Jste v bezpečí?

Pomocí kontroly Jste v bezpečí? můžete kontrolovat, zda je vaše komunita na Workplace během krizové události v pořádku. Další informace o kontrole Jste v bezpečí? najdete v centru zdrojů pro zákazníky.

Vytvořit kontrolu Jste v bezpečí?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced. Službu můžou povolit jen správci systému.
Pokud chcete povolit Jste v bezpečí?, musíte být bezpečnostní operátor. Operátory služby Jste v bezpečí? jmenují správci systému.
Jak povolit službu Jste v bezpečí? ze svého počítače, pokud jste správcem systému:
 1. Vlevo nahoře na Workplace přejděte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Jste v bezpečí?.
 3. Pokud chcete službu Jste v bezpečí? vytvořit, klikněte na +Přidat bezpečnostního operátora a přidejte sebe jako bezpečnostního operátora.
 4. Klikněte na Hotovo.
Poznámka: Jako bezpečnostního operátora můžete přidat i kohokoli jiného, kdo bude se službou pracovat.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Kontrolu Jste v bezpečí? na Workplace můžou vytvářet jen operátoři služby Jste v bezpečí?.
Operátory služby Jste v bezpečí? jmenují správci systému. Jak přidat operátory služby Jste v bezpečí?:
 1. V levém horním rohu hlavní stránky klikněte na Panel pro správu.
 2. V oddílu Pokročilé funkce tarifu klikněte na Jste v bezpečí?.
 3. Klikněte na +Přidat bezpečnostního operátora a zadejte jméno člověka, kterého chcete přidat.
 4. Klikněte na Hotovo.
Správci systému nemají ke službě Jste v bezpečí? automaticky přístup. Musí sami sebe jmenovat operátory služby Jste v bezpečí?.
Další informace o krizové komunikaci.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced. Za vytvoření, posílání upozornění a správu kontroly Jste v bezpečí? pro zaměstnance odpovídá výhradně daná organizace. Workplace a Facebook na základě odpovědi zaměstnanců na kontrolu Jste v bezpečí? na Workplace zaměstnance nevidí ani nemůžou podniknout žádnou akci.
Kontrolu Jste v bezpečí? si můžete otevřít v panelu pro správu.
Jak začít používat kontrolu Jste v bezpečí?:
 1. Klikněte na Přejít na kontrolu „Jste v bezpečí?“ a vyberte Vytvořit krizovou událost.
 2. Vyplňte typ krizové události.
 3. Vyplňte pole Název,Polohy Asistující lidé. Pokud chcete přidat další informace o krizové situaci, vyplňte oddíl Informace o události. Můžete použít až 200 znaků.
 4. Pomocí volby Náhled kontroly „Jste v bezpečí?“ si zobrazte, jak jednotlivá upozornění kontroly Jste v bezpečí? budou vypadat.
 5. Kliknutím na Hotovo krizovou událost vytvořte.
 6. Klikněte na + Přidat lidi a vyberte způsob přidávání lidí.
 7. Teď by se vám měl zobrazit seznam lidí, které jste přidali. Jakmile přidáte lidi jedním způsobem, můžete znovu kliknout na Přidat lidi a importovat další lidi.
 8. Ze seznamu vyberte lidi, které chcete kontaktovat, kliknutím na zaškrtávací pole vedle jednotlivých jmen nebo vyberte všechny.
 9. Klikněte na Poslat kontrolu „Jste v bezpečí?“ a vyberte kanály upozornění, přes které chcete lidi kontaktovat.
 10. Kliknutím na Poslat kontrolu „Jste v bezpečí?“ potvrďte, že chcete upozornění poslat. Upozornění se pošlou. Upozornění můžete kdykoli poslat znovu kliknutím na Poslat kontrolu „Jste v bezpečí?“.
 11. Stav odpovědi se průběžně aktualizuje podle nejnovější odpovědi člověka. Následná akce je na uvážení vaší organizace.
Poznámka: Kontrola „Jste v bezpečí?“ se přeloží do jazyka používaného na účtu Workplace daného uživatele.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Operátor služby Jste v bezpečí? má tyto možností, jak přidat lidi ke krizovým událostem:
 • Individuálně, ručním přidáním k události
 • Importem ze skupiny na Workplace pro přidání všech členů skupiny
 • Importem z umístění pracovního profilu v profilech lidí
 • Importem ze souboru CSV (je potřeba jen e-mail zaměstnance)
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Při nastavování krizové události slouží pole Poloha jen pro informativní účely. Neurčuje, kdo bude do krizové události přidán. Pokud chcete ke krizové události přidat zaměstnance podle polohy, použijte při přidávání možnost Importovat podle polohy.
