Nastavení komunity

Zjistěte další informace o nastavení změn v celé komunitě na Workplace. Další informace o přizpůsobení komunity na Workplace si přečtěte v Centru zdrojů pro zákazníky.

Na počítači klikněte vlevo nahoře ve Workplace na Panel pro správu. Tady si můžete zobrazit kolegy, skupiny a přehledy komunity a spravovat předvolby komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced
Na mobilních zařízeních jsou funkce panelu pro správu omezené, ale některé nástroje můžete využít naplno. Na mobilním panelu pro správu na Workplace Advanced jsou pro správce k dispozici tyto funkce:
 • Kontrolujte aktivitu na Workplace za posledních sedm dní.
 • Přidávání lidí: Přidejte do komunity nového kolegu tak, že uvedete jeho e-mail nebo ho přidáte ze svých kontaktů.
 • Nahlašování: Získávejte přehledy týkající se nárůstu uživatelů, aktivity ve skupinách a množství obsahu na Workplace, který vytvořila vaše komunita během posledních tří měsíců.
 • Správa lidí: Pomocí této možnost můžete deaktivovat uživatele přímo z aplikace Workplace.
 • Důležité příspěvky: Zkontrolujte příspěvky označené jako důležité. Důležité příspěvky ve skupinách mají v kanálu vybraných příspěvků prioritu a upozornění chodí všem členům.
 • Správci: Kontrolujte všechny správce a provádějte změny úrovně správcovství u každého z nich. Přečtěte si další informace o různých rolích správců.
 • Nahlášený obsah: Kontrolujte jakýkoli nahlášený obsah a ponechte ho nebo odstraňte přímo v mobilní aplikaci.
Poznámka: Panel pro správu se zobrazuje na mobilních zařízeních správcům na všech úrovních. Přístupové role jsou úplně stejné jako ve webové verzi panelu pro správu.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete změnit název společnosti, musíte být správcem a musíte být k Workplace přihlášení na počítači.
Jak změnit název společnosti:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na vedle názvu společnosti.
 4. Zadejte nový název společnosti a klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
URL na Workplace vychází z tohoto formátu: https://[company-name].workplace.com/. Správci můžou měnit subdoménu Workplace každých 30 dní. Minimální délka názvu subdomén je pět znaků.
Jak změnit subdoménu:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Vedle Subdoména společnosti klikněte na Změnit.
 4. Zadejte novou subdoménu a klikněte na Aktualizovat.
 5. Potvrďte výběr.
Poznámka: Změnou URL zablokujete všechny odkazy na původní adresu včetně odkazů na registraci a záložek.
Byly tyto informace užitečné?
Tady je několik věcí, na které je při žádosti o dílčí doménu potřeba pamatovat:
 • Nemůžete požadovat dílčí doménu, kterou už používá někdo jiný.
 • Dílčí doména může obsahovat jen alfanumerické znaky (A–Z, 0–9). Povoleny jsou i pomlčky (-).
 • Dílčí doména musí mít minimálně pět znaků a nesmí obsahovat obecné termíny (například automobily.facebook.com)
 • Pokud chcete zažádat o jedinečnou dílčí doménu, musíte být správcem systému.
 • Vaše dílčí doména musí splňovat zásady pro přijatelné použití služby Workplace.
Nezapomeňte, že když vaši dílčí doménu změníme, všechny předchozí odkazy na vaši komunitu na Workplace přestanou být funkční.
Pokud vaše dílčí doména nebude splňovat naše zásady, vyhrazujeme si právo ji kdykoli změnit.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete nastavit nebo upravit odkaz na zásady, musíte se na Workplace přihlásit ze svého počítače.
Odkaz na zásady organizace můžete vložit do nabídky Rychlá pomoc ve Workplace. Jak nastavit nebo upravit odkaz na zásady:
 1. Sepište zásady, které chcete prezentovat svojí komunitě, nebo najděte místo, kde jsou uložené.
 2. Zásady dejte na veřejně dostupnou adresu URL.
 3. Přejděte na Panel pro správu.
 4. Klikněte na Nastavení.
 5. Posuňte se dolů na Zásady a pravidla společnosti.
 6. Klikněte na vedle URL pro zásady a zadejte URL, kde máte zásady umístěné. Klikněte na Uložit).
 7. Klikněte na vedle Název pro zásady a zadejte název, pod kterým by se zásady měly ukazovat v nabídce Rychlá pomoc. Klikněte na Uložit).
Byly tyto informace užitečné?
Pro přizpůsobení pole profilu můžete přidat rozbalovací nabídku s těmito možnostmi:
 • Sídlo
 • Oddělení
 • Divize
 • Organizace
Jak přidat sadu hodnot do rozbalovací nabídky:
 1. Otevřete panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení a pak na kartu Pole profilu.
 3. Vedle pole profilu, který chcete upravit, klikněte na Nastavit hodnoty.
 4. Hodnoty přidávejte jednu po druhé nebo vložte seznam hodnot oddělených středníkem.
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Pokud bylo pole vyplněné už před vložením seznamu hodnot, nepřepíše se. Nicméně pokud si uživatel upravuje profil po vložení seznamu hodnot, musí si vybrat hodnotu ze seznamu.
Byly tyto informace užitečné?
Nastavení stahování videa pomáhá chránit videa nahraná na Workplace, která jsou chráněna autorskými právy a důvěrná. Tato funkce používá šifrování k ochraně videí, takže si je v plné kvalitě můžou zobrazit pouze lidé přihlášení na Workplace v podporovaném prohlížeči. Nepodporované prohlížeče přehrají video jen v nízké kvalitě.
Podporované prohlížeče a aplikace:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Mobilní aplikace Workplace
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Nepodporované prohlížeče:
 • Internet Explorer
Zapnutí funkce nastavení stahování videí
Jak na Workplace zapnout správu práv k videu:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Zabezpečení.
 3. Klikněte na Další a vyberte možnost Stahování videí.
 4. Klikněte na přepínač vedle Stahování videí.
 5. Klikněte na Uložit změny.
Úprava nastavení stahování videa
Když zapnete nastavení stahování videa, můžete začít provádět úpravy:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Zabezpečení.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na přepínač vedle Omezit stahování videí.
 5. Klikněte na Uložit.
Tady můžete zabránit stahování vašich videí na Workplace. Když je vypnuté nastavení Stahování videí, lidé nebudou moct z Workplace stahovat stará ani nová videa do svých zařízení. Když je nastavení zapnuté, je možné stahovat nová i stará videa.
Nezapomeňte, že toto nastavení šifruje videa pouze tehdy, pokud je tato funkce zapnutá. Nešifruje videa, která byla zveřejněná před zapnutím této funkce. Pokud tuto funkci po použití vypnete, všechna zašifrovaná videa zůstanou šifrovaná.
Povolit stahování videí některým okruhům uživatelů
Správci můžou některý uživatelům umožnit stahování zakódovaných videí, i když je ostatní uživatelé Workplace stahovat nemůžou. Pod Povolit stažení vyberte Nikdo, Správci nebo Sety lidí.
Byly tyto informace užitečné?
Když přejdete na jiný plán, žádná data se ze stávajících účtů na Workplace neodstraní. Nicméně přístup k rozhraní API služby Workplace a možnost extrahovat data z Workplace mají jen zákazníci Workplace s účty Advanced a Enterprise.
Byly tyto informace užitečné?