na Poslat zprávu.
 3. Vyberte kanály, kterými byste zprávu chtěli poslat.
 4. Vyberte okruh uživatelů. Můžete vybrat buď všechny příjemce, nebo jenom ty, kteří ještě nezareagovali.
 5. Klikněte na Odeslat.
Byly tyto informace užitečné?
Další informace o Centru bezpečnosti
Centrum bezpečnosti na Workplace a funkce Jste v bezpečí? na Facebooku fungují naprosto odděleně.
Díky Centru bezpečnosti pro Workplace může při zjištění bezpečnostního incidentu vyhrazený tým bezpečnostních operátorů vytvářet, posílat a spravovat kontroly, zda jsou zaměstnanci organizace v bezpečí. Zobrazovat a spravovat odpovědi můžou jen bezpečnostní operátoři.
Kontrolu Jste v bezpečí? na Facebooku aktivuje komunita na Facebooku a odpovědi na kontroly Jste v bezpečí? se sdílí s přáteli na Facebooku.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Na kontrolu bezpečnosti se dá odpovědět dvěma způsoby:
 • Jsem v bezpečí.
 • Potřebuji pomoc.
Odpovědi se na stránce s podrobnostmi zpráv aktualizují v reálném čase. Tuto stránku můžete filtrovat podle typu odpovědi. Pokud se uživatel označil jako Potřebuji pomoc, pošle se všem bezpečnostním operátorům přidaným k danému konkrétnímu incidentu e-mailové upozornění. Správci systému můžou také na stránce s nastavením Centra bezpečnosti k těmto upozorněním nakonfigurovat vlastní e-mail zasílaný jejich týmu.
Pokud se někdo sám označí jako Potřebuji pomoc, můžete u příslušného jména kliknout na ikonu telefonu nebo chatu a daného kolegu v nouzi přímo kontaktovat.
Byly tyto informace užitečné?
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Při vytváření incidentu máte na výběr ze tří variant – můžete vytvořit test systému, cvičení nebo aktuální krizovou situaci.
 • Testy se dají využívat ke kontrole vašich možností a odeslání testovacích zpráv. Upozornění budou obsahovat text „TEST“.
 • Cvičení se dají využívat k realizaci plánovaných simulací a ke správě reakcí uživatelů. Upozornění obsahují text „CVIČENÍ“.
 • Když v Centru bezpečnosti vytvoříte aktuální krizovou situaci, obdrží na ni všichni vybraní zaměstnanci příslušnou výstrahu. Tyto události vytvářejte až ve chvíli, kdy probíhá skutečný incident.
V upozorněních posílaných zaměstnancům je jasně uvedeno, jestli se jedná o cvičení, nebo test. Testy i cvičení se chovají stejně jako aktuální krizové situace.
Byly tyto informace užitečné?
Řešení potíží
Službu Jste v bezpečí? jsme nahradili Centrem bezpečnosti. Pokud na Workplace pořád používáte službu Jste v bezpečí?, najděte si příslušný obsah nápovědy kliknutím sem. Pokud potřebujete nové prostředí Centra bezpečnosti zprovoznit rychleji, obraťte se na adresu workplacesafetycheckteam@fb.com.
Když do Centra bezpečnosti během vytváření zprávy naimportujete lidi, zobrazí se vám stránka výsledků uvádějící počet úspěšných importů, neúspěšných importů a duplikovaných osob.
Na obrazovce chybových hlášení si můžete stáhnout seznam neúspěšných importů, abyste je mohli zkusit provést znovu. Mezi nejčastější problémy při importování zaměstnanců patří uvedení neplatných ID nebo e-mailů zaměstnanců, které neodpovídají uživatelům ve vaší komunitě.
Pokud jsou ID a e-maily správné a přesto se vám po několika pokusech nedaří zaměstnance importovat, obraťte se na podporu Workplace.
Byly tyto informace užitečné?