Správa skupiny

Spravujte svou skupinu, abyste mohli lépe spolupracovat se svými kolegy. Zjistěte, jak svému kolegovi můžete přidělit roli správce skupiny, nebo objevte přehledy své skupiny na Workplace.

Abyste mohli příspěvek připnout, musíte být správcem skupiny.
Jak připnout ve skupině příspěvek:
 1. V příslušné skupině vyhledejte příspěvek, který chcete připnout.
 2. Klikněte na a vyberte Připnout příspěvek.
Poslední připnutý příspěvek se zobrazí nahoře v kanálu skupiny jako první.
Jak vybrat jeden příspěvek, který má být z připnutých příspěvků nejvíc nahoře:
 1. Přejděte na připnutý příspěvek, který chcete umístit nahoru.
 2. Klikněte na a vyberte Přesunout nahoru.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud jste správce skupiny, můžete ji archivovat místo toho, abyste ji odstranili. Když bude skupina archivována, bude tak nahoře ve skupině jasně označena a nebudou se k ní moct přidávat noví členové. Archivaci skupiny můžete vrátit tak, že ji kdykoli zrušíte.
Archivace skupiny
Jak skupinu archivovat:
 1. Přejděte do skupiny, kterou chcete archivovat, a pod úvodní fotkou klikněte na . Potom klikněte na Možnosti správce.
 2. Klikněte na Nastavení skupiny, posuňte se dolů na Archivovat skupinu a klikněte vedle na Archivovat.
 3. Klikněte na Potvrdit.
Nezapomeňte, že když skupinu archivujete, členové ji stále budou moci navštívit, ale nebudou moci přidávat lidi, vytvářet příspěvky, dávat To se mi líbí ani přidávat komentáře.
Zrušení archivace skupiny
Pokud chcete zrušit archivaci skupiny, přejděte do ní a klikněte na Zrušit archivaci skupiny a potom na Potvrdit.
Když zrušíte archivaci skupiny, všichni správci, moderátoři a členové budou moci vytvářet příspěvky, dávat To se mi líbí, přidávat komentáře atd.
Byly tyto informace užitečné?
Coworkers on Workplace often use a mix of chat and Teams & Projects groups to collaborate. We want to make the experience of moving between chat and posts as seamless as possible. We've redesigned the Teams & Projects group type so a chat is automatically synced with it. Chat and group members stay in sync as people join and leave so that conversations can move easily between the two. The ability to chat in real time within these groups will make it even easier for teams to work together, by providing a simple way for coworkers to stay in touch throughout the day.
Some changes have been made to the Teams & Projects group type to allow for the change:
 • The group can have up to 250 members.
 • The group and chat will have the same synced members, name and cover photo.
 • There are no group moderators, only group admins.
 • Teams & Projects groups don't allow for automated group membership like “Add Teams to Groups”.
 • To link a chat to a group, a group admin can go to the Group Settings page.
What will happen to my existing Teams & Projects groups?
If you have a Teams & Projects group that meets the criteria above already, there will be no change. We're migrating all other existing Teams & Projects groups to Discussion Groups and chats will be unlinked. Unlinked chats will still exist, they just won't be attached to the group.
How will I know which groups are impacted?
If any groups that you are an admin of are impacted you will:
 1. Receive an email with a list of all impacted groups.
 2. See a notice on the top of every impacted group allowing you to Manage Settings or Unlink Chat.
If no action is taken, impacted Teams & Projects groups will move to a discussion group and chat will be unlinked. A new notice will be shown at the top of every unlinked group, allowing admins to relink chat.
Byly tyto informace užitečné?
Skupiny pro nákup a prodej jsme odebrali, abychom zlepšili prostředí Workplace.
Stávající skupiny pro nákup a prodej:
 • Všechny stávající skupiny pro nákup a prodej přejdou na sociální skupiny.
 • Všechny stávající příspěvky ze skupin pro nákup a prodej zůstanou.
 • Není možné vytvářet nové příspěvky pro nákup a prodej.
