Oprávnění integrace

Sdílení souboru na Workplace prostřednictvím integrace cloudového úložiště nemá vliv na oprávnění souboru. Pokud nějaký člen vaší komunity na Workplace nemá oprávnění si soubor zobrazit, nezobrazí se mu náhled a nemá k danému obsahu přístup.

Pokud vás zajímá, které integrace mají přístup k vašim údajům, podívejte se na Integrace Panelu pro správu. Tam uvidíte integrace, které jste povolili pro váš Workplace účet.
Na této stránce uvidíte veškeré integrace aktivované správci, které mají k některým z vašich údajů přístup. Patří sem také integrace vytvořené třetími stranami a vlastní integrace nastavené správci organizace. Další informace o těchto integracích a údajích, k nimž mají přístup, vám na požádání sdělí váš správce na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Jak zjistit, k jakým oprávněním mají vámi povolené integrace přístup:
  1. V Panelu pro správu klikněte na Integrace.
  2. Klikněte na Oprávnění a data.
  3. Tady uvidíte všechny integrace povolené ve vaší komunitě. Když na jednotlivé integrace kliknete, ukáže se vám, k jakým oprávněním mají přístup. Oprávnění tu můžete i změnit.
Poznámka: U přístupových tokenů vlastních integrací budou oprávnění, která nebyla za posledních 60 dní využita, zrušena a správcům komunity přijde upozornění. Pokud se oprávnění pro vlastní integrace změní, správcům se zobrazí upozornění na Panelu pro správu v části Integrace a Oprávnění.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud je soubor pro všechny v organizaci veřejný, uvidí kolegové, kteří mají u svého účtu Workplace aktivovanou příslušnou integraci cloudového úložiště, podrobný náhled nebo název souborů. Pokud soubor veřejný není, zobrazí se jim výzva, aby propojili své účty a dalo se určit, jestli mají v rámci prostředí Workplace k zobrazení názvu nebo náhledu oprávnění.
Ve Workplace se zobrazuje náhled nebo název pouze lidem, kteří mají oprávnění soubor zobrazit. Pokud kolega nezapnul integraci, bude mít možnost si ji zapnout a vidět náhledy.
Poznámka: Náhledy souboru integrace obsahu nefungují ve skupinách tvořených několika společnostmi. Soubory se budou stále zobrazovat jako odkazy URL.
Nezapomeňte, že pokud je soubor zašifrovaný nebo chráněný heslem, náhled se nezobrazí.
Byly tyto informace užitečné?
Když u souboru změníte oprávnění ze „soukromý / přístupný pro některé uživatele“ na „veřejný pro všechny ve firmě“:
Ve chvíli, kdy jste příspěvek vytvořili, nebyl soubor veřejný pro všechny. Lidé proto uvidí jen ikonu typu souboru a zobrazí se jim výzva, aby potvrdili, že mají oprávnění soubor zobrazit. Zobrazit a otevřít soubor může potom jen ten, kdo má oprávnění. Pokud oprávnění změníte na „veřejný“, v náhledu se nic nezmění. Soubor ale bude moct otevřít každý.
Když u souboru změníte oprávnění z „veřejný“, aby ho mohl otevřít každý ve firmě, na „soukromý / přístupný pro některé uživatele“:
Ve chvíli, kdy vytvoříte příspěvek, je soubor veřejný pro všechny. Všichni vidí náhled anebo název. Pokud změníte oprávnění na soukromý / přístupný pro některé uživatele, náhledy s obrázky zůstanou stejné, protože byly zachyceny ve chvíli, kdy jste příspěvek vytvořili. Otevřít soubor kliknutím na odkaz může ale jen ten, kdo k tomu má oprávnění. Uživatelům se může zobrazit výzva, aby se přihlásili k poskytovateli cloudových služeb.
Byly tyto informace užitečné?