Vytvoření příspěvku

Vytvářejte příspěvky na Workplace a dejte tak kolegům vědět, na čem pracujete. Uživatelé můžou vytvářet ankety, ukládat koncepty příspěvků a plánovat příspěvky.

Když něco sdílíte z účtu na Workplace, můžete to sdílet ve skupině nebo na své timeline. Když něco sdílíte ve skupině, může se váš příspěvek v závislosti na nastavení soukromí skupiny zobrazit na vaší timeline.
Když něco v rámci vaší společnosti sdílíte se všemi, může to vidět kdokoli, kdo má účet vaší společnosti na Workplace. Nic z toho, co na Workplace sdílíte, neuvidí lidé mimo vaši společnost.
Pokud vaše společnost používá Workplace Advanced, mají správci, kteří ve vaší společnosti spravují Workplace, přístup ke všemu, co sdílíte ze svého účtu na Workplace. Funguje to stejně jako u pracovních e-mailů a dalších pracovních souborů, ke kterým mají rovněž přístup.
Byly tyto informace užitečné?
Jak upravit příspěvek, který jste sdíleli:
 1. V pravém horním rohu příspěvku klikněte na .
 2. Klikněte na Upravit příspěvek.
 3. Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit.
Pokud jste do příspěvku přidali fotky, můžete jednotlivé fotky odstranit, aniž byste museli odebrat celý příspěvek:
 1. V pravém horním rohu příspěvku klikněte na .
 2. Klikněte na Upravit příspěvek.
 3. Najeďte myší na fotky, které chcete odstranit, a vpravo nahoře klikněte na .
 4. Klikněte na Uložit.
Pamatujte, že fotky se nedají odstranit z příspěvku, který jste sdíleli z aplikace třetí strany. Po zveřejnění příspěvku nemůžete ani nahrávat nebo měnit nahrané soubory.
Jak odstranit příspěvek, který jste sdíleli:
 1. V pravém horním rohu příspěvku klikněte na .
 2. Klikněte na Odstranit příspěvek a akci potvrďte kliknutím na Odstranit.
Byly tyto informace užitečné?
novém webovém prostředí Workplace se šířka kanálu vybraných příspěvků přizpůsobí velikosti okna prohlížeče. Ve větších oknech prohlížeče se zobrazí víc obsahu a míň prázdných míst.
Aby jednotlivé příspěvky ve vašem kanálu nebyly příliš dlouhé, měníme velikost obrázků tak, aby měli maximální výšku. To znamená, že někdy se obrázky neroztáhnout tak, aby vyplnily veškeré volné místo. Když k tomu dojde, zobrazí se na levé a pravé straně obrázku barevné pruhy vylepšující vzhled prázdných míst.
Barva těchto pruhů vychází z celkové barvy obrázku – pokud je obrázek tmavý, jsou pruhy tmavé, pokud je obrázek světlý, jsou pruhy světlejší.
Jaký poměr stran obrázku mám použít?
Neexistuje dokonalý poměr stran obrázku, který by zabránil tvorbě barevných pruhů. Doporučujeme používat obrázky na šířku s poloměrem stran 3:2 nebo širší. Tím minimalizujete výskyt pruhů u většiny případů rozlišení obrazovky.
Příspěvek na šířku: 1200 x 630 px:
Příspěvek na výšku: 1000 x 1300 px:
Čtvercový příspěvek: 800 x 800 px:
Zakrytí poznámek: 2048 x 758 px:
Neustálá snaha o vylepšení prostředí
Abychom při změně velikosti prohlížečů minimalizovali rušivé prvky a poskytli co nejlepší prostředí pro náhled obrázků, pracujeme na alternativních možnostech rozložení a řešení pozadí.
Dále pracujeme na zúžení kanálu v případech, kdy dojde k omezení výšky prohlížeče. To by znamenalo možnost zobrazování celých obrázků bez barevných pruhů při zúžení kanálu.
Byly tyto informace užitečné?
Kolegu nebo skupinu můžete v komentáři nebo příspěvku označit takto:
 1. Když píšete komentář nebo příspěvek, stiskněte na klávesnici „@“ a začněte psát jméno vašeho kolegy nebo název skupiny, které chcete označit.
 2. V průběhu psaní se objeví seznam s návrhy relevantních jmen a názvů.
 3. Ze seznamu, který se objevil v průběhu psaní, vyberte požadovaného kolegu či skupinu.
Když kolegu označíte, jeho jméno se objeví jako modrý odkaz, kterým se lze prokliknout na jeho profil. Zároveň mu bude odesláno upozornění, aby mohl sledovat aktuální vývoj konverzace.