Byly tyto informace užitečné?
Členové
Jako správce skupiny můžete nastavit, že budete schvalovat, kdo se k ní připojí.
Jak zapnout schvalování členství:
 1. Ve skupině klikněte pod úvodní fotkou skupiny na .
 2. Vyberte Možnosti správce a potom klikněte na Nastavení skupiny.
 3. Klikněte na vedle Kdo může schvalovat žádosti o členství a vyberte Jen správci a moderátoři.
 4. Dole klikněte na Uložit.
Pokud jste správcem skupiny, můžete také ušetřit čas automatickým schvalováním žádostí o členství od lidí, kteří už jsou v jiné vaší skupině.
Jak zapnout automatické schvalování členství:
 1. Ve skupině klikněte pod úvodní fotkou skupiny na .
 2. Vyberte Možnosti správce a potom klikněte na Nastavení skupiny.
 3. Vedle Předschvalování uchazečů o členství klikněte na .
 4. Vyberte skupinu kliknutím na pole vedle ní.
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Skupiny můžete z automatického schvalování členství odebrat tak, že přejdete na Kdo má předschválené členství a kliknutím zrušíte zaškrtnutí pole vedle názvu skupiny. Pak kliknete na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Kolegy můžete do skupiny přidávat po jednom nebo můžete naimportovat seznam kolegů.
Jak do skupiny přidat spolupracovníka:
 1. Ve skupině klikněte na .
 2. Klikněte na Přidat členy.
 3. Napište jména kolegů, které chcete přidat, a klikněte na Přidat do skupiny.
Jak do skupiny naimportovat seznam spolupracovníků:
 1. Ve skupině klikněte vpravo na Importovat.
 2. Klikněte na Importovat soubor a vyberte soubor, který chcete nahrát.
 3. Klikněte na možnost Otevřít.
 4. Zkontrolujte si seznam spolupracovníků a pak klikněte na Pozvat všechny.
Poznámka: Pokud chcete vytvořit nový soubor, pak po kliknutí na Importovat klikněte na Stáhnout soubor se šablonou. Vždy je možné přidat maximálně 10 000 kolegů najednou.
Nezapomeňte, že kolegy můžete do skupiny přidat také tím, že jim pošlete odkaz s pozvánkou. Uděláte to tak, že zkopírujete odkaz uvedený v oddíluSdílejte odkaz s pozvánkou na pravé straně a budete ho sdílet se svými kolegy.
Když spolupracovníky do skupiny přidáte, uvidí a budou moct okomentovat příspěvky vytvořené skupinou.
Skupiny se synchronizovaným chatem
Pokud vaše skupina obsahuje synchronizovaný chat, nebudete moci přidat více než 250 členů.
Byly tyto informace užitečné?
Abyste mohli ze skupiny odebírat kolegy, musíte být jejím správcem.
Odebrání spolupracovníka ze skupiny:
 1. Ve skupině klikněte na Členové.
 2. Vedle kolegy, kterého chcete odebrat, klikněte na .
 3. Klikněte na Odebrat ze skupiny a potvrďte svůj výběr.
Byly tyto informace užitečné?
Správci skupin můžou rozhodovat o tom, kdo může přidávat příspěvky do jejich skupin a jestli musí být příspěvky jednotlivě schvalovány správcem nebo moderátorem.
Oprávnění ke zveřejňování příspěvků může získat:
 • Jen správci skupiny.
 • Všichni členové skupiny.
 • Každý ve vaší organizaci, i když není členem vaší skupiny.
Pokud chcete, aby někdo mohl přidávat příspěvky do vaší skupiny, i když není jejím členem, musí se jednat o otevřenou skupinu.
