Vyúčtování

Cena za službu Workplace je odvislá od počtu fakturovaných uživatelů, kteří jsou ve vaší komunitě na Workplace aktivní. Přečtěte si více informací o tom, jak definujeme aktivní uživatele, a o platbě prvního vyúčtování a ochraně plateb.

Fakturovaní uživatelé
Účtovatelný uživatel je někdo, kdo má aktivní účet na Workplace po celý kalendářní měsíc, od prvního do posledního dne měsíce.
Všechny účty, které jsou založeny nebo ukončeny v tomto kalendářním měsíci, nejsou účtovatelné.
Poznámka: Jakýkoliv účet založený po 1. dni měsíce nebude účtován, pokud nebude aktivní po celý kalendářní měsíc.
Byly tyto informace užitečné?
Měsíčně aktivní uživatel je uživatel, který za posledních třicet dnů provedl jakoukoli z těchto akcí:
 • Navštívil(a) službu Workplace prostřednictvím webu nebo mobilního zařízení
 • Přihlásil(a) se
 • Zkontroloval(a) upozornění z Workplace nebo aplikace Workplace.
 • Použil(a) naši aplikaci Work Chat
Byly tyto informace užitečné?
Na Workplace Advanced a Workplace Enterprise platíte za počet lidí, kteří Workplace každý měsíc používají. Uživatel pro fakturaci je někdo, kdo byl pozván, aby si zaregistroval účet na Workplace.
Správci Workplace můžou kontrolovat, kolik lidí je pozváno k potvrzení účtu na Workplace a tím pádem můžou kontrolovat a předpovídat, kolik bude Workplace měsíčně stát.
Byly tyto informace užitečné?
Zaměstnanci v první linii na Workplace jsou lidé, jejichž primárním úkolem je pracovat přímo se zákazníky nebo s veřejností obecně. Poskytují jim služby, podporu nebo jim prodávají produkty. Nebo se jedná o zaměstnance přímo zapojené do výroby a distribuce produktů.
Aby se zaměstnanec mohl zapojit do plánu pro první linii na Workplace, musí spadat alespoň do jedné z těchto kategorií:
- Zaměstnanec pracuje minimálně 50 % času externě.
- Zaměstnanec je placen od hodiny.
- Zaměstnanec nemá e-mailovou adresu.
Role zaměstnance musí NAVÍC odpovídat jednomu z těchto popisů:
- Zaměstnanec, který jakýmkoli způsobem přichází do styku se zákazníky (prodejna, recepční, zástupce atd) včetně managementu.
- Podpůrný pracovník (sklad, přepravce atd) na všech úrovních včetně managementu.
- Pracovník technické infrastruktury nebo pracovník ve veřejných službách (policista, pracovník správy odpadu, opravář elektrického vedení, pracovník vodárny) na všech úrovních včetně managementu.
- Zdravotničtí pracovníci (sestry, lékaři, infrastruktura) na všech úrovních včetně managementu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced
Seznam měsíčně účtovatelných aktivních uživatelů je možné exportovat po přihlášení k počítači.
 1. Vlevo nahoře na svém profilu klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Platby a potom vpravo na > .
 3. Klikněte na Exportovat uživatele, kterým se vyúčtovaly poplatky.
Byly tyto informace užitečné?
Nic vám účtovat nebudeme. Pokud někoho pozvete do skupiny více společností a jeho společnost ještě nepoužívá Workplace, nastaví se jim bezplatná třicetidenní zkušební verze Workplace Advanced.
Pokud někoho pozvete do skupiny více společností a jeho společnost už používá Workplace Advanced, nebudeme vám účtovat poplatky ani v tomto případě.
Byly tyto informace užitečné?
Platby a faktury
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Zákazníci Workplace mají k dispozici třicetidenní bezplatnou zkušební dobu. První den kalendářního měsíce po skončení zkušební doby začíná fakturační cyklus. Na konci měsíce bude na základě počtu aktivních uživatelů měsíčně vytvořena faktura. Dny mezi koncem zkušební doby a prvním dnem dalšího měsíce nejsou zpoplatněny.
Příklad: pokud vaše bezplatná zkušební doba končí 18. října, období od 19. do 31. října není zpoplatněno. Fakturační cyklus začne 1. listopadu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced. Abyste si zobrazili výpis vyúčtování služby Workplace Advanced, musíte si panel pro správu otevřít na počítači.
Když si chcete zobrazit výpis vyúčtování, klikněte vlevo nahoře na profilu na Workplace na Panel pro správu a pak vyberte Platby.
Nezapomeňte, že měna fakturace je USD. Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušných daní. Nejnovější informace o cenách najdete na facebook.com/workplace/pricing.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced. Pokud chcete nastavit fakturaci z kreditní karty, musíte si v počítači otevřít panel pro správu.
Když chcete nastavit fakturaci z kreditní karty, klikněte vlevo nahoře na profilu na Workplace naPanel pro správu a pak vyberte Platby a přidejte platební údaje.
Způsoby platby
Podporujeme karty Amex (kromě Brazílie), Visa, Discover a Mastercard.
Nezapomeňte, že měna fakturace je USD. Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušných daní. Nejnovější informace o cenách najdete na facebook.com/workplace/pricing.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Účtování prostřednictvím faktury místo kreditní karty můžou využít firmy, které měsíčně platí víc než 5 000 USD. S nastavením účtování u vašeho účtu vám pomůže manažer účtu Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Výpočty ve vyúčtování jsou obvykle nižší než údaje, které vidíte v oddílu Reporty na panelu pro správu. Měsíčně aktivní uživatel je pro účely vyúčtování někdo, kdo má v první den daného měsíce zaregistrovaný účet Workplace a kdo se v daném měsíci přihlásil a navštívil komunitu Workplace, panel pro správu nebo Work Chat. (Nabízené upozornění, které vám přijde na mobilní telefon nebo e-mailem, se nepočítá.)
Přečtěte si další informace o tom, co je to měsíčně účtovatelný aktivní uživatel.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete na faktury přidat číslo objednávky nebo toto číslo změnit, obraťte se na ar@fb.com.
Byly tyto informace užitečné?
Workplace for Good
Facebook používá TechSoup, aby ověřil, zda u organizace, která žádá o nástroj Workplace for Good, jde o nevládní organizaci, která má status neziskové organizace.
Aby měla nárok na bezplatný přístup do Workplace Advanced, žadatelská organizace musí být registrovaná u místního partnera TechSoup a musí splňovat podmínky pro používání nástroje Workplace for Good. Připomínáme, že u některých typů organizací nelze žádat o účast ve Workplace for Good, jak popsáno zde.
Jak se přihlásit o Workplace for Good:
 1. Přejděte na TechSoup a získejte validační token. Validační tokeny TechSoup jsou jedinečné kódy, které mají k dispozici neziskové organizace ověřené prostřednictvím TechSoup. Validační token je řada písmen a číslic, která obvykle končí částí názvu dané organizace. Ukažme si to na příkladu: 123a4567@MyOrgName.
 2. V oddílu Platby v panelu pro správu na Workplace si otevřete Workplace for Good a klikněte na Přidejte svůj token TechSoup.
 3. Pokud splňujete podmínky pro používání Workplace for Good, obdržíte zprávu o tom, že váš status byl úspěšně ověřen.
Více informací o programu a možnosti se o něj ucházet můžete získat také tak, že přejdete na Workplace for Good.
Společnost Facebook rozhoduje o způsobilosti organizace k využívání programu Workplace for Good dle svého uvážení a vyhrazuje si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu schválit či zamítnout žádost organizace o využívání programu nebo samotné využívání programu. Společnost Facebook je oprávněna kdykoli a bez předchozího oznámení doplňovat nebo měnit požadavky na způsobilost k využívání programu Workplace for Good. Pokud v důsledku změny zásad společnosti Facebook nebo změny statusu organizace přestane být organizace způsobilou k využívání programu Workplace for Good, oznámí to společnost Facebook této organizaci nejméně tři měsíce předem. Po uplynutí dané lhůty budou této organizaci za přístup do Workplace účtovány standardní sazby.
Byly tyto informace užitečné?
Workplace for Good nabízí nevládním organizacím k tomu způsobilým přístup do Workplace Advanced zdarma. Více informací získáte na webu Workplace for Good.