Jak odebrat označení
Když chcete odebrat označeného kolegu z vámi vytvořeného příspěvku, můžete příspěvek upravit a odebrat jeho jméno. Když chcete z komentáře odebrat kolegu, můžete odstranit komentář nebo upravit komentář a odebrat jeho jméno.
Byly tyto informace užitečné?
Naformátované příspěvky se dají vytvářet jenom na počítači. Aby se vám na mobilním zařízení zobrazovaly naformátované příspěvky, musíte mít nejnovější verzi aplikace Workplace pro iOS nebo Android.
Formátování příspěvků ve skupinách vám pomůže strukturovat a zvýraznit váš obsah následujícími způsoby:
 • Tučně
 • Kurzíva
 • Záhlaví
 • Citáty
 • Vložené odkazy
 • Odrážky a číselné seznamy
Jak na Workplace naformátovat příspěvek:
 1. Když chcete vytvořit příspěvek, klikněte v kanálu vybraných příspěvků v poli pro vytvoření příspěvků na Napište něco....
 2. Vyberte skupinu, ve které příspěvek chcete zveřejnit. Případně klikněte na své jméno a příspěvek zveřejněte na timeline.
 3. Vytvořte příspěvek. Text, který chcete naformátovat, zvýrazněte.
 4. Z nabídky nad zvýrazněným textem můžete vkládat vnořené odkazy nebo text naformátovat tučně, kurzívou či přeškrtnutím. Stačí kliknout na požadovanou možnost.
 5. Vpravo od textu klikněte na . Můžete si vybrat styl záhlaví, citace, seznamy s odrážkami nebo čísly či blok kódu.
 6. Klikněte na Přidat příspěvek.
Pokud potřebujete víc možností, můžete použít Markdown:
 1. Vpravo od textu klikněte na .
 2. Klikněte na Upravit pomocí markdownu a použijte v příspěvku markdown. Vpravo se vám zobrazuje náhled, jak by vypadal dokončený příspěvek.
 3. Pro zobrazení možností formátování klikněte na nápovědu k formátování textu. Tyto možnosti uvádí také tabulka dole.
 4. Klikněte na Přidat příspěvek.
FormátAkce
Tučně **text**
Kurzíva *text*
Seznam- položka
Odkaz[title](https://facebook.com)
Číslovaný seznam 1. první položka
Citace> citace
H1 # Záhlaví
H2 ## Záhlaví
Přímý kód`code` // sem patří kód
Byly tyto informace užitečné?
Jak oznámit svoji polohu v okolí nebo přidat polohu k příspěvku na svém počítači:
 1. V kanálu vybraných příspěvků v poli pro vytvoření příspěvků klikněte na Napište něco....
 2. Vyberte skupinu, ve které chcete příspěvek zveřejnit. Případně klikněte na své jméno a příspěvek zveřejněte na timeline.
 3. Klikněte na Přidat k příspěvku.
 4. Klikněte na Oznámit polohu a vyberte svou polohu ze seznamu níže, nebo ji vyhledejte.
 5. Můžete taky přidat kolegy, fotku, nebo video, nebo sdílet, jak se cítíte, nebo co právě děláte.
 6. Klikněte na Přidat příspěvek.
Byly tyto informace užitečné?
Příspěvek ve skupině můžete vytvořit a jeho zveřejnění na stránce naplánovat na datum v budoucnosti. Plánované časy odpovídají vašemu aktuálnímu časovému pásmu.
Naplánování příspěvku
Jak naplánovat příspěvek:
 1. Ve skupině, ve které chcete přidat příspěvek, klikněte v oznamovacím poli na Napsat něco....
 2. Napište příspěvek.
 3. Když máte příspěvek hotový, klikněte v pravém dolním rohu příspěvku na Naplánovat příspěvek.
 4. Vyberte datum a čas, kdy chcete příspěvek v budoucnu zveřejnit.
 5. Klikněte na Naplánovat.
Správa naplánovaných příspěvků
Jak přeplánovat, upravit nebo odstranit naplánovaný příspěvek:
 1. Jděte do skupiny, kde máte zveřejnění příspěvku naplánované.
 2. Pod oznamovacím polem uvidíte nadpis Naplánované příspěvky a počet příspěvků, které máte v této skupině naplánované.
 3. Klikněte na Zobrazit příspěvky.
 4. Objeví se seznam všech vašich naplánovaných příspěvků v této skupině. Můžete vybrat možnost Zveřejnit nebo Přeplánovat příspěvek.
