Základní informace o integraci

Integrace propojují Workplace a jiné nástroje, systémy nebo služby, které pro svou práci potřebuje vaše organizace.

Integrace propojují Workplace a jiné nástroje, systémy nebo služby, které pro svou práci potřebuje vy a váš tým. Můžou vás třeba informovat o nějaké aktivitě, která probíhá mimo službu Workplace, zajistí, abyste mohli sdílet s ostatními, na čem právě děláte, nebo zjednodušují společné pracovní postupy.
Workplace nabízí pestrou škálu integrací třetích stran. Najdete je v adresáři integrací Workplace.
Vaši správci si mohli vytvořit vlastní integrace, které Workplace propojí se systémy, které potřebuje konkrétně vaše organizace. Další informace o vlastních integracích najdete na stránce Facebook pro vývojáře.
Byly tyto informace užitečné?
Integrace rozšiřují nabízené funkce Workplace v několika směrech:
 • Některé integrace rozšiřují na webu i v mobilních zařízeních oznamovací pole Workplace, abyste mohli s kolegy jednodušeji sdílet obsah z jiných nástrojů a služeb.
 • Jiné zase umožňují, aby služba Workplace vygenerovala bezpečný náhled soukromých odkazů sdílených na Workplace (například z nástroje pro správu úkolů týmu) nebo odkaz na soubor nahraný do cloudového úložiště.
 • Integrace, které ve Workplace Chatu aktivují boty, vám zase můžou posílat důležitá upozornění (například: když na vás na recepci čeká klient) nebo automatizovat nejčastější pracovní postupy (třeba zjišťování burzovních údajů, plánování dovolené, evidenci výdajů a podobně).
 • Můžete také povolit, aby se vám ve skupině automaticky zveřejňoval obsah od široké řady vydavatelů médií, nebo si z libovolného nástroje či služby podporující technologie RSS nebo Atom nastavit vlastní kanál.
Nabídku integrací dostupných pro Workplace najdete v našem adresáři integrací.
Byly tyto informace užitečné?
Workplace nabízí správcům skupin Workplace širokou řadu integrací. Můžou vám pomoct se správou skupiny, automaticky skupině zveřejňovat obsah nebo upozornění, případně se postarat, aby měl váš tým k dispozici soubory a dokumenty, na kterých právě pracuje.
 • Kanály
  Správci skupin můžou odebírat kanály tvořené obsahem z široké řady obchodních vydavatelů. Z jakéhokoli služby, která podporují technologie RSS nebo Atom, si můžete také nastavit vlastní kanály. Když je v těchto kanálech dostupný nový obsah, skupině se zveřejní automaticky.
 • Propojené složky
  Vaši skupinu Workplace můžete propojit se složkou v cloudovém úložišti. Do složky se dostanou všichni členové skupiny. Můžete tak v prostředí Workplace jednodušeji sdílet obsah z cloudového úložiště nebo se dívat na jeho podrobné náhledy. Podporujeme například cloudová úložiště Box, Dropbox, Quip, SharePoint, OneDrive nebo Disk Google.
 • Integrace vaší organizace
  Pokud vaše organizace používá Workplace Essential nebo Workplace Advanced, můžou správci systému nastavit vlastní integrace. Ty propojí Workplace a jiné nástroje, které vaše firma používá. Pokud chcete, můžete je ve skupině aktivovat. Integrace se hodí k různým věcem. Záleží, k čemu jsou určené – můžou třeba skupině zveřejňovat různé příspěvky nebo zprávy či zajišťovat její správu.