Další informace o krizové komunikaci.
Byly tyto informace užitečné?
Upravit kontrolu Jste v bezpečí?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Pokud chcete po vytvoření krizové události kontroly Jste v bezpečí? změnit její podrobnosti, klikněte v oddílu záhlaví krizové události na Upravit. Tam můžete změnit podrobnosti týkající se položek Název, Poloha, Asistující lidé a Informace o události krizové události.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Zprávy kontroly Jste v bezpečí? si můžete přizpůsobit. Výchozí zpráva kontroly Jste v bezpečí?:
Toto je zpráva kontroly Jste v bezpečí? od týmu společnosti <název společnosti>. Myslíme si, že vás mohla zasáhnout událost: <název krizové události>. Dejte nám vědět, jestli jste v bezpečí nebo potřebujete od týmu společnosti <název společnosti> pomoc.
Při nastavování upozornění kontroly Jste v bezpečí? však můžete přidat další informace. Když přidáte další informace, lidé si je můžou zobrazit. Další informace můžou mít až dvě stě znaků a je možné je zobrazit ve všech typech upozornění.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Z krizové události můžete lidi odebírat jen v případě, že jste jim ještě neposlali upozornění.
Když chcete někoho odebrat z krizové události, klikněte vedle jeho jména na a potom klikněte na Odebrat člověka.
Byly tyto informace užitečné?
Služba Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced. Tento článek se týká jenom správců.
Ručně aktualizovat nebo změnit něčí stav ve službě Jste v bezpečí? můžete tak, že na stránce krizové události vyberete řádek daného uživatele a v rozbalovací nabídce změníte jeho stav. Komentáře pro konkrétního člověka můžete přidat taky kliknutím na ikonu komentáře.

Byly tyto informace užitečné?
Služba Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Pokud jste přidáni jako operátoři služby Jste v bezpečí?, máte přístup ke všem funkcím služby Jste v bezpečí?, včetně všech krizových událostí vytvořených ostatními operátory služby Jste v bezpečí?.
Službu Jste v bezpečí? najdete v oddílu Pokročilé funkce tarifuPanelu pro správu. Přečtěte si víc o službě „Jste v bezpečí?“.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Když u krizové události přidáte člověka do skupiny Asistující lidé, zobrazí se daný člověk v seznamu na stránce krizové události. Aby si zaměstnanci, kteří patří do skupiny Asistující lidé, mohli zobrazovat a spravovat krizovou událost, je potřeba je přidat jako operátory kontroly Jste v bezpečí?. Správci systému musí přejít do panelu pro správu a kliknutím na Jste v bezpečí? přidat operátory kontroly Jste v bezpečí?
Když se operátor kontroly Jste v bezpečí zapojí do krizové události, je automaticky přidán jako člověk asistující při krizových událostech.
Další informace o krizové komunikaci.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná uživatelům Workplace Advanced. Tento článek se týká jenom správců.
Pokud chcete ukončit krizovou událost kontroly Jste v bezpečí?, klikněte na stránce krizové události na Ukončit krizovou událost. Jakoukoli krizovou událost můžete kdykoli znovu otevřít tím, že na ni kliknete a potom kliknete na Znovu otevřít krizovou událost.
Poznámka: Zaměstnanci můžou na upozornění reagovat kdykoli i po ukončení kontroly Jste v bezpečí?. Pokud není krizová událost znovu otevřena, nemůžete posílat nová upozornění.
Byly tyto informace užitečné?
Upozornění
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Ano. Kontrola Jste v bezpečí? se používá v krizových situacích, takže se tyto typy upozornění doručují bez ohledu na nastavení e-mailových upozornění ve Workplace nebo nastavení nerušit uživatele.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Lidi můžete kontaktovat těmito způsoby:
 1. Upozornění Workplace (zobrazí se nahoře v kanálu vybraných příspěvků na webu a mobilním zařízení a v upozorněních).
 2. Bot ve Work chatu (pošle uživatelům výzvu k chatu)
 3. E-mail (pošle uživatelům e-mail přes e-mailovou adresu uvedenou v profilu)
Pro poslání kontroly Jste v bezpečí? si můžete vybrat jeden nebo mnoho kanálů. Když kliknete na Poslat kontrolu Jste v bezpečí?, můžete vybrat vždy jen jeden kanál upozornění. Pokud chcete upozornění poslat prostřednictvím víc než jednoho kanálu, celý postup opakujte.
