Vyúčtování

Cena za službu Workplace se odvíjí od počtu účtovatelných uživatelů ve vaší komunitě na Workplace. Přečtěte si víc informací o tom, jak definujeme účtovatelné uživatele, o platbě prvního vyúčtováníochraně plateb.

Účtovatelní uživatelé
Účtovatelný uživatel je někdo, kdo byl pozván do vašeho Workplace. Účtovatelným se uživatel stane jen v případě, že se jeho stav změní z uživatele se zřízeným účtem (nebo čekajícího na pozvání) na pozvaného uživatele. Na Workplace můžete bez poplatku zřídit účet neomezenému počtu lidí.
Poznámka: Účtům, které byly pozvány v průběhu kalendářního měsíce, nebude za daný měsíc poplatek účtován.
Byly tyto informace užitečné?
Ve službě Workplace platíte za počet lidí, kteří byli pozváni, aby si zaregistrovali účet Workplace (včetně těch, kteří pokračovali k registraci účtů).
Na Workplace můžete zřídit účet neomezenému počtu lidí. Uživatel se stává účtovatelným až v okamžiku, kdy je pozván, aby si zaregistroval účet na Workplace.
Přečtěte si další informace o rozdílu mezi uživateli se zřízeným účtem a pozvanými uživateli.
Přečtěte si další informace o vytváření a odstraňování účtů.
Byly tyto informace užitečné?
Zaměstnanci v první linii na Workplace jsou lidé, jejichž primárním úkolem je pracovat přímo se zákazníky nebo s veřejností. Poskytují jim služby, podporu nebo jim prodávají produkty. Jedná se také o zaměstnance přímo zapojené do výroby a distribuce produktů.
Když chcete zjistit, jestli se na zaměstnance vztahuje tarif Workplace Frontline, položte si tyto otázky:
Má zaměstnanec e-mailovou adresu, kterou nesdílí s ostatními?
 • Pokud nemá vlastní e-mailovou adresu, má nárok na tarif Workplace Frontline. Pokud zaměstnanec vlastní e-mailovou adresu, má nárok na Workplace Frontline pouze v případě, že platí následující tvrzení.
Pracuje zaměstnanec minimálně 50 % času mimo kancelář (nebo nepoužívá zařízení, které je určené jen pro něj)?
 • Pokud ano, může být zaměstnanec považován za pracovníka v první linii.
Je zaměstnanec placen od hodiny?
 • Pokud ano, může být zaměstnanec považován za pracovníka v první linii.
Další podmínky
Role zaměstnance musí také odpovídat jednomu z těchto popisů:
 • Zaměstnanec na všech úrovních včetně managementu, který přichází do styku se zákazníky (prodejna, recepční, zástupce atd.).
 • Podpůrný pracovník (sklad, přepravce atd) na všech úrovních včetně managementu.
 • Pracovník technické infrastruktury nebo pracovník ve veřejných službách (policista, pracovník v nakládání s odpadem, opravář elektrického vedení, pracovník vodárny) na všech úrovních včetně managementu.
 • Zdravotničtí pracovníci (sestry, lékaři, infrastruktura) na všech úrovních včetně managementu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek platí jen pro správce systému na Workplace, kteří za Workplace neplatí prostřednictvím prodejce.
Seznam měsíčně účtovatelných aktivních uživatelů je možné exportovat po přihlášení k Workplace z počítače.
 1. V levém panelu na Workplace klikněte na .
 2. Klikněte na možnost Payments (Platby). Možná budete muset zadat heslo.
 3. Zobrazí se vám seznam všech plateb, které jste k dnešnímu dni na Workplace provedli. Klikněte na ID transakce období, které chcete zobrazit.
 4. Klikněte na Exportovat uživatele, kterým se vyúčtovaly poplatky.
Dostanete e-mail se souborem s informacemi o uživatelích ke stažení.
Byly tyto informace užitečné?
Nic vám účtovat nebudeme. Pokud někoho pozvete do skupiny víc společností a jeho společnost ještě Workplace nepoužívá, nastaví se jim bezplatná třicetidenní zkušební verze Workplace.
Pokud někoho pozvete do skupiny víc společností a jeho společnost už Workplace používá, nebudeme vám ani v tomto případě účtovat žádné poplatky.
Byly tyto informace užitečné?
Platby a faktury
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Zákazníci Workplace mají k dispozici třicetidenní bezplatnou zkušební dobu. První den kalendářního měsíce po skončení zkušební doby začíná fakturační cyklus. Na konci měsíce bude na základě případového cenového plánu vytvořena faktura. Dny mezi koncem zkušební doby a prvním dnem dalšího měsíce nejsou zpoplatněny.
Příklad: pokud vaše bezplatná zkušební doba končí 18. října, období od 19. do 31. října není zpoplatněno. Fakturační cyklus začne 1. listopadu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců na Workplace. Abyste si zobrazili výpis vyúčtování služby Workplace, musíte si panel pro správu otevřít na počítači.
Když si chcete zobrazit výpis vyúčtování, klikněte vlevo nahoře na profilu na Workplace na Panel pro správu a pak vyberte Platby.
Nezapomeňte, že měna fakturace je USD. Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušných daní. Nejnovější informace o cenách najdete na facebook.com/workplace/pricing.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců na Workplace. Pokud si chcete nastavit platební kartu pro vyúčtování, musíte na počítači přejít na panel pro správu.
Když si chcete nastavit způsob platby, klikněte vlevo nahoře na Workplace na Panel pro správu . Pak si výběrem možnosti Platby přidejte platební údaje.