Změna oprávnění ke zveřejňování příspěvků ve vaší skupině
Jak změnit oprávnění ke zveřejňování příspěvků ve vaší skupině:
 1. Pod úvodní fotkou skupiny klikněte na .
 2. Klikněte na Možnosti správce.
 3. Klikněte na vedle Kdo může zveřejňovat příspěvky, vyberte Kdokoli ze skupiny, Jen správci nebo Kdokoli z komunity.
Požadavek na schválení správcem nebo moderátorem u všech nových příspěvků
Pokud chcete nastavit, aby všechny nové příspěvky museli být před zveřejněním pro ostatní členy skupiny schváleny:
 1. Pod úvodní fotkou skupiny klikněte na .
 2. Klikněte na Možnosti správce.
 3. Vedle Schválit všechny příspěvky členů klikněte na .
 4. Vyberte buď možnost Zapnuto, když chcete vyžadovat schválení u všech příspěvků, nebo na možnost Vypnuto, když chcete, aby mohli členové přidávat příspěvky do skupiny přímo.
Byly tyto informace užitečné?
Můžete vytvořit pravidla pro automatické přijetí členství, která umožní snadné přidávání lidí do skupin na základě určitých polí na profilu. Abyste mohli přidávat členy pomocí automaticky schvalovaného členství, musíte být správcem skupiny.
Jak na počítači přidat pravidla pro automatické členství:
 1. Ve skupině klikněte pod úvodní fotkou skupiny na .
 2. Klikněte na Možnosti správce.
 3. Klikněte na vedle Nastavit pravidla pro členství.
 4. Klikněte na Přidat kritéria.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte nová pravidla, která profily musí splňovat, aby jim byl automaticky umožněn přístup do vaší skupiny.
Vybrat můžete následující informace na profilu:
 • Oddělení
 • Pracovní pozice
 • Poloha
 • Manažer
 • Datum zahájení
 • Divize
 • Organizace
Členové jsou do skupiny přidáni, jakmile u pravidel automatického členství kliknete na Přidat lidi. Poté budou přidáváni, pokud jejich profily po aktualizaci informací splňují požadavky nastavené správcem skupiny v pravidlech.
Zákaz automatického členství pro Workplace
Pokud správce systému u organizace automatické členství nechce, může ho vypnout:
 1. Kliknutím v levé nabídce Workplace na Panel pro správu.
 2. Kliknutím na Nastavení a potom na Nastavení společnosti. Může se zobrazit výzva k zadání hesla.
 3. Klikněte na vedle Automatické členství a potom kliknutím na Vypnout tuto funkci vypněte.
Poznámka: Pokud členové skupiny již nebudou splňovat kritéria pro automatické členství, nebudou ze skupiny odebráni.
Byly tyto informace užitečné?
Soubory a fotky
Jak přidat soubor ke zprávě na Workplace, když jste přihlášeni z počítače:
 1. Ve spodní části chatu klikněte na .
 2. Klikněte na .
 3. Zvolte soubor, který chcete poslat.
 4. Dokončete zprávu a stisknutím klávesy Enter ji odešlete.
Když do své zprávy vložíte odkaz na web (např. na video nebo článek), přidá se do konverzace náhled odkazu. Až se náhled zobrazí, můžete odkaz smazat a poslat tak jen náhled.
Byly tyto informace užitečné?
Jak si zobrazit všechny fotky, videa a soubory sdílené v konverzaci ve Workplace chatu na vašem počítači:
 1. Napravo od chatu přejděte na Sdíleno.
 2. Tady si můžete prohlédnout všechna média a soubory, které se v chatu sdílely.
Byly tyto informace užitečné?
Role
V každé skupině na Workplace existují dva typy rolí pro správu skupiny: správci a moderátoři.
Dole v tabulce je přehled rolí a akcí, které můžou provádět:
SprávceModerátor
Může jiného člena jmenovat správcem nebo moderátorem
Může odebrat správce nebo moderátora
Spravuje nastavení skupiny (např. může změnit název skupiny, úvodní fotku nebo nastavení soukromí)
Schvaluje a zamítá žádosti o členství
Schvaluje nebo zamítá příspěvky ve skupině
Může odstranit příspěvky nebo komentáře k příspěvkům
Odebírá a blokuje lidi ve skupině
Připíná příspěvky nebo je může odepnout
Byly tyto informace užitečné?
