Informace o Workplace

Workplace je nástroj propojující všechny účastníky v rámci firmy, i ty, kteří pracují na dálku. Používejte známé funkce, jako třeba Skupiny, Chat, MístnostiŽivé vysílání, aby si lidé mohli povídat a spolupracovat.

Workplace je komunikační uzel, který propojuje všechny ve vaší organizaci. Pomáhá podporovat spolupráci a obchodní výsledky. Workplace nabízí funkce, jako jsou skupiny, vyhledávání, profily, Workplace Chat, kanál vybraných příspěvků, automatický překlad, živé vysílání atd. Workplace vám umožňuje vytvořit si účet Workplace, který je oddělený od vašeho osobního Facebooku účtu.
Byly tyto informace užitečné?
Data na Workplace
Co je to GDPR?
Účelem nové struktury obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je sladit pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie (EU). Platí od 25. května 2018 a řídí způsob regulace společností skupiny Facebook. Další informace o přístupu Facebooku k GDPR najdete tady.
V rámci EU platí mnoho principů, které vznikly na základě aktuálních pravidel ochrany dat. GDPR však přináší nové požadavky na společnosti. GDPR se vztahuje na všechny zákazníky Workplace, jejichž uživatelé jsou občany EU. To platí i v případě, že organizace sídlí mimo EU.
Workplace a dodržování GDPR
GDPR rozšiřuje aktuální zákony na ochranu dat a přidává nové požadavky. Většina požadavků GDPR se týká správců údajů. To je organizace nebo strana, která rozhoduje o „účelech“ a „způsobech“ zpracovávání osobních údajů. Zákazníci Workplace jednají jako správci údajů a podle ustanovení smlouvy o Workplace jmenují zpracovatelem údajů společnost Facebook.
Facebook a Workplace splňují veškeré zákony na ochranu údajů, které se na nás vztahují. Pokud je to možné, upravujeme stávající postupy podle GDPR. Jsme také odhodlaní pomáhat zákazníkům Workplace plnit jejich povinnosti.
Bezpečnostní opatření a smluvní závazky
Chápeme, že GDPR vyžaduje, aby zákazníci Workplace pověřili zpracovatele údajů přijetím vhodných bezpečnostních opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Ve spolupráci s produktovými, designérskými a technickými týmy pracujeme na tom, aby naše produkty vyhovovaly pravidlům GDPR. Včetně toho, aby naše smluvní závazky umožňovaly zákazníkům prokázat, že plní své povinnosti. Chystáme se aktualizovat smlouvy tak, aby uváděly povinnosti vyžadované zpracovateli údajů v rámci GDPR.
Zabezpečení dat
GDPR vyžaduje, aby zákazníci Workplace pověřili zpracovatele údajů, kteří dokáží poskytnout odpovídající úroveň zabezpečení splňující požadavky stanovené novými předpisy. Bezpečnost osobních údajů, které pro naše zákazníky spravujeme, je pro nás na prvním místě. Absolvujeme pravidelné bezpečnostní audity a Workplace má certifikaci ISO 27001.
Investujeme do systémů, abychom si byli jistí, že dokážeme pro zákazníky Workplace identifikovat ohrožení zabezpečení dat při jejich zpracování. Pokud už dojde k problému, což je nepravděpodobné, zákazníky upozorníme a pomůžeme jim.
Užitečné odkazy:
Byly tyto informace užitečné?
Váš účet na Workplace
Účet na Workplace je místem, kde se můžete spojit a spolupracovat se svými kolegy, připojit se ke skupinám, které souvisejí s vaším týmem a projekty, a získávat aktuální informace o firmě.
Váš účet na Workplace vidí jenom lidé z vaší firmy a je oddělený od vašeho osobního účtu. Vše, co sdílíte na svém účtu na Workplace, vidí pouze lidé z vaší firmy.
Váš účet služby Facebook
Váš účet na Facebooku je osobní. Slouží ke spojení s přáteli a rodinou a sdílení momentů z vašeho života.
Vše, co sdílíte na svém osobním účtu, vidí pouze lidé, kterým to dovolíte ve svém nastavení soukromí na Facebooku.
Poznámka: Váš zaměstnavatel nemá přístup k vašemu osobnímu Facebook účtu, když používáte Workplace, protože tyto účty jsou oddělené.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud jde o službu Workplace Advanced, společnost Facebook, Inc., se účastní programů Štít EU-USA a Štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, jak je popsáno v Prohlášení o programu Štít na ochranu soukromí a v naší certifikaci Ministerstvem obchodu Spojených států amerických. V rámci účasti na programech Štít EU-USA a Štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí budeme řešit spory týkající se osobních údajů, na které se vztahuje naše certifikace, prostřednictvím TRUSTe. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se toho, jak dodržujeme ustanovení štítu na ochranu soukromí, můžete nás kontaktovat.
Byly tyto informace užitečné?
Komunitu spravuje správce komunity. Kontrolu nad daty má daná společnost, která je zároveň jejich vlastníkem. Správce komunity může data kdykoli upravit, odstranit nebo exportovat.
Poznámka: Data na Workplace jsou ukládána globálně v datových centrech Facebooku.
Byly tyto informace užitečné?