Jak můžu spravovat pole, která uživatelé vidí na svém profilu na Workplace?

panelu pro správu přejděte na kartu Upravit šablonu profilu. Zde můžete zapnutím nebo vypnutím viditelnosti určit, která pole se mají na profilech lidí zobrazit. Můžete taky určit, která pole v profilech si můžou upravit uživatelé a která můžou upravovat jen správci. Uděláte to tak, že vyberete možnost v oddílu Může to upravit.
Při výběru, kdo může upravovat jednotlivá pole profilu, máte tyto možnosti:
  • Vlastníci profilů Tyto informace můžou na svých profilech upravovat vlastníci profilů.
  • Jen správci Tyto informace můžou upravovat jen správci, a to buď přímo na profilu, nebo na panelu pro správu.
  • Poskytovatel identity Toto nastavení je výchozí pro všechny společnosti spojené s poskytovatelem identity a udržuje vaše data na Workplace synchronizovaná s poskytovatelem identity.
Tato pole musí být na profilech viditelná:
  • Jméno
  • Pracovní pozice
  • Tým (manažer a přímí podřízení)
Pro účely identity účtu můžou následující pole upravovat jen správci:
  • E-mail
  • ID zaměstnance
Byly tyto informace užitečné?