 5. Případně můžete změnit obsah kliknutím na a pak na Upravit příspěvek, nebo odebrat příspěvek kliknutím na Odstranit příspěvek.
Poznámka: Můžete naplánovat dobu zveřejnění příspěvku od třiceti minut do jednoho měsíce od chvíle, kdy jste ho vytvořili.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete ve Workplace psát vícejazyčné komentáře, musíte si zapnout možnost více jazyků a musíte být přihlášeni do Workplace z vašeho počítače.
Jak zapnout vícejazyčné příspěvky:
 1. Vlevo dole na Workplace klikněte na svůj profilový obrázek.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Jazyk a region.
 4. U položky Vícejazyčné příspěvky klikněte na Upravit.
 5. Klikněte na zaškrtávací políčko u položky Psát příspěvky ve více jazycích a na Uložit změny.
Jak psát vícejazyčné komentáře:
 1. Přejděte do skupiny nebo na timeline, kde chcete přidat příspěvek.
 2. Otevřete pole pro vytváření příspěvků a začněte psát příspěvek.
 3. Když chcete přidat další jazyky, klikněte vedle nadpisu Přidat k příspěvku na .
 4. Klikněte na Přidat jazyky.
 5. Klikněte na Přidat jazyk a napište, jaký jazyk chcete vyhledat a použít. Postup můžete opakovat a přidat několik nových jazykových verzí příspěvku.
  • Když přidáváte jazyky, obsah původního návrhu se automaticky přeloží. Automatický překlad můžete upravit nebo odstranit a napsat vícejazyčný příspěvek ručně.
 6. Jakmile příspěvek napíšete, kliknutím na Uložit jazykový editor zavřete. Příspěvek zveřejněte kliknutím na Přidat.
Byly tyto informace užitečné?
Action Item posts can be created by any user. You can add Action Items to your posts to effectively communicate follow-ups from meetings or as to-do lists for members of your team.
To create an Action Items post:
 1. Go to the group you'd like to make the post in and click on the Composer.
 2. Select Action Items.
 3. Write something about your list and add your action item.
 4. To add more action items, press Return on your keyboard.
 5. You can tag colleagues with an @ mention.
Only the user that posted can edit the post, but action items can be ticked off by anyone within the group.

Notifications
If you create an action items post, you will be notified when each action is marked as done or undone. If you are tagged next to an action item, you will be notified when the action item has been posted. Once you have ticked off the item associated with your tag, you will no longer receive notifications.
Byly tyto informace užitečné?
Témata se používají k řazení souvisejících příspěvků do skupin. Obsah ve skupinách je díky tomu přehledný a vy můžete snadněji v rámci celé organizace vyhledávat související příspěvky.
Téma vytvoříte tak, že napíšete znak # (symbol označující číslo) a hned za něj téma nebo frázi. Tento výraz pak přidáte do svého příspěvku. Například:
„Tina se právě připojila k týmu! #novyzamestnanec.“
Témata se vám také nabízí na základě obsahu vašeho příspěvku. Témata připnutá správcem skupiny se v seznamu návrhů zobrazují nahoře. Příspěvky můžou obsahovat až třicet témat.
Procházení témat
Když v kanálu vybraných příspěvků kliknete na nějaké téma, zobrazí se vám seznam příspěvků, které se daného tématu týkají. Tyto příspěvky můžou pocházet z kterékoli skupiny, ke které máte na Workplace přístup.
Pokud chcete prohledat témata v určité skupině, můžete použít vyhledávací pole pod úvodním obrázkem dané skupiny nebo kliknout na téma připojené k příspěvku. Můžete taky kliknout na Témata pod úvodním obrázkem skupiny.
Tipy týkající se témat
 • Téma je potřeba psát bez mezer.
 • Do tématu můžete zahrnout i čísla, ale interpunkce a speciální znaky (třeba $ a %) fungovat nebudou.
 • vyhledání tématu můžete použít taky vyhledávací pole nahoře.
 • Zobrazí se vám jen příspěvky, ke kterým máte přístup. Příspěvky z uzavřených a tajných skupin, kterých nejste členy, se v seznamu výsledků vyhledávání nezobrazí.
