Jak na Workplace funguje chat více společností?

Chaty více společností (MCC) umožňují lidem ve skupinách více společností (MCG) komunikovat prostřednictvím chatu, videohovoru a hlasového hovoru, a to buď ve dvojicích, nebo ve skupinových konverzacích. Aby uživatelé mohli používat chat více společností, musí splňovat několik požadavků:
  • Musí být ve stejné skupině více společností.
  • Musí mít ověřenou doménu (jejich doména se musí shodovat s ověřenou doménou jejich společnosti).
  • Během posledního měsíce si nezměnili jméno.
Když zahájíte chat s člověkem, který pracuje v jiné organizaci splňující kritéria popsaná výše, přijde mu žádost o zprávu. V žádosti o zprávu daný člověk uvidí vaše jméno, pracovní pozici, společnost, profilový obrázek a obsah zprávy. Neuvidí váš profil ani ho nebude moct vyhledat. Stav zprávy se nezmění na Doručeno, dokud daný člověk žádost nepřijme.
Jakmile vaši žádost o zprávu přijme, můžete:
  • vyhledat daného člověka na Workplace a ve Workplace Chatu,
  • zahájit s ním chat, hovor nebo videohovor,
  • podívat se na stav zprávy (doručená nebo přečtená; to platí pro obě strany chatu),
  • přidat ho do skupinového chatu.
Poznámka: Uživatelé budou moci v rámci chatu více společností vytvořit maximálně 25 konverzací denně. Přístup k beta chatu více společností ve dvojicích budou momentálně mít jen uživatelé se spravovaným účtem.
Synchronizovaný chat více společností
Když vytvoříte standardní nebo vícečlennou skupinu (pro více společností) na Workplace, budete mít možnost vytvořit synchronizovaný skupinový chat.
Synchronizované skupinové chaty automaticky obsahují všechny členy vaší skupiny více společností. Pokud ze skupiny některý člen odejde, opustí zároveň i příslušný chat. Pokud ale některý člen opustí chat, neodejde tím ze skupiny.
Na rozdíl od ručně vytvořených chatů více společností se tím, že někoho pozvete do skupiny více společností s povoleným synchronizovaným chatem, neodešle žádost o posílání zpráv. Místo toho daný člověk obdrží skupinovou pozvánku, a když pozvánku příjme, bude automaticky přidán do chatu.
Správci skupiny mohou tuto funkci v nastavení skupiny kdykoliv zablokovat. Nezapomeňte, že aby synchronizovaný chat fungoval, nesmí mít skupiny víc než 250 členů.
Byly tyto informace užitečné?