Štítky

Štítky umožňují oslavit úspěchy vašich kolegů podle úrovně dosaženého úspěchu. Vyberte si některý z výchozích štítků nebo si vytvořte svá vlastní ocenění pro svou organizaci. Více informací o ocenění úspěchu na Workplace si přečtěte v Centru zdrojů pro zákazníky.

Tento článek se týká jenom správců služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Štítky můžou spravovat správci systému, moderátoři obsahu, manažeři účtů a všichni správci se specifickou funkcí povolující správu štítků.
Mějte na paměti, že správci můžou přiřazovat štítky pouze ručně. Automatické štítky jsou přidělovány systémem na základě specifické sady pravidel a správci toto přidělování nemůžou ovládat. Tyto pokyny se vztahují pouze k manuálním štítkům.
Pokud chcete jako správce přiřadit štítky členům své komunity na stolním počítači:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Štítky. Vedle štítků, které může přiřadit správce, bude tlačítko Přiřadit.
 3. Klikněte na Přiřadit a poté zadejte jména osob, kterým chcete daný štítek přiřadit. Těmto osobám bude přiřazen štítek.
 4. Klikněte na Zavřít.
Pokud chcete jako správce odebrat štítky přiřazené členům své komunity na stolním počítači:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Štítky. Uvidíte seznam štítků, které jsou dostupné v rámci vaší organizace. Vedle štítků, které může přiřadit a odebrat správce, bude tlačítko Přiřadit.
 3. Pro odebrání štítku klikněte na počet lidí, kterým byl štítek přiřazen. Ukáže se vám seznam všech osob, které daný štítek obdržely. Štítek odeberete kliknutím na vedle jména osoby.
 4. Klikněte na Zavřít.
Jak vypnout možnost přiřazování štítků na Workplace:
 1. Klikněte na Panel pro správu a poté na Štítky.
 2. U možnosti Dostupné klikněte na .
Byly tyto informace užitečné?
Tato funkce je dostupná pouze ve službách Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Nástroj pro vytváření štítků v panelu pro správu slouží k oceňování zaměstnanců za plnění úkolů a jejich úspěchy. Díky vlastním štítkům můžete vytvářet jedinečné štítky s vlastními obrázky a názvy.
Jak na počítači vytvořit vlastní štítek:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Štítky a potom na Vytvořit nový štítek.
 3. Klikněte na Nahrát obrázek a vyberte si obrázek, který chcete použít jako ikonu štítku.
 4. Přidejte název štítku a popis odměny, pro kterou je štítek určený.
 5. Klikněte na Uložit.
Upozorňujeme, že jakmile štítek vytvoříte, už ho nemůžete upravovat. Pokud chcete upravit obrázek, název nebo popis, je potřeba štítek odstranit, znovu vytvořit a znovu udělit.
Zjistěte, jak přiřadit nebo odebrat štítek na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?