Byly tyto informace užitečné?
Viděli to je metrika příspěvků, která počítá, kolik lidí vidělo příspěvek. Když pod příspěvkem najedete myší na počet Viděli to, objeví se seznam lidí, kteří příspěvek viděli.

Uzavřené a tajné skupiny
U uzavřených a tajných skupin se seznam omezí na členy skupiny. Počet Viděli to nepřekročí počet členů skupiny, pokud členové ze skupiny po zobrazení příspěvku neodejdou.

Otevřené skupiny
U otevřených skupin může seznam zahrnovat kohokoli z vaší organizace a počet Viděli to může překročit počet členů skupiny.
Poznámka: Pokud chcete zobrazit počet Viděli to u příspěvku, musíte si příspěvek zobrazit v rámci skupiny. Metrika se neukáže, pokud si příspěvek zobrazíte v kanálu vybraných příspěvků (ale jeho zobrazení v kanálu vybraných příspěvků se bude reflektovat v počtu Viděli to). Na rozdíl od zhlédnutí videa je počet Viděli to jedinečný pro každé místo, kde je obsah sdílen – Viděli to počítá, kolikrát byl zobrazen konkrétní příspěvek, ne kolikrát byl obsah zobrazen na všech místech, kde byl sdílen.
Živá vysílání na Workplace
Při přehrávání živého vysílání na Workplace se počet diváků živého vysílání zobrazuje v levém horním rohu videa. Jak lidé začínají a ukončují sledování vašeho vysílání, tento počet stoupá nebo klesá.
Byly tyto informace užitečné?
Workplace nesleduje nepřetržitě vaši polohu. Polohové služby Workplace používá pouze pro funkci Oznámit polohu.
Počítač nebo mobilní prohlížeč
Když se rozhodnete Oznámit polohu na počítači nebo v mobilním prohlížeči, zobrazí se vám seznam navrhovaných míst. Seznam navrhovaných míst je vytvořen podle vaší IP adresy.
Aplikace Workplace na zařízení se systémem iOS nebo Android
Když se rozhodnete Oznámit polohu z aplikace Workplace v zařízení se systémem iOS nebo Android, zařízení se vás zeptá, jestli chcete zapnout polohové služby.
Když vyberte možnost Zapnout polohu, budete vyzváni, abyste v nastavení telefonu v systému iOS nebo Android povolili aplikaci Workplace přístup k polohovým službám.
Když zapnete polohové služby, Workplace vám prostřednictvím údajů polohových služeb poskytne vhodné místní návrhy ve funkci Oznámit polohu.
Poznámka: Polohové služby můžete pro Workplace kdykoli vypnout v nastavení telefonu v systému iOS nebo Android. Pokud funkci Oznámit polohu používání polohových služeb nepovolíte, vytvoří se seznam navrhovaných míst na základě vaší IP adresy.
Byly tyto informace užitečné?
Příspěvky o úspěších
Úspěch týmu můžete oslavit vytvořením speciálního příspěvku s úspěchem. Příspěvky s úspěchem se od ostatních příspěvků vizuálně liší. Tvoří je buď animace, vlastní obrázek nebo video.
Jak vytvořit příspěvek s úspěchem:
 1. Ve skupině klikněte pod oznamovacím polem na Úspěch.
 2. Vyberte animaci, nahrajte vlastní fotku nebo video, nebo vyberte možnost nepřikládat žádné obrázky.
 3. Klikněte na Název a přidejte název příspěvku.
 4. Klikněte na Něco k tomu napište... a napište něco o úspěchu, který chcete oslavit, nebo nechte pole prázdné.
 5. Klikněte na Přidat příspěvek.
Stejně jako u běžného příspěvku přijde označeným uživatelům upozornění, aby si příspěvek na timeline prohlédli. Příspěvek se může zobrazit taky v kanálech vybraných příspěvků členů skupiny.
Byly tyto informace užitečné?
Koncepty
Příspěvky na Workplace můžete ukládat jako koncepty, abyste je mohli upravit nebo zveřejnit později.
Jak příspěvek uložit jako koncept:
 1. Začněte vytvářet příspěvek ze skupiny.
 2. Až to budete mít, klikněte vpravo dole v příspěvku na  a pak klikněte na Uložit jako koncept.
Byly tyto informace užitečné?
Když jste na Workplace přihlášení z počítače, můžete upravit nebo zveřejnit koncept příspěvku.
