Správa uživatelů Workplace s cloudovým poskytovatelem identity

Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Používání cloudového poskytovatele identity je přímý způsob, jak na Workplace zapnout automatizovanou správu účtu. Naši partneři pro správu identity a přístupu poskytují následující výhody:
  • Centralizované uložení údajů uživatelů. Připojením primárního úložiště identity (např. Microsoft Active Directory nebo Oracle Directory Server) ke cloudovému adresáři můžete v aplikacích, včetně Workplace, synchronizovat účty uživatelů. Změny ve vašem primárním úložišti identity synchronizuje do cloudové repliky agent nebo modul plugin od cloudového poskytovatele identity.
  • Unifikovaný záznamový systém. Slouží k údržbě primárního úložiště identity při příchodu a odchodu lidí z vaší organizace.
  • Synchronizace změn v účtech do Workplace. Změny stavu a údajů v uživatelském účtu se synchronizují mezi vaším cloudovým poskytovatelem identity a Workplace, čímž se eliminuje potřeba manuální správy uživatelů přicházejících a odcházejících z vaší organizace.
Na začátku je třeba jako správce systému podle kroků popsaných tady vytvořit vlastní integrační aplikaci pro zřizování uživatelských účtů. V tomto postupu získáte následující hodnoty potřebné k dokončení konfigurace:
  • Přístupový token: Přístupový token umožňuje aplikaci spravovat účty.
  • SCIM URL: Koncový bod API, který použije cloudová aplikace pro správu účtů.
  • ID komunity: ID vaší organizace umožňující cloudové aplikaci rozlišovat mezi instancemi Workplace.
Dále je na řadě postup poskytnutý vaším cloudovým poskytovatelem identity.
Připomínáme, že Workplace se nativně integruje s následujícími partnery:
Byly tyto informace užitečné?