Konfigurace sítě.

Aby mohl Workplace účinně využívat každý člen vaší organizace, možná bude nutné nakonfigurovat vaši síť a povolit určité domény a IP rozsahy. Další informace o konfiguraci sítě najdete v centru zdrojů pro zákazníky.

Přístup k Facebooku blokovat nejde, protože Workplace běží na stejné technologii jako Facebook. Případná omezení bránící doménám v síťovém přístupu k Facebooku tak ovlivní i Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Aby služba Workplace mohla normálně fungovat, je třeba zajistit, aby nebyl blokován a byl pro vaše podnikové sítě povolený veškerý provoz do následujících domén (včetně poddomén) a portů.
  • .workplace.com 80/443
  • .facebook.com 80/443
  • .akamaihd.net 80/443
  • .fbcdn.net 80/443
  • .fb.me 80/443
  • .fbsbx.com 80/443
Poznámka: Domény používané službou Workplace se můžou změnit, proto je třeba tento seznam považovat za neúplný. Workplace oficiálně nepodporuje výběrové blokování facebookových domén, tyto domény jsou proto uvedené pouze jako reference.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud vyžadujete větší kontrolu nad přístupem k Workplace v rámci podnikové sítě, můžete si na seznam povolených IP rozsahů přidat ty IP rozsahy, které používají webové servery Facebooku obsluhující Workplace.
Pro získání přesného a aktuálního seznamu IP adres webových serverů Facebooku použijte číslo autonomního systému Facebooku AS32934. Příklad:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Byly tyto informace užitečné?