Nastavení podmínek používání služby pro organizaci na Workplace

Správci můžou na Workplace nastavit podmínky používání služby. Lidé si je můžou zobrazit přes Rychlou pomoc v levém dolním rohu okna Workplace.
Přidání odkazu na zásady organizace
 1. V nabídce vlevo na Workplace klikněte na Admin Panel Panel pro správu.
 2. Klikněte na Settings Nastavení a pak se posuňte dolů na oddíl Podmínky používání služby.
 3. Vpravo od položky Název pro zásady klikněte na . Zadejte název a klikněte na Uložit.
 4. Vpravo od položky URL pro zásady klikněte na . Zadejte URL a klikněte na Uložit.
Nastavení pravidel chování na Workplace
 1. V nabídce vlevo na Workplace klikněte na Admin Panel Panel pro správu.
 2. Klikněte na Settings Nastavení a pak se posuňte dolů na oddíl Podmínky používání služby.
 3. Vpravo od položky Pravidla Workplace klikněte na Přidat.
 4. Zadejte název svých pravidel.
 5. Když kliknete na Přidat nové pravidlo, můžete do seznamu přidat nová pravidla. U každého pravidla bude potřeba zadat název a popis.
 6. Pokud to je nutné, upravte přetažením pořadí pravidel. Pokud budete chtít některé pravidlo upravit nebo odstranit, klikněte vpravo od něj na .
 7. Vyberte, jestli se má při nahlášení obsahu zobrazovat odkaz na vaše pravidla Workplace.
 8. Klikněte na Aktualizovat.
Pravidla Workplace se zobrazí v nabídce Rychlá pomoc v levém dolním rohu okna Workplace. Můžete je ale taky sdílet přes následující odkaz: https://work.workplace.com/work/workplace_rules.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne