Nastavení komunity

Zjistěte další informace o nastavení změn v celé komunitě na Workplace. Další informace o přizpůsobení komunity na Workplace si přečtěte v Centru zdrojů pro zákazníky.

Na počítači klikněte vlevo nahoře ve Workplace na Panel pro správu. Tady si můžete zobrazit kolegy, skupiny a přehledy komunity a spravovat předvolby komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced
Na mobilních zařízeních jsou funkce panelu pro správu omezené, ale některé nástroje můžete využít naplno. Na mobilním panelu pro správu na Workplace Advanced jsou pro správce k dispozici tyto funkce:
 • Kontrolujte aktivitu na Workplace za posledních sedm dní.
 • Přidávání lidí: Přidejte do komunity nového kolegu tak, že uvedete jeho e-mail nebo ho přidáte ze svých kontaktů.
 • Nahlašování: Získávejte přehledy týkající se nárůstu uživatelů, aktivity ve skupinách a množství obsahu na Workplace, který vytvořila vaše komunita během posledních tří měsíců.
 • Správa lidí: Pomocí této možnost můžete deaktivovat uživatele přímo z aplikace Workplace.
 • Důležité příspěvky: Zkontrolujte příspěvky označené jako důležité. Důležité příspěvky ve skupinách mají v kanálu vybraných příspěvků prioritu a upozornění chodí všem členům.
 • Správci: Kontrolujte všechny správce a provádějte změny úrovně správcovství u každého z nich. Přečtěte si další informace o různých rolích správců.
 • Nahlášený obsah: Kontrolujte jakýkoli nahlášený obsah a ponechte ho nebo odstraňte přímo v mobilní aplikaci.
Poznámka: Panel pro správu se zobrazuje na mobilních zařízeních správcům na všech úrovních. Přístupové role jsou úplně stejné jako ve webové verzi panelu pro správu.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete změnit název společnosti, musíte být správcem a musíte být k Workplace přihlášení na počítači.
Jak změnit název společnosti:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Aktualizujte název společnosti.
 4. Posuňte se dolů a klikněte na Uložit.
 5. Klikněte na OK.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
URL na Workplace vychází z tohoto formátu: https://[company-name].workplace.com/. Správci můžou měnit subdoménu Workplace každých 30 dní.
Jak změnit subdoménu:
 1. Na hlavní stránce Workplace si otevřete Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Vedle Subdoména společnosti klikněte na Změnit.
 4. Zadejte novou subdoménu a klikněte na Aktualizovat.
 5. Potvrďte výběr.
Poznámka: Změnou URL zablokujete všechny odkazy na původní adresu včetně odkazů na registraci a záložek.
Byly tyto informace užitečné?
Tady je několik věcí, na které je při žádosti o dílčí doménu potřeba pamatovat:
 • Nemůžete požadovat dílčí doménu, kterou už používá někdo jiný.
 • Dílčí doména může obsahovat jen alfanumerické znaky (A–Z, 0–9). Povoleny jsou i pomlčky (-).
 • Dílčí doména musí mít minimálně pět znaků a nesmí obsahovat obecné termíny (například automobily.facebook.com)
 • Pokud chcete zažádat o jedinečnou dílčí doménu, musíte být správcem systému.
 • Vaše dílčí doména musí splňovat zásady pro přijatelné použití služby Workplace.
Nezapomeňte, že když vaši dílčí doménu změníme, všechny předchozí odkazy na vaši komunitu na Workplace přestanou být funkční.
Pokud vaše dílčí doména nebude splňovat naše zásady, vyhrazujeme si právo ji kdykoli změnit.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete nastavit firemní podmínky použití, musíte se na Workplace přihlásit ze svého počítače.
Jak nastavit firemní podmínky použití, pokud jste ještě žádné nenastavili:
 1. Vytvořte si podmínky použití.
 2. Hostujte podmínky použití na veřejně přístupném webu.
 3. Přejděte na Panel pro správu.
 4. Klikněte na Nastavení.
 5. Posuňte se dolů na Zásady a pravidla organizace.
 6. Do pole Zásady zadejte odkaz na vaše Smluvní podmínky.
Jak upravit firemní podmínky použití:
 1. Přejděte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Posuňte se dolů na Zásady a pravidla organizace.
 4. Zadejte odkaz na vaše nové Smluvní podmínky.
Byly tyto informace užitečné?
Pro přizpůsobení pole profilu můžete přidat rozbalovací nabídku s těmito možnostmi:
 • Sídlo
 • Oddělení
 • Divize
 • Organizace
Jak přidat sadu hodnot do rozbalovací nabídky:
 1. Otevřete panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení a pak na kartu Pole profilu.
 3. Vedle pole profilu, který chcete upravit, klikněte na Nastavit hodnoty.
 4. Hodnoty přidávejte jednu po druhé nebo vložte seznam hodnot oddělených středníkem.
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Pokud bylo pole vyplněné už před vložením seznamu hodnot, nepřepíše se. Nicméně pokud si uživatel upravuje profil po vložení seznamu hodnot, musí si vybrat hodnotu ze seznamu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců služby Workplace.
Nastavení stahování videa pomáhá chránit videa nahraná na Workplace, která jsou chráněna autorskými právy a důvěrná. Tato funkce používá šifrování k ochraně videí, takže si je můžou zobrazit pouze lidé přihlášení na Workplace v podporovaném prohlížeči.
Podporované prohlížeče a aplikace:
Nepodporované prohlížeče:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Lidem, kteří používají nepodporované prohlížeče, můžete povolit sledování chráněných videí v nižší kvalitě.
Jak povolit stahování videa z počítače:
 1. Otevřete panel pro správu.
 2. Klikněte na Zabezpečení.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na přepínač vedle Nastavení stahování videa.
 5. Klikněte na Uložit.
Když zapnete nastavení stahování videa, můžete začít provádět úpravy:
 1. Otevřete panel pro správu.
 2. Klikněte na Zabezpečení.
 3. Klikněte na Další.
 4. Klikněte na Nastavení stahování videa.
 5. Tady můžete zamezit stahování vašich videí na Workplace, nebo povolit kolegům, kteří používají nepodporovaný prohlížeč, sledování chráněných videí v nižší kvalitě. Můžete se taky podívat, které prohlížeče se ke sledování videí na Workplace používají.
Kliknutím na přepínací tlačítko Nízká kvalita videa v nepodporovaných prohlížečích umožníte lidem, kteří se na Workplace přihlásí z nepodporovaného prohlížeče, sledovat chráněná videa v nižší kvalitě.
Když je zapnutá možnost Zablokovat stahování videa a je vypnuté i sledování v nízké kvalitě, lidé nebudou z Workplace moct stahovat videa do svých zařízení.
Nezapomeňte, že toto nastavení šifruje videa pouze, když je tato funkce povolená. Nešifruje videa, která byla zveřejněná před zapnutím této funkce. Pokud tuto funkci po použití vypnete, všechna zašifrovaná videa zůstanou šifrovaná.
Byly tyto informace užitečné?
Když přejdete na jiný plán, žádná data se ze stávajících účtů na Workplace neodstraní. Nicméně přístup k rozhraní API služby Workplace a možnost extrahovat data z Workplace mají jen zákazníci Workplace s účty Advanced a Enterprise.
Byly tyto informace užitečné?