Svému kolegovi můžete přidělit roli správce skupiny, pokud už je členem dané skupiny. Abyste mohli ostatním členům skupiny přidělit roli správce skupiny, musíte být jejím správcem.
Přidělení role správce skupiny kolegovi:
 1. Ve skupině klikněte pod názvem skupiny na Členové. Možná budete nejdřív muset kliknout na Další.
 2. Vedle kolegy, kterému chcete přidělit roli správce, klikněte na .
 3. Klikněte na Přidělit roli správce a potvrďte svůj výběr.
Poznámka: Pokud svého kolegu jmenujete správcem skupiny, bude moct upravovat nastavení skupiny, odebírat členy a jmenovat ostatní členy správci.
Byly tyto informace užitečné?
Abyste mohli ze skupiny odebírat ostatní správce, musíte být jejím správcem.
Jak odebrat správce ze skupiny:
 1. Ve skupině klikněte na Členové.
 2. Vedle správce, kterého chcete odebrat, klikněte na .
 3. Klikněte na Odebrat jako správce a potvrďte svůj výběr.
Byly tyto informace užitečné?
Přehledy
Přehledy skupiny si mohou zobrazit a stahovat jen správci. Moderátoři a ostatní členové skupiny si Přehledy skupiny zobrazit nemohou. Přehledy skupiny můžete stáhnout jen v případě, že jste k Workplace přihlášení z počítače.
Přehledy skupiny jsou k dispozici pro všechny skupiny.
Jak otevřít přehledy skupiny:
 1. Pod úvodní fotkou skupiny klikněte na .
 2. Klikněte na Možnosti správce a potom na Nastavení skupiny.
 3. V levém panelu pod záhlavím Přehledy vyberte Nárůst, Projevený zájem, nebo Členství.
Jak stáhnout Přehledy skupiny:
 1. V oddílu Přehledy skupiny klikněte vpravo nahoře na Exportovat podrobnosti.
 2. Na vyskakovacím okně vyberte typ požadovaných podrobností o skupině.
 3. Vyberte období, ze kterého chcete reporty extrahovat.
 4. Vyberte formát souboru, ve kterém chcete report dostat (.xls nebo .csv).
 5. Když jste připraveni report stáhnout, klikněte na Exportovat.
Správce může exportovat tyto podrobnosti o skupině:
 • Růst (celkový počet členů, aktivní členové, žádosti o členství).
 • Zájem (příspěvky, komentáře, reakce, oblíbené dny, oblíbené časy a nejlepší příspěvky).
 • Členové (hlavní přispěvatelé – skóre přispěvatele se počítá na základě angažovanosti jednotlivých členů: příspěvky, komentáře, reakce a počet vytvořených souborů).
Poznámka: Dejte pozor, abyste vybrali správné období pro export.
Jak staré jsou údaje v přehledech skupiny?
Údaje přehledů skupiny jsou dostupné za poslední rok. Pokud skupina nebyla vytvořena dříve než před jedním rokem, údaje budou dostupné do data vytvoření.
Každý graf a tabulka uvádí zohledněné období.
Nezapomeňte, že čas zobrazený v hlášeních přehledů skupin závisí na časovém pásmu uživatele, který si hlášení přehledů skupin zobrazuje.
Kdo je to aktivní člen?
Aktivní člen v přehledech skupiny je člen, který si v předem vybraném období zobrazil, zveřejnil nebo přidal komentář či zareagoval na obsah skupiny.
Byly tyto informace užitečné?
Řešení potíží
If your group includes a linked chat, you will not be able to add more than 250 members.
To remove a linked chat from your group:
 1. From your News Feed, click on your group in the left panel. You may need to click See All below Groups section first.
 2. Click below the group`s cover photo, then click Admin options.
 3. Click next to Chat.
 4. Click Remove Chat and confirm by clicking Unlink.
Once you have removed the linked chat, you will once again be able to add members to your group. Chat participants will still be able to find and use the previously linked group chat.
Byly tyto informace užitečné?