Jak změnit URL účtu na Workplace?

Nápověda pro počítače
URL na Workplace vychází z formátu https://[company-name].workplace.com/. Správci můžou měnit subdoménu Workplace každých 30 dní. Minimální délka názvu subdomén je 5 znaků.
Změna subdomény
  1. V kanálu vybraných příspěvků klikněte v nabídce vlevo na Admin Panel Panel pro správu.
  2. Klikněte na Nastavení.
  3. Vedle Subdoména společnosti klikněte na Změnit.
  4. Zadejte novou subdoménu a klikněte na Aktualizovat.
  5. Potvrďte výběr.
Poznámka: Změnou URL zablokujete všechny odkazy na původní adresu včetně odkazů na registraci a záložek.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne