Cloudové úložiště

Když Workplace propojíte s poskytovatelem cloudového úložiště, může vaše komunita sdílet důležité soubory do Workplace skupin přímo z pole pro vytvoření příspěvku. Přečtěte si další informace o integracích ve Workplace.

Pokud jste správcem ve službě Workplace Essential nebo Workplace Advanced, můžete aktivovat integrace cloudových úložišť Box, Dropbox, Quip, Disk Google a Microsoft OneDrive.
Pokud používáte Workplace Standard, můžete skupinu na Workplace propojit se složkou v úložištích Dropbox, Disk Google, Microsoft SharePoint nebo Microsoft OneDrive.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud jste správce ve službě Workplace Advanced, můžete aktivovat integrace cloudových úložišť – přejděte do části Adresář integrací a klikněte na Přidat na Workplace.
Jakmile si integraci cloudového úložiště nastavíte, objeví se tato integrace členům vaší komunity v oddílu Integrace ve skupinách, kterých jsou správci. Tito správci skupin budou moct se skupinou na Workplace propojit složku uloženou v cloudové službě.
Pokud používáte Workplace Essential, můžete integraci cloudových úložišť aktivovat tak, že v jakékoli skupině na Workplace, ve které jste správcem, přejdete v oddílu Integrace. Tady můžete s touto skupinou na Workplace propojit složku v cloudovém úložišti.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace služby Disk Google vám umožňuje sdílet soubory z této služby přímo na Workplace, a to na webu i mobilních zařízeních. Umožňuje také ověřené náhledy. Každý se tak může podívat na další informace o souboru ve službě Disk, aniž by musel opouštět Workplace. Složku ve službě Disk můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým souborům a budou mít přehled, kdo na čem právě pracuje.
V počítači:
 1. Vyhledejte Disk Google v adresáři integrací Workplace.
 2. Klikněte na Přidat na Workplace.
 3. Zobrazí se vyskakovací okno. Klikněte na OK.
 4. Přihlaste se ke svému účtu sady G Suite (ve vaší organizaci musíte být správce této sady nástrojů).
 5. Na dotaz, jestli může mít Workplace od Facebooku přístup k vašemu účtu Google, klikněte na Povolit.
 6. Budete přesměrovaní zpátky na Workplace a integrace služby Disk Google se aktivuje každému ve vaší komunitě.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Integrace služby OneDrive vám umožňuje sdílet soubory z této služby přímo na Workplace, a to na webu i mobilních zařízeních. Umožňuje také ověřené náhledy. Každý se tak může podívat na další informace o souboru ve službě OneDrive a nemusí opouštět Workplace. Složku ve službě OneDrive můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým souborům a budou mít přehled, kdo na čem právě pracuje.
Pokud jste správcem:
 1. Přejděte do adresáře integrací Workplace.
 2. Vyberte možnost OneDrive.
 3. Klikněte na Přidat na Workplace.
 4. Zobrazí se vyskakovací okno. Klikněte na Instalovat.
 5. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft. K dokončení tohoto procesu musíte mít účet správce.
 6. Na dotaz, jestli může mít Workplace od Facebooku přístup k vašemu účtu, klikněte na Povolit.
 7. Dialogové okno se zavře a integrace OneDrive se zpřístupní všem členům vaší organizace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Integrace služby SharePoint vám umožňuje sdílet obsah ze služby SharePoint Online přímo na Workplace, a to na webu i mobilních zařízeních. Umožňuje také ověřené náhledy. Každý se tak může podívat na další informace o obsahu služby SharePoint Online, jako jsou dokumenty, stránky a soubory, a nemusí opouštět Workplace. Složku ve službě SharePoint Online můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým souborům a budou mít přehled, kdo na čem právě pracuje.
Pokud jste správcem:
 1. Přejděte do adresáře integrací Workplace.
 2. Vyberte možnost SharePoint.
 3. Klikněte na Přidat na Workplace.
 4. Zobrazí se vyskakovací okno. Klikněte na Instalovat.
 5. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft. K dokončení tohoto procesu musíte mít účet správce.
