Komentáře

Spravujte komentáře u příspěvků na Workplace.

Chcete-li odstranit komentář, který jste zveřejnili, postupujte takto:
 1. Klikněte na .
 2. Vyberte Odstranit....
 3. Klikněte na Odstranit.
Pokud chcete upravit zveřejněný komentář, postupujte následovně:
 1. Klikněte na .
 2. Vyberte Upravit....
 3. Proveďte požadované změny a stiskněte Enter.
Poznámka: Kdokoli, kdo může vidět váš komentář, může kliknout na Upraveno a zobrazit tak historii komentářů.
Byly tyto informace užitečné?
Komentáře, které nechcete vidět, můžete skrýt. Vy skryté komentáře nevidíte, ale ostatní je stále vidí.
Jak skrýt komentář:
 1. Najeďte myší na komentář.
 2. Klikněte na .
 3. Klikněte na Skrýt komentář.
Pokud si myslíte, že by tam daný komentář neměl vůbec být, můžete ho taky nahlásit správcům.
Odstraňování komentářů z pozice správce nebo moderátora skupiny
Správci a moderátoři skupin můžou odstraňovat komentáře u příspěvků v rámci skupin, které spravují.
Jak odstranit komentář:
 1. Najeďte myší na komentář.
 2. Klikněte na .
 3. Klikněte na Odstranit.
Odstraňování komentářů z pozice správce systému
Správci systému nemají ve výchozím nastavení oprávnění odstraňovat komentáře. Pokud chce správce systému odstranit komentář, musí se nejdřív stát správcem příslušné skupiny.
Jak se stát správcem skupiny:
 1. Přejděte do panelu pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny.
 3. Vedle skupiny, kterou chcete spravovat, klikněte na .
 4. Klikněte na Přidat se jako správce nebo Nastavit mě jako správce.
Poznámka: Když jste tvůrcem příspěvku, neznamená to, že u něj můžete odstraňovat komentáře. Komentáře může odstraňovat jen správce skupiny, ve které je váš komentář zveřejněný.
Byly tyto informace užitečné?