Jak upravit nebo zveřejnit koncept příspěvku:
 1. Přejděte do skupiny, ve které jste koncept příspěvku vytvořili, a pod nástrojem pro úpravu příspěvků klikněte na Zobrazit koncepty.
 2. Klikněte na příspěvek, který chcete upravit nebo zveřejnit.
 3. Pod příspěvkem klikněte na Upravit.
 4. Klikněte na Uložit.
 5. Pokud chcete koncept příspěvku zveřejnit, klikněte pod ním na Zveřejnit.
Přečtěte si, jak se ukládají koncepty příspěvků.
Byly tyto informace užitečné?
Koncepty je možné ukládat jen ve skupinách. Příspěvky, které zveřejňujete na svém vlastním profilu, není možné ukládat jako koncepty.
Jak najít koncepty příspěvků na počítači:
 1. Přejděte do skupiny, ve které jste koncept příspěvku vytvořili.
 2. Pod editorem příspěvků se zobrazí počet vytvořených konceptů. Příspěvek otevřete kliknutím na Zobrazit koncepty.
Přečtěte si, jak se ukládají koncepty příspěvků.
Poznámka: Ke konceptům příspěvků máte přístup pouze ze skupin, v nichž jste příspěvky vytvořili.
Byly tyto informace užitečné?
Anket
Vytvoření ankety:
 1. V libovolné skupině klikněte v oznamovacím poli na Napište něco....
 2. Klikněte na Přidat k příspěvku.
 3. Klikněte na Anketa a zadejte otázku.
 4. Klikněte na Možnost 1, Možnost 2 nebo Přidat možnost.
 5. Do ankety může přidat možnosti kdokoli. Pokud chcete tuto možnost zrušit, klikněte na rozbalovací nabídku Možnosti ankety a zrušte zaškrtnutí pole u Povolit všem přidávat možnosti.
 6. Můžete taky zabránit lidem ve výběru více možností. Uděláte to tak, že zrušíte zaškrtnutí pole u Povolit lidem vybrat více možností.
 7. Přidejte možnosti a kliknutím na odkaz Přidat danou otázku sdílejte se skupinou.
Nezapomeňte, že do možností ankety nemůžete zahrnout URL adresy.
Byly tyto informace užitečné?
V přidání možností do existující ankety nemůžete nikomu zabránit. Pokud chcete vytvořit anketu, ve které nemůže nikdo provádět změny ani přidávat možnosti, zrušte při vytváření ankety výběr možnosti Kdokoli může přidat možnosti.
Přečtěte si další informace o vytváření anket na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Otázka a odpověď
Příspěvky s otázkami a odpověďmi může vytvořit libovolný člen skupiny. Všichni ostatní členové dané skupiny můžou pokládat otázky a hlasovat u nich.
Jak příspěvky s otázkami a odpověďmi vytvořit:
 1. V libovolné skupině klikněte v oznamovacím poli na Napište něco....
 2. Klikněte na Přidat k příspěvku.
 3. Klikněte na Uspořádat otázky a odpovědi. Můžete přidat popis nebo fotku.
 4. Klikněte na Přidat příspěvek.
Když u příspěvku s otázkami a odpověďmi položíte nějakou otázku, obdržíte upozornění, když na ni hostitel odpoví. Příspěvky s otázkami a odpověďmi nejsou nijak časově omezené. Když ale autor otázek a odpovědí chce relaci ukončit, může příspěvek odstranit nebo uzavřít komentáře.

Jak vytvořím živé otázky a odpovědi?
Živé otázky a odpovědi můžete vytvořit, když ve skupině zveřejníte živé vysílání. Klikněte na zaškrtávací tlačítko u položky Zahrnovat otázky a odpovědi.
Okruh uživatelů může k jednotlivým otázkám hlasovat. Otázky, které získaly nejvíc hlasů, se pořadateli zobrazí úplně nahoře.
Pořadatel může otázku označit štítkem Odpověď.... Tímto krokem se hlasování k otázce deaktivuje a otázka se připne nahoru. Když pořadatel otázku označí jako Zodpovězeno, otázka se zbarví šedě, hlasování se deaktivuje a na otázku se přidá časová značka uvádějící čas, kdy hostitel na otázku začal odpovídat.
Okruh uživatelů může na zodpovězených otázkách na tuto časovou značku kliknout a přejít rovnou na okamžik ve videu, kdy pořadatel začal odpovídat.
Byly tyto informace užitečné?