 6. Na dotaz, jestli může mít Workplace from Facebook přístup k vašemu účtu, klikněte na Povolit.
 7. Dialogové okno se zavře a integrace SharePointu se zpřístupní všem členům vaší organizace.
Poznámka: Vaši kolegové uvidí náhled sdíleného souboru, pouze pokud již mají příslušná oprávnění ve službě SharePoint. Pokud nemohou zobrazit obsah ve službě SharePoint, nezobrazí se jim ani náhled ve Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace služby Box vám umožňuje sdílet soubory z této služby přímo na Workplace, a to na webu i mobilních zařízeních. Umožňuje také ověřené náhledy. Každý se tak může podívat na další informace o souboru Box a nemusí opouštět Workplace. Složku Box můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým souborům a budou mít přehled o tom, kdo na čem právě pracuje.
Poznámka: Integraci služby Box můžou nastavit pouze primární správci účtu Box.
Jak na to, pokud jste správce ve službě Workplace (na počítači):
 1. Přejděte do adresáře integrací Workplace.
 2. Vyberte Box.
 3. Klikněte na Přidat na Workplace.
 4. Zobrazí se vyskakovací okno. Z této stránky zkopírujte klíč API Key. Tento klíč bude potřeba zadat do konzoly pro správu služby Box.
 5. V novém okně přejděte na stránku vlastních aplikací konzole pro správu služby Box.
 6. V části Custom Applications (Vlastní aplikace) vyberte tlačítko Authorize New App (Autorizovat novou aplikaci).
 7. Zadejte klíč API Key zkopírovaný z Workplace a vyberte Next (Další). Na následující obrazovce vyberte Authorize (Autorizovat). Tím integraci potvrdíte.
 8. Přejděte ve službě Box na stránku Account Info (Informace o účtu) a zkopírujte podnikové ID.
 9. Vraťte se na Workplace a toto podnikové ID zadejte do místního okna instalace služby Box.
 10. Klikněte na Install (Instalovat). Dialogové okno se zavře a integrace služby Box se zpřístupní všem členům komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace služby Dropbox vám umožňuje sdílet soubory z této služby přímo na Workplace, a to na webu i mobilních zařízeních. Umožňuje také ověřené náhledy. Každý se tak může podívat na další informace o souboru ve službě Dropbox a nemusí opouštět Workplace. Složku ve službě Dropboxu můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým souborům a budou mít přehled, kdo na čem právě pracuje.
 1. Přejděte na počítači do adresáře integrací Workplace.
 2. Vyberte možnost Dropbox.
 3. Klikněte na Přidat na Workplace.
 4. Zobrazí se dialogové okno. Klikněte na Instalovat.
 5. Přihlaste se ke svému účtu ve službě Dropbox.
 6. Na dotaz, jestli může mít Workplace from Facebook přístup k vašemu účtu ve službě Dropbox, klikněte na Povolit.
 7. Dialogové okno se zavře a integrace služby Dropbox se zpřístupní všem členům vaší organizace.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace služby Quip usnadňuje sdílení obsahu v rámci Workplace na webu nebo mobilním zařízení. Umožňuje také ověřené náhledy. Lidé si tak můžou zobrazit další informace o dokumentu Quip a nemusí opouštět Workplace. Složku ve službě Quip můžete propojit se skupinou na Workplace. Vaše týmy se tak snadno dostanou ke svým dokumentům a budou mít přehled, kdo na čem právě pracuje.
Poznámka: Abyste tento proces mohli dokončit, musíte být primárním správcem Quipu pro vaši organizaci.
 1. Přejděte do adresáře integrací Workplace.
 2. Vyhledejte Quip.
 3. Klikněte na Přidat na Workplace. Zobrazí se dialogové okno.
 4. V novém okně přejděte na panel pro správu Quipu.
 5. Vyberte Create API Key (Vytvořit API klíč).
 6. Pojmenujte svou služby a proveďte uložení. Tím vytvoří ID klientu a tajný klíč.
 7. Zadejte ID klientu a tajný klíč do dialogového okna, které se zobrazilo v kroku 3.
 8. Klikněte na Instalovat.
 9. Dialogové okno se zavře a integrace služby Quip se zpřístupní všem členům vaší organizace.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace cloudového úložiště vám přináší několik výhod:
 • Když někdo sdílí odkaz na soubor nebo dokument uložený v cloudovém úložišti, zobrazí se uživatelům s oprávněním k zobrazení souboru jeho náhled nebo název. To, co uživatelé přesně uvidí, se odvíjí od typu souboru, cloudového úložiště a oprávnění, která mají k zobrazení daného souboru nebo dokumentu.
