Koho považujeme za uživatele v první linii na Workplace?

Zaměstnanci v první linii na Workplace jsou lidé, jejichž primárním úkolem je pracovat přímo se zákazníky nebo s veřejností. Poskytují jim služby, podporu nebo jim prodávají produkty. Jedná se také o zaměstnance přímo zapojené do výroby a distribuce produktů.
Když chcete zjistit, jestli se na zaměstnance vztahuje tarif Workplace Frontline, položte si tyto otázky:
Má zaměstnanec e-mailovou adresu, kterou nesdílí s ostatními?
  • Pokud nemá vlastní e-mailovou adresu, má nárok na tarif Workplace Frontline. Pokud zaměstnanec vlastní e-mailovou adresu, má nárok na Workplace Frontline pouze v případě, že platí následující tvrzení.
Pracuje zaměstnanec minimálně 50 % času mimo kancelář (nebo nepoužívá zařízení, které je určené jen pro něj)?
  • Pokud ano, může být zaměstnanec považován za pracovníka v první linii.
Je zaměstnanec placen od hodiny?
  • Pokud ano, může být zaměstnanec považován za pracovníka v první linii.
Další podmínky
Role zaměstnance musí také odpovídat jednomu z těchto popisů:
  • Zaměstnanec na všech úrovních včetně managementu, který přichází do styku se zákazníky (prodejna, recepční, zástupce atd.).
  • Podpůrný pracovník (sklad, přepravce atd) na všech úrovních včetně managementu.
  • Pracovník technické infrastruktury nebo pracovník ve veřejných službách (policista, pracovník v nakládání s odpadem, opravář elektrického vedení, pracovník vodárny) na všech úrovních včetně managementu.
  • Zdravotničtí pracovníci (sestry, lékaři, infrastruktura) na všech úrovních včetně managementu.
Byly tyto informace užitečné?