Workplace na zařízení Portal

Pomocí zařízení Portal se můžete účastnit videohovorů na Workplace, sledovat živá vysílání a vysílat živě v rámci vaší firmy.

V rámci služby Portal lze Workplace využívat k hovorům s kolegy a přijímání nasdílených obrazovek během hovoru. Hovory přes Workplace využívají služby Smart Camera a Smart Sound a umožňují vám zavolat komukoli v rámci instance služby Workplace nebo v rámci propojené skupiny více společností. Workplace na službě Portal podporuje videohovory propojující až 7 lidí najednou a chaty více společností.
Veškeré videohovory probíhající na službě Portal přes Workplace jsou zašifrovány a ke službě Portal lze připojit vždy jen jeden účet Workplace.

Instalace Workplace na zařízení Portal
Jak nainstalovat a nastavit Workplace na zařízeních Portal:
 1. V sekci Home na zařízení Portal klepněte na Aplikace > Workplace. Abyste měli ze služby Portal přístup na Workplace, musíte mít software ve verzi 1.1.2 nebo novější. Pokud nemůžete Workplace v aplikacích najít, aktualizujte svůj software pomocí pokynů dostupných zde.
 2. Otevřete Workplace a klepněte na Propojit s Workplace. V jiném prohlížeči přejděte na workplace.com/device a zadejte kód na obrazovce.
 3. Na zařízení Portal pak klepněte na Pusťte se do toho.
 4. Nastavte si čtyřmístný PIN. Tento PIN budete muset zadat předtím, než budete moci přijmout hovor.
Poznámka: Když zařízení Portal nastavujete poprvé, musíte se přihlásit na Facebook/WhatsApp. Jakmile máte Workplace v aplikaci Portal nastavené, vaše pracovní a osobní kontakty budou vedeny odděleně. Pracujeme na přihlášení ke službě Portal prostřednictvím Workplace.

Používání Workplace na zařízení Portal
Jak začít individuální hovor přes Workplace na službě Portal:
 1. V rámci Workplace vyhledejte kolegu, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu fotoaparátu vedle jeho jména.
 2. Klepněte na Volat.
Jak začít hovor ve Workplace skupině na službě Portal:
 1. V rámci Workplace vyhledejte kolegu, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu fotoaparátu vedle jeho jména.
 2. Klepněte na Volat.
 3. Když se účastníte hovoru, můžete kliknout na a přidat do hovoru další kolegy.

V rámci hovoru na Workplace můžete na systémech Windows a Mac sdílet vaši obrazovku přes počítačovou aplikaci Workplace Chat. Váš kolega sdílenou obrazovku uvidí přes svůj Portal. Přečtěte si, jak si můžete stáhnout aplikaci Workplace Chat.
Jak na službě Portal sdílet obrazovku přes Workplace:
 1. Ve videohovoru klikněte na v dolní části obrazovky.
 2. Vyberte možnost, jak chcete obrazovku sdílet:
  • Celou obrazovku: Touto volbou můžete sdílet kterékoli okno, které máte právě otevřené, včetně plochy počítače.
  • Okno aplikace: Budete sdílet jen konkrétní vybrané okno.
  • Kartu Chrome: Budete sdílet konkrétní vybranou kartu Chrome.
Jakmile si vyberete požadovanou možnost, klikněte na Sdílet. Pamatujte, že sdílení obrazovky funguje jen v hovorech s jedním člověkem, ne ve skupinových hovorech.

Tichý režim
Ve volném čase nebo při vytížení můžete u hovorů na Workplace vypnout vyzvánění, když si aktivujete Tichý režim.
Jak zapnout Tichý režim:
 1. Na Workplace v aplikaci Portal přejděte klepnutím na do nastavení.
 2. Klepnutím vedle Tichý režim vypněte nebo zapněte ztišení příchozích hovorů na Workplace.

Jak změnit PIN na Workplace:
 1. Ve Workplace klepněte vpravo nahoře na obrazovce Portal na ikonu ozubeného kolečka.
 2. Klepněte na Změnit PIN.
 3. Zadejte současný čtyřmístný PIN.
 4. Nastavte si nový čtyřmístný PIN.
Poznámka: Workplace je podporovaný na zařízeních Portal, Portal+ a Portal Mini. Workplace není podporovaný na zařízeních Portal TV. V současné době není podporovaný hlasový povel „Hey Portal“.
Pokud chcete získat další informace o službě Portal, navštivte centrum nápovědy služby Portal.
Byly tyto informace užitečné?
You can go live with Portal when you have downloaded the Workplace Live app and confirmed your device via workplace.com/device.
Go-Live on Portal
To go live with Portal on Workplace:
 1. Open the Workplace Live app.
 2. Select your audience from a Workplace group or the entire organization.
 3. When you have selected your audience, click Start Live Video.
During a live broadcast, you can see live reactions and comments from viewers, as well as seeing the view count. When you have finished broadcasting your live video, you can click Done to save the video as a post, or you can Delete Post.

Watch live with Portal
To watch a Live video with Portal, open up the Workplace Live App on Portal. You'll see a selection of Live videos chronologically, while Live videos that are in session will have a 'Live' icon and will be displayed at the top. Click on the video to watch.
Note: Live videos can be viewed on any devices that support live videos, including desktop and mobile.
You can also generate captions for the video after it has been uploaded. You can also generate captions for the video after it has been uploaded.
Byly tyto informace užitečné?
You can blur your background or add a custom background during video calls on Workplace on Portal.
To turn on Background Blur:
 1. During a Workplace call on portal or while the call is connecting, tap the portal screen.
 2. Tap to reveal the menu.
 3. Tap on Background.
 4. Select a background of your choice, including the blur option.
To disable the background, simply open the background options and tap on None..
Byly tyto informace užitečné?
 • Vydavatel aplikace: Facebook, Inc.
 • Hodnocení obsahu: Všichni
 • Velikost aplikace: 80 MB
 • Aktuální verze aplikace: 46.0.0.20.49

Požadavky:
 • Aktivní připojení k internetu kvůli přihlášení k Workplace a zahajování a přijímání hovorů
 • Účet Workplace

Smluvní podmínky
Byly tyto informace užitečné?