Jak mohu na Workplace upravit nebo přejmenovat set lidí?

Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Jak upravit set lidí vytvořený pomocí ručně zadávaného seznamu:
  1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
  2. Klikněte na Lidé > Sety lidí.
  3. Klikněte na napravo od setu lidí, který chcete upravit.
  4. Vyberte Přidat lidi nebo Odebrat lidi, pokud chcete změnit, koho v setu lidí máte. Ve stejné nabídce najdete na výběr také možnosti Upravit název setu nebo Odstranit set.
Jak upravit synchronizovaný set:
  1. Opakujte kroky 1 až 3.
  2. Vyberte Upravit nastavení profilu, pokud byste set chtěli upravit. Ve stejné nabídce najdete na výběr také možnosti Upravit název setu nebo Odstranit set.
Byly tyto informace užitečné?