Doručení e-mailem

Zjistěte, jak můžete zajistit, aby se e-maily z Workplace spolehlivě dostaly do doručené pošty. Pro více informací o doručování e-mailem navštivte centrum zdrojů pro zákazníky.

Email Domains
E-maily z Workplace jsou odesílané z domény fbworkmail.com.
Váš správce e-mailů musí ve vašem hostiteli pošty přidat doménu fbworkmail.com na seznam bezpečných odesílatelů, jinak lidem ve vaší organizaci nepřijde registrační e-mail a oni se tak nebudou moct přidat k vaší komunitě na Workplace.
E-mailové servery
Následující adresy IP poštovních serverů musí správce vaší pošty přidat na seznam povolených, aby se zajistilo, že e-maily z Workplace budou doručeny:
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Ověření původu e-mailu
Za účelem prokázání, že e-maily z domény fbworkmail.com skutečně pochází z Facebooku, využívá Workplace standardní průmyslovou technologii DomainKeys Identified Mail (DKIM).
Váš správce pošty by měl vašeho hostitele pošty nakonfigurovat tak, aby ověřoval záznam DKIM všech e-mailů z Workplace. Zajistí se tak, že vám nepřijdou podvodné e-maily.
Byly tyto informace užitečné?
Aby se vám v Microsoft Outlooku neztrácely e-maily ve složce Nepotřebné, vytvořte pomocí PowerShell Exchange Online commandletu dvě pravidla pro přesouvání:
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inboxand not the Clutter or Other folder in Exchange Online"
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
Byly tyto informace užitečné?
V poštovním serveru Microsoft Exchange můžete přidat e-mailovou doménu služby Workplace na seznam povolených pomocí příkazu cmdlet Set-MailboxJunkEmailConfiguration.
Byly tyto informace užitečné?
E-mailoví klienti jako Microsoft Outlook můžou označit e-maily z Workplace jako spam, i kdyby váš hostitel pošty běžně e-maily z Workplace přijímal. V takovém případě je nutné kontrolovat, jestli e-mail nepadají do složky pro spam. Pokud je to možné, měl by váš správce pošty na e-mailových klientech zařadit na seznam bezpečných odesilatelů doménu fbworkmail.com.
Doporučujeme spolupracovat s vaším správcem pošty, aby na seznam bezpečných odesílatelů v e-mailovém klientu, který používá vaše firma, zařadil doménu fbworkmail.com .
Byly tyto informace užitečné?
Pokud přidáte e-mailovou doménu na seznam povolených, prokazujete tím, že máte přístup k e-mailu, který chcete využít, a povolujete dalším lidem se stejnou e-mailovou doménou přístup do vašeho Workplace. Lidé se stejnou e-mailovou doménou se nemusí přidat ke stejnému Workplace a mohou si zřídit jiné Workplace se stejnou doménou nebo se k takovému Workplace přidat. Tuto možnost lze využít v případě, že nevlastníte celou doménu.
Můžete také využít stejnou e-mailovou doménu k připojení k více Workplace. Počet Workplace, které může mít e-mailová doména či společnost, není omezen.
Zjistěte, jak přidat doménu na seznam povolených na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Aby servery mohly ověřit, že jste e-maily odeslali vy, je potřeba správně nastavit DKIM a SPF.
Workplace vyžaduje, aby součástí e-mailových odpovědí bylo uspořádání DKIM (DomainKeys Identified Mail) nebo SPF (Sender Policy Framework). Ověření podrobností o odesilateli zajišťují oborové zásady zabezpečení e-mailu a tím chrání zaměstnance před podvodnými e-maily. E-maily, které tyto kontroly nesplňují, bývají často považovány za spam.
Pokud chcete nakonfigurovat DKIM a SPF, obraťte se na svého IT správce s následujícími informacemi:
Pro konfiguraci DKIM a SPF je podstatný váš e-mailový server a poskytovatel DNS vaší domény. Můžete použít buď nastavení DKIM nebo SPF, ale ne obojí.
V případě G Suitepostupujte podle tohoto návodu.
Upozorňujeme, že G Suite využívá jako výchozí svou vlastní podpisovou doménu DKIM. Z důvodu této výchozí akce se nedaří nastavení DKIM, protože pošta není podepsána vaší doménou, ale doménou třetí strany. Proto vaše příchozí e-maily odmítáme. Proto je potřeba, abyste si nakonfigurovali vlastní nastavení DKIM.
V případě Microsoft Office 365 postupujte podle tohoto návodu.
Přečtěte si další informace o zásadách zabezpečení.
Poznámka: Pokud nejsou metody DKIM a SPF správně nakonfigurovány, Workplace odmítne zprávy, které pošlete v rámci skupinové aktivity, jako jsou například příspěvky ve skupině nebo odpovědi na komentáře. Pokud k tomu dojde, odesilateli přijde od Workplace nebo od jiné služby, jako je například Gmail, zpráva o nedoručitelnosti.
Byly tyto informace užitečné?