INFORMACE

Upozornění

Díky upozorněním si udržíte přehled o diskuzích a situaci ve vaší společnosti. Máte možnost si upravit, na co budete upozorňováni a jakým způsobem. Může jít o e-mailová upozornění, nabízená upozornění, upozornění ze skupiny nebo upozornění na události.

Naučte se tyto postupy:

Byly tyto informace užitečné?