Jak mohu upravit organizační strukturu na Workplace?

Manažera a své podřízené můžete zadat kliknutím na Upravit profil na své vlastní kartě v organizační struktuře. Stejné údaje můžete upravit na kartě Informace na svém profilu.
Pokud správce komunity úpravy profilů zakázal, nebudete moci údaje organizační struktury upravit. Pokud chcete tyto údaje změnit, musíte se obrátit na personální oddělení.
Pokud jste správcem komunity, můžete na kartě Lidé na panelu pro správu provádět změny organizační struktury. Pokud jste zakázali úpravy profilů, vaši zaměstnanci nebudou moci zadat, kdo je jejich manažer a kdo podřízený. Informace o manažerech můžete přidat taky prostřednictvím API SCIM.
Poznámka: Když někdo odejde z vaší firmy a jeho účet se deaktivuje, nebude se už v organizační struktuře zobrazovat.
Byly tyto informace užitečné?