Aby byl člověk označen jako V bezpečí nebo Potřebuje pomoc, stačí, když odpoví na jeden typ upozornění.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Pokud chcete někomu, kdo ještě nezareagoval, poslat další kontrolu Jste v bezpečí?, filtrujte stav krizové události podle Zatím bez reakce a postupujte podle postupu pro poslání kontroly Jste v bezpečí?. Počet upozornění, který můžete někomu poslat, není omezen.
Byly tyto informace užitečné?
Další informace o kontrole Jste v bezpečí?
Kontrolu Jste v bezpečí? na Workplace mají k dispozici jen uživatelé Workplace Advanced.
Kontrola Jste v bezpečí? na Workplace nemá s kontrolou Jste v bezpečí? na Facebooku nic společného.
Díky kontrole Jste v bezpečí? na Workplace může k tomu určený tým operátorů po zjištění krizové situace vytvářet, posílat a spravovat kontroly Jste v bezpečí? pro zaměstnance organizace. Zobrazovat a spravovat odpovědi na kontroly Jste v bezpečí? na Workplace můžou jen operátoři kontroly Jste v bezpečí?.
Kontrolu Jste v bezpečí? na Facebooku aktivuje komunita na Facebooku a odpovědi na kontroly Jste v bezpečí? se sdílí s přáteli na Facebooku.
Byly tyto informace užitečné?
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná uživatelům Workplace Advanced. Tento článek se týká jenom správců.
Člověk může na kontrolu Jste v bezpečí? odpovědět jednou ze dvou možností: Jsem v bezpečí nebo Potřebuji pomoc. Odpovědi se průběžně aktualizují ve sloupci Stav stránky krizové události. Tuto stránku můžete filtrovat podle typu odpovědi.
Každý člen bezpečnostního týmu dané krizové události dostane automatický e-mail s upozorněním, že někdo označil, že potřebuje pomoc, takže tuto situaci nepropásnete. Správci systému si můžou taky pro tyto e-maily na stránce nastavení Panel pro správu > Jste v bezpečí? nakonfigurovat vlastní e-mail.
Pokud někdo označí, že potřebuje pomoc, můžete ho kontaktovat přímo kliknutím na ikonu chatu vedle jeho jména nebo ho oslovit jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem, který si vyberete.
Byly tyto informace užitečné?
Služba Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Při vytváření krizové události můžete vytvořit buď cvičnou, testovací nebo skutečnou krizovou událost. Při testování funkcí Safety Check doporučujeme vytvořit testovací událost.
Cvičné události můžete použít při spuštění simulovaných krizových nácviků ukazujících upozornění, zprávy a vybízejících k používání doporučených bezpečnostních postupů ve vaší firmě.
Při vytvoření skutečné krizové události ve funkci Safety Check jsou všichni zaměstnanci upozorněni, že v jejich oblasti může probíhat krizová událost. Tyto události vytvářejte ve chvíli, kdy probíhá skutečná krizová událost.
V upozorněních posílaných zaměstnancům je jasně uvedeno, jestli se jedná o cvičnou nebo testovací událost.
Další informace o krizové komunikaci.
Byly tyto informace užitečné?
Řešení potíží
Kontrola Jste v bezpečí? je dostupná pouze uživatelům Workplace Advanced.
Když do služby Jste v bezpečí? naimportujete lidi, zobrazí se vám stránka výsledků uvádějící počet úspěšných importů, neúspěšných importů a duplikovaných zaměstnanců.
Na obrazovce chybových hlášení si můžete stáhnout seznam neúspěšných importů, abyste je mohli zkusit provést znovu. Mezi nejčastější problémy při importování zaměstnanců patří uvedení neplatných ID nebo e-mailů zaměstnanců, které neodpovídají uživatelům ve vaší komunitě. Pokud jsou ID a e-maily správné a přesto se vám po několika pokusech nedaří zaměstnance importovat, obraťte se na Podporu Workplace.
Byly tyto informace užitečné?