 • V oznamovacím poli skupiny se vám také může na webu i mobilním zařízení zobrazovat logo cloudové služby. Když na logo kliknete, otevře se okno, ve kterém můžete přejít k souborům a složkám uloženým v dané cloudové službě. Nahoře v tomto okně je vyhledávací pole, které můžete využít k vyhledávání v několika cloudových službách. Až najdete soubor, který chcete sdílet, přidá se odkaz na něj k vašemu příspěvku v oznamovacím poli.
 • Můžete propojit složku v cloudové službě a skupinu na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Co se stane, když se skupinou na Workplace propojíte složku z cloudového úložiště:
 • Složka se skupině zobrazí na kartě Soubory. Uvidíte v ní všechny soubory (i podsložky) z propojené složky.
 • Vpravo od hlavní stránky skupiny se zobrazí panel, který bude uvádět naposledy aktualizované soubory z této propojené složky.
 • Všem členům skupiny se na webu i mobilních zařízeních v oznamovacím poli skupiny zobrazí ikona příslušné služby. Když na ni členové skupiny kliknou, otevře se jim okno, ve kterém si můžou procházet soubory a složky v cloudovém úložišti. Ty se tak dají snadno sdílet formou příspěvků i v rámci skupiny.
 • Členům skupiny se obsah složky zobrazí, pouze pokud už mají přístup do služby cloudového úložiště.
 • Když někdo sdílí odkaz na soubor nebo složku z cloudového úložiště, pokusí se Workplace vytvořit náhled daného souboru nebo dokumentu. U obsahu, který ve vaší organizaci není viditelný všem, se uživatelům zobrazí požadavek, aby s cloudovou službou propojili jejich účet Workplace a služba tak mohla určit, jestli mají k zobrazení obsahu příslušné oprávnění.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud vaše organizace používá Workplace Advanced, může váš správce aktivovat integrace cloudových úložišť. Jsou mezi nimi třeba Box, Dropbox, Quip, Disk Google nebo OneDrive a SharePoint Online od Microsoftu.
Pokud používáte Workplace Essential, můžete skupinu na Workplace propojit se složkou v úložišti Dropbox, Disk Google nebo OneDrive a SharePoint Online od Microsoftu.
Byly tyto informace užitečné?
Ano. Do skupiny můžete připojit několik složek v cloudové službě.
Můžete také připojit složky z několika různých cloudových úložišť, třeba se podívat na dokumenty týmu na Quipu nebo na soubory v Dropboxu.
Byly tyto informace užitečné?
Abyste mohli propojit složku v cloudovém úložišti a skupinu na Workplace, musíte být správcem skupiny a přihlásit se k Workplace na počítači.
Jak propojení složky a skupiny zrušit:
 1. Ve vaší skupině klikněte na Další > Soubory.
 2. Vyhledejte propojenou složku, kterou chcete odebrat.
 3. Klikněte na .
 4. Vyberte Zrušit propojení složky.
 5. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na Zrušit propojení složky. Propojení mezi složkou a skupinou se zruší.
Upozorňujeme, že zrušením propojení složky k ní členové skupiny nepřestanou mít přístup. Pokud přístup ke složce chcete členům skupiny odejmout, měli byste to udělat v samotném cloudovém úložišti.
Byly tyto informace užitečné?
Řešení potíží
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Pokud jste přístup ke svému účtu ztratili potom, co jste povolili G Suite, musíte nejdřív otevřít konzolu pro správu G Suite. Odtud pak:
 1. Klikněte na Aplikace > Aplikace SAML.
 2. Klikněte na Nastavení Workplace.
 3. Podle svých požadavků vyberte ZAPNUTO pro všechny nebo ZAPNUTO pro některé organizace.
Nezapomeňte, že než se změny projeví, může to trvat až 24 hodin. Nedostanete však žádné upozornění, že se tyto změny provedly.
Byly tyto informace užitečné?
Složky v cloudovém úložišti můžou se skupinou propojovat jenom správci dané skupiny. Požádejte o propojení složky správce skupiny, případně ho požádejte, aby z vás udělal správce skupiny a mohli jste si složku propojit sami.
Byly tyto informace užitečné?