Kdo je k tomu způsobilý?
Společnost Facebook může na základě žádosti, ověření nebo písemného souhlasu nabídnout přístup do Workplace Advanced zdarma nevládním organizacím, které mají platný status neziskové organizace, což může ověřit náš partner TechSoup nebo kterýkoli z jeho místních partnerů.
Společnost Facebook rozhoduje o způsobilosti organizace k využívání programu Workplace for Good dle svého uvážení a vyhrazuje si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu schválit či zamítnout žádost organizace o využívání programu nebo samotné využívání programu. Společnost Facebook je oprávněna kdykoli a bez předchozího oznámení doplňovat nebo měnit požadavky na způsobilost k využívání programu Workplace for Good.
Pokud v důsledku změny zásad společnosti Facebook nebo změny statusu organizace přestane být organizace způsobilou k využívání programu Workplace for Good, oznámí to společnost Facebook této organizaci nejméně tři měsíce předem. Po uplynutí dané lhůty budou této organizaci za přístup do Workplace účtovány standardní sazby.
Organizace, které nesplňují podmínky
Následující organizace však nesplňují podmínky pro účast v programu Workplace for Good, a to i přes platný status neziskového subjektu:
 • organizace, jejichž předmětem podnikání jsou plány zdravotního pojištění jednotlivců či skupin,
 • školy, univerzity a další akademické instituce včetně školských okrsků a sportovních sdružení a organizací poskytující vzdělávací služby,
 • vládní subjekty, úřady nebo organizace,
 • zákonodárné nebo politické organizace (včetně zájmových iniciativ),
 • církve a jiné náboženské organizace,
 • profesionální sportovní soutěže,
 • úvěrová družstva a další organizace vzájemné podpory.
Vytvoření účtu
Organizace, které splňují podmínky pro účast v programu Workplace for Good, můžou vytvořit uživatelské účty pouze pro své přímé zaměstnance, dodavatele a dobrovolníky. Pokud způsobilá organizace vytvoří uživatelské účty pro někoho jiného, společnost Facebook si vyhrazuje právo účtovat dané organizaci standardní poplatky za tyto uživatelské účty.
Byly tyto informace užitečné?