Byly tyto informace užitečné?
Možnost aktivovat integrace záleží na řadě faktorů: typ integrace, jestli používáte Workplace Essential nebo Workplace Advanced, jestli jste správce skupiny nebo správce komunity Workplace vaší organizace.
Pokud jste správcem skupiny, můžete ve skupině, kterou spravujete, přejít na kartu Integrace. Co můžete dělat na kartě Integrace:
 • Můžete povolit kanály široké řady vydavatelů médií a nastavit vlastní kanály jakékoli služby, která podporuje technologie RSS nebo Atom.
 • Můžete vaší skupině poslat odkaz na složku v cloudové službě.
 • Ve Workplace Essential můžete propojit složku ze služeb Dropbox, G Drive, OneDrive nebo SharePoint.
  Ve Workplace Advanced můžete propojit složku ze služeb Dropbox, GDrive, OneDrive, SharePoint, Quip a Box. Váš správce komunity Workplace tyto integrace ale musí nejdřív aktivovat.
 • Ve Workplace Advanced máte ještě další možnost – pokud váš správce nastavil víc vlastních integrací, můžete je aktivovat pro lidi ve vašich skupinách. Přínos vlastních integrací záleží na tom, jaký je jejich účel – můžou třeba skupinu informovat o novinkách nebo vám dávat možnost posílat zprávy členům skupiny.
Správci Workplace Advanced:
 • Můžou aktivovat libovolnou integraci uvedenou v adresáři integrací. Tyto integrace můžou zpřístupnit komukoli v komunitě, případně jenom konkrétním lidem nebo skupinám v rámci komunity.
 • Můžou vytvářet vlastní integrace, které Workplace propojí s vnitropodnikovými nástroji používanými danou organizací k podnikání.
Byly tyto informace užitečné?
Přejděte v nastavení účtu na kartu Integrace.
Pokud jsou v oddílu Účty propojené s Workplace uvedeny nějaké integrace, klikněte na ně. Otevře se dialogové okno, ve kterém danou integraci můžete odhlásit nebo odebrat.
Pokud vaše organizace používá službu Workplace Advanced, může se vám také zobrazovat oddíl Aktivováno správcem. Tyto integrace aktivoval váš správce, a proto se nedají odebrat. Pokud byste se o těchto integracích a jejich funkcích chtěli dozvědět něco víc, obraťte se na vašeho správce na Workplace.
Pokud jste správcem služby Workplace, můžete v panelu pro správu přejít na kartu Integrace. Na této stránce jsou uvedené všechny integrace, které jste vy nebo jiní správci služby Workplace Advanced nainstalovali. Jakoukoli aktivovanou integraci můžete kdykoli odebrat.
Byly tyto informace užitečné?
Uživatelé můžou požádat o integraci na kartě Integrace v oddílu účtu Prozkoumat nebo pomocí příspěvků, které obsahují odkazy na poskytovatele obsahu.
Jakmile uživatel o integraci požádá, žádost se odešle správci systému. Správci systému uvidí všechny žádosti o integrace společně se jmény žadatelů na kartě Integrace v jejich Panelu pro správu. Správci systému můžou buď nainstalovat integraci, nebo žádost označit jako přečtenou. Správci systému nemůžou žádosti zablokovat.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Vlastní integrace jsou takové, které jste vytvořili ve vaší organizaci (nebo které za vaši organizaci vytvořila nějaká třetí strana).
Když správce služby Workplace Advanced nastavuje vlastní integrace, může se rozhodnout, jestli správcům skupiny neumožní vybírat, jestli tuto integraci chtějí ve svých skupinách aktivovat.
Vlastní integrace, které je ve skupině možné aktivovat, najdete na kartě Integrace skupiny, jíž jste správcem.
Poznámka: Pokud od Workplace dostáváte upozornění o „integracích, které neprošly naším aktualizovaným přezkumným procesem“, zjistěte více informací o bezpečnějších integracích pro Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Když v rámci skupiny aktivujete vlastní integrace, můžou tyto integrace získat přístup k informacím o skupině (například k informacím o členech skupiny nebo obsahu, který jste v rámci skupiny někdy předtím sdíleli). Můžete také aktivovat integraci, která bude členům vaší skupiny posílat ve Workplace Chatu zprávy přes bota.
Jak integrace tyto informace využije, záleží na tom, jaké funkce se snaží poskytovat.
Když v rámci skupiny aktivujete vlastní integraci, zobrazí se vám dialogové okno s vysvětlením, ke kterým dalším informacím daná integrace získá přístup.
Byly tyto informace užitečné?