Způsoby platby
Podporujeme karty Amex (kromě Brazílie), Visa, Discover a Mastercard. Ve vybraných zemích podporujeme taky PayPal.
Nezapomeňte, že měna vyúčtování je USD. Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušných daní. Nejnovější informace o cenách najdete na facebook.com/workplace/pricing.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Účtování prostřednictvím faktury místo kreditní karty můžou využít firmy, které měsíčně platí víc než 5 000 USD. S nastavením účtování u vašeho účtu vám pomůže manažer účtu Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete změnit kreditní kartu spojenou s vaším Workplace, klikněte v levém navigačním panelu na Panel pro správu a pak vyberte Platby.
Pokud platíte víc než 5 000 USD měsíčně, máte taky možnost platit prostřednictvím faktury nebo bankovního převodu. Pokud chcete začít využívat platbu přes faktury, kontaktujte podporu.
Byly tyto informace užitečné?
Všem správcům systému bude každý měsíc chodit upozornění, ale nebude k němu přiložená faktura. Fakturu si budou muset stáhnout tak, že přejdou na Panel pro správu a kliknou na Platby. Výpis obsahuje počet účtovatelných uživatelů z vaší komunity, údaj o tom, kolik platíte na jednoho člověka a jaký způsob platby se použije.
Na vzorový výpis vyúčtování se podívejte dole:
oddílu Platby v panelu pro správu si můžete prohlédnout kompletní historii vyúčtování a stáhnout si všechny starší účty.
Byly tyto informace užitečné?
Jak změnit, kam se posílá vyúčtování za Workplace:
 1. Z navigační lišty na Workplace otevřete Panel pro správu.
 2. Klikněte na možnost Payments (Platby).
 3. Klikněte na Informace o firmě.
 4. Klikněte na Upravit.
Aktualizujte své údaje. Jakmile budete hotoví, klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Jak na fakturu přidat číslo objednávky:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Platby a potom na Podrobnosti o firmě.
 3. Do příslušného pole zadejte číslo objednávky.
Poznámka: Pokud už vaše komunita má fakturaci nastavenou, uvidíte po otevření faktury místo, kam můžete číslo objednávky přidat.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud nezaplatíte za nesplacené vyúčtování, může vám být přístup na Workplace zablokován.
Platby pomocí kreditní karty
Přístup na Workplace vám může být zablokován, pokud nemáte v sekci Platby uvedenou platnou kreditní kartu.
Pokud bylo vaše Workplace zablokováno, protože se platba kreditní kartou nepodařila, ukáže se vám obrazovka, kde si budete moct stáhnout poslední fakturuaktualizovat podrobnosti o platbě.
Vašim uživatelům se zobrazí zpráva o tom, že je jejich Workplace zablokováno, dokud se problém nevyřeší. Data z Workplace si budou moct stáhnout, i když bude jejich přístup k účtu uzamčen.
Platby prostřednictvím faktury
Přístup na Workplace vám může být zablokován, pokud jste nezaplatili za poslední fakturu. Faktury si můžete zobrazit na panelu pro správu na kartě Platby.
Pokud bylo vaše Workplace zablokováno, protože jste nezaplatili za fakturu, ukáže se vašemu správci systému obrazovka, kde si bude moct stáhnout poslední fakturu. Jakmile bude faktura zaplacena, může správce poslat na adresu ar@fb.com e-mail s důkazem o zaplacení, čímž se proces obnovení Workplace urychlí.
Vašim uživatelům se zobrazí zpráva o tom, že je jejich Workplace zablokováno, dokud se problém nevyřeší. Data z Workplace si budou moct stáhnout, i když bude jejich přístup k účtu uzamčen.
Byly tyto informace užitečné?
Řešení potíží
Pokud se vaše platba kreditní kartou nezdařila, můžete zkontrolovat několik nastavení. Nejčastější důvody, proč platba kartou nefunguje, je dosažení limitu karty nebo vypršení její platnosti.
Pokud se vaše platba na Workplace nepodaří, pošleme vašemu správci systému na Workplace e-mail a následně budete mít čtrnáct dní na přidání nové karty. Jakmile bude nová karta přidána, automaticky se opět pokusíme platbu provést. Pokud se nám platbu nepodaří provést ani po čtrnácti dnech, bude vám přístup na Workplace odebrán. Vaše data z Workplace uchováme po dobu devadesáti dní, ale pokud neobdržíme platbu, budou po této době smazána.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud si myslíte, že je ve vašem vyúčtování chyba, musíte kontaktovat zákaznickou podporu.
Jak kontaktovat podporu na Workplace:
 1. Z navigační lišty na Workplace otevřete Panel pro správu.
 2. Klikněte na Kontaktovat podporu.
  1. Přístup do oddílu Kontaktovat podporu najdete taky tady.
 3. Klikněte na Položit otázku a odešlete podpoře Workplace zprávu.
 4. Nebo můžete kliknout na Otevřít chat a získat podporu prostřednictvím okamžitého posílání zpráv. Funkci chatu momentálně teprve spouštíme, a proto nemusí být k dispozici pro všechny zákazníky.
Tuto obrazovku si můžete zobrazit kliknutím na , když v navigační liště Workplace vyberete možnost Kontaktovat podporu.
Byly tyto informace užitečné?
Výpočty ve vyúčtování jsou obvykle nižší než údaje, které vidíte v oddílu Reporty na panelu pro správu. Účtovatelný uživatel je někdo, kdo byl pozván, aby si zaregistroval účet na Workplace (včetně těch, kteří pokračovali k registraci účtů).
Byly tyto informace užitečné?