Workplace na zařízení Portal

Pomocí zařízení Portal se můžete účastnit videohovorů na Workplace, sledovat živá vysílání a vysílat živě v rámci vaší firmy.

V rámci služby Portal lze Workplace využívat k hovorům s kolegy a přijímání nasdílených obrazovek během hovoru. Hovory přes Workplace využívají služby Smart Camera a Smart Sound a umožňují vám zavolat komukoli v rámci instance služby Workplace nebo v rámci propojené skupiny více společností.
Veškeré videohovory probíhající na službě Portal přes Workplace jsou zašifrovány a ke službě Portal lze připojit vždy jen jeden účet Workplace.
Instalace Workplace na zařízení Portal
Jak nainstalovat a nastavit Workplace na zařízeních Portal:
 1. V oddílu Home na zařízení Portal klepněte na Aplikace.
 2. Posuňte se dolů na Workplace a klepněte na Získat. Abyste měli ze služby Portal přístup na Workplace, musíte mít software ve verzi 1.1.2 nebo novější. Pokud nemůžete Workplace v aplikacích najít, aktualizujte si software.
 3. Když se aplikace Workplace nainstaluje, klepněte na Otevřít.
 4. V prohlížeči přejděte na workplace.com/device a zadejte kód na obrazovce pro zařízení Portal.
 5. Nastavte čtyřmístný PIN. Tento PIN budete muset zadat předtím, než bude možné přijmout hovor.
 6. Klepnutím na Povolit udělte přístup k mikrofonu a fotoaparátu a pak klepněte na Začít.
Poznámka: Když zařízení Portal nastavujete poprvé, musíte se přihlásit na Facebook/WhatsApp. Jakmile máte Workplace v aplikaci Portal nastavené, vaše pracovní a osobní kontakty budou vedeny odděleně. Pracujeme na aktivaci přihlášení ke službě Portal prostřednictvím Workplace.
Používání Workplace na zařízení Portal
Jak začít individuální hovor přes Workplace na službě Portal:
 1. Ve Workplace vyhledejte kolegu, kterému chcete zavolat.
 2. Vedle jména příslušného člověka klepněte na .
Jak začít hovor ve Workplace skupině na službě Portal:
 1. Ve Workplace vyhledejte kolegu, kterému chcete zavolat, a vedle jeho jména klepněte na .
 2. Když se účastníte hovoru, můžete klepnout na a přidat do hovoru další kolegy.
Sdílejte obrazovku
Při hovoru na Workplace můžete sdílet obrazovku. Váš kolega sdílenou obrazovku uvidí přes svůj Portal.
Jak na službě Portal sdílet obrazovku přes Workplace:
 1. Ve videohovoru klepněte na a potom na .
 2. Vyberte možnost, jak chcete obrazovku sdílet:
  • Celou obrazovku: Touto volbou můžete sdílet kterékoli okno, které máte právě otevřené, včetně plochy počítače.
  • Okno aplikace: Budete sdílet jen konkrétní vybrané okno.
  • Kartu Chrome: Budete sdílet konkrétní vybranou kartu Chrome.
 3. Když si nějakou vyberete, klepněte na Sdílet.
Změna PINu na Workplace
Jak změnit PIN na Workplace:
 1. Ve Workplace klepněte vpravo nahoře na obrazovce Portal na .
 2. Klepněte na Změnit PIN.
 3. Zadejte současný čtyřmístný PIN.
 4. Nastavte nový čtyřmístný PIN.
Tichý režim
Ve volném čase nebo při vytížení můžete u hovorů na Workplace vypnout vyzvánění, když si aktivujete Tichý režim.
Jak zapnout Tichý režim:
 1. Na Workplace v aplikaci Portal přejděte klepnutím na do nastavení.
 2. Klepnutím vedle Tichý režim vypněte nebo zapněte ztišení příchozích hovorů na Workplace.
Pokud chcete získat další informace o službě Portal, navštivte centrum nápovědy služby Portal.
Byly tyto informace užitečné?
Na zařízení Portal můžete vysílat živě, když máte staženou aplikaci Workplace Live a máte zařízení potvrzené přes workplace.com/device.
Živé vysílání na zařízení Portal
Jak vysílat živě na zařízení Portal na Workplace:
 1. Otevřete aplikaci Workplace Live a klepněte Vysílat živě.
 2. Vyberte, jestli chcete vysílat živě na timeline nebo v konkrétní skupině. Můžete taky přidat volitelný popis.
 3. Klepněte na Zahájit živé vysílání.
Když chcete živé vysílání ukončit, klepněte vpravo dole na Ukončit živé vysílání. Klepnutím na Hotovo uložte video jako příspěvek nebo ho klepnutím na Odstranit příspěvek odstraňte.
Sledování živého vysílání na zařízení Portal
Pokud chcete na zařízení Portal sledovat živé vysílání, otevřete si na zařízení aplikaci Workplace Live. Zobrazí se vám chronologický výběr živých vysílání. U živých právě probíhajících vysílání se nahoře zobrazuje „Živě“. Klepněte na video a sledujte.
Poznámka: Živá vysílání můžete sledovat na zařízeních podporujících živé vysílání včetně počítačů a mobilních zařízení.
Po nahrání můžete u videa vygenerovat titulky.
Byly tyto informace užitečné?
Během videohovorů na Workplace na zařízení Portal můžete pozadí rozmazat nebo přidat vlastní.
Jak během videohovoru přidat vlastní pozadí:
 1. Během hovoru na Workplace na zařízení Portal nebo při připojování hovoru klepněte na obrazovku zařízení Portal.
 2. Klepněte na a potom na Pozadí.
 3. Vyberte si pozadí včetně možnosti rozmazání.
Když chcete pozadí zakázat, stačí znovu otevřít možnosti pozadí a klepnout na . Použijte první možnost na seznamu.
Byly tyto informace užitečné?
 • Vydavatel aplikace: Facebook, Inc.
 • Hodnocení obsahu: Všichni
 • Velikost aplikace: 80 MB
 • Aktuální verze aplikace: 46.0.0.20.49
Požadavky:
 • Aktivní připojení k internetu kvůli přihlášení k Workplace a zahajování a přijímání hovorů
 • Účet Workplace
Smluvní podmínky
Byly tyto informace užitečné?