Nastavení komunity

Zjistěte další informace o nastavení změn v celé komunitě na Workplace. Další informace o přizpůsobení komunity na Workplace si přečtěte v Centru zdrojů pro zákazníky.

Tento článek se týká pouze správců služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Na počítači klikněte ve Workplace vlevo nahoře na Panel pro správu. Tady si můžete zobrazit kolegy, skupiny a přehledy komunity a spravovat předvolby komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců služby Workplace Premium.
Na mobilních zařízeních jsou funkce panelu pro správu omezené, ale některé nástroje můžete využít naplno. Na mobilním panelu pro správu na Workplace Premium jsou pro správce k dispozici tyto funkce:
 • Kontrola aktivity za posledních sem dní a posílání upomínek lidem pro zvýšení zájmu
 • Přidání lidí: Přidejte do své komunity nového člověka tak, že uvedete celé jméno a e-mail.
 • Nahlašování: Nahlašujte lidi, skupiny a aktivitu týkající se obsahu na Workplace za poslední tři měsíce.
 • Správci: Kontrolujte všechny správce a provádějte změny úrovně správcovství u každého z nich. Přečtěte si další informace o různých rolích správců.
 • Nahlášený obsah: Kontrolujte jakýkoli nahlášený obsah a ponechte ho nebo odstraňte přímo v mobilní aplikaci. Správci dostávají nabízená upozornění, aby mohli v telefonu v řádu minut kontrolovat a odebírat nahlášený obsah.
Poznámka: Panel pro správu se zobrazuje na mobilních zařízeních správcům na všech úrovních. Přístupové role jsou úplně stejné jako ve webové verzi panelu pro správu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced. Pokud chcete změnit název společnosti, musíte být správcem a musíte být k Workplace přihlášení na počítači.
Jak změnit název společnosti:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Aktualizujte název společnosti.
 4. Posuňte se dolů a klikněte na Uložit > OK.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Účty na Workplace mají tento formát URL: https://[company].workplace.com/. Pokud chcete URL změnit, zkontrolujte, jestli je nová adresa k dispozici (zkuste na požadovanou URL přejít). Pokud na Workplace účet s touto adresou ještě není, otevřete žádost o podporu a požádejte o provedení změny.
Poznámka: Tím zablokujete všechny odkazy na původní adresu včetně odkazů na registraci a záložek.
Byly tyto informace užitečné?
Tady je několik věcí, na které je při žádosti o dílčí doménu potřeba pamatovat:
 • Nemůžete požadovat dílčí doménu, kterou už používá někdo jiný.
 • Dílčí doména může obsahovat jen alfanumerické znaky (A–Z, 0–9). Povoleny jsou i pomlčky (-).
 • Dílčí doména musí mít minimálně pět znaků a nesmí obsahovat obecné termíny (například automobily.facebook.com)
 • Pokud chcete zažádat o jedinečnou dílčí doménu, musíte být správcem systému.
 • Vaše dílčí doména musí splňovat zásady pro přijatelné použití služby Workplace.
Nezapomeňte, že když vaši dílčí doménu změníme, všechny předchozí odkazy na vaši komunitu na Workplace přestanou být funkční.
Pokud vaše dílčí doména nebude splňovat naše zásady, vyhrazujeme si právo ji kdykoli změnit.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služeb Workplace Essential a Workplace Advanced. Pokud chcete nastavit firemní podmínky použití, musíte se na Workplace přihlásit ze svého počítače.
Jak nastavit firemní podmínky použití, pokud jste ještě žádné nenastavili:
 1. Vytvořte si podmínky použití.
 2. Hostujte podmínky použití na veřejně přístupném webu.
 3. Přejděte na Panel pro správu > Nastavení. Posuňte se dolů na Podmínky použití a zadejte odkaz na své podmínky použití.
Jak upravit firemní podmínky použití:
Přejděte na Panel pro správu > Nastavení. Posuňte se dolů na Podmínky použití a zadejte odkaz na své nové podmínky použití.
Byly tyto informace užitečné?
Pro přizpůsobení pole profilu můžete přidat rozbalovací nabídku s těmito možnostmi:
 • Sídlo
 • Oddělení
 • Divize
 • Organizace
Jak přidat sadu hodnot do rozbalovací nabídky:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení a pak na kartu Pole profilu.
 3. Vedle pole profilu, který chcete upravit, klikněte na Nastavit hodnoty.
 4. Hodnoty přidávejte jednu po druhé nebo vložte seznam hodnot oddělených středníkem.
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Pokud bylo pole vyplněné už před vložením seznamu hodnot, nepřepíše se. Nicméně pokud si uživatel upravuje profil po vložení seznamu hodnot, musí si vybrat hodnotu ze seznamu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců služby Workplace.
Nastavení stahování videa pomáhá chránit videa nahraná na Workplace, která jsou chráněna autorskými právy a důvěrná. Tato funkce používá šifrování k ochraně videí, takže si je můžou zobrazit pouze lidé přihlášení na Workplace v podporovaném prohlížeči.
Podporované prohlížeče a aplikace:
Nepodporované prohlížeče:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Lidem, kteří používají nepodporované prohlížeče, můžete povolit sledování chráněných videí v nižší kvalitě.
Jak zablokovat stahování videa z počítače:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Zabezpečení.
 3. Klikněte na Nastavení stahování videa.
 4. Uvidíte rozložení videí, která byla prohlížena, a ze kterého prohlížeče byla prohlížena. Klikněte na přepínací tlačítko Zablokovat stahování videa.
Kliknutím na přepínací tlačítko Nízká kvalita videa v nepodporovaných prohlížečích umožníte lidem, kteří se na Workplace přihlásí z nepodporovaného prohlížeče, sledovat chráněná videa v nižší kvalitě.
Když je zapnutá možnost Zablokovat stahování videa a je vypnuté i sledování v nízké kvalitě, lidé nebudou z Workplace moct stahovat videa do svých zařízení.
Nezapomeňte, že toto nastavení šifruje videa pouze, když je tato funkce povolená. Nešifruje videa, která byla zveřejněná před zapnutím této funkce. Pokud tuto funkci po použití vypnete, všechna zašifrovaná videa zůstanou šifrovaná.
Byly tyto informace užitečné?
Když přejdete na jiný plán, žádná data se ze stávajících účtů na Workplace neodstraní. Nicméně přístup k rozhraní API služby Workplace a možnost extrahovat data z Workplace mají jen zákazníci Workplace s účty Advanced a Enterprise.
Byly tyto informace užitečné?