Jak vytvořím pravidla pro automatické přijetí členů do skupin na Workplace?

Můžete vytvořit pravidla pro automatické přijetí členství, která umožní snadné přidávání lidí do skupin na základě určitých polí na profilu. Abyste mohli přidávat členy pomocí automaticky schvalovaného členství, musíte být správcem skupiny.
Jak na počítači přidat pravidla pro automatické členství:
 1. Ve skupině klikněte pod úvodní fotkou skupiny na .
 2. Klikněte na Možnosti správce.
 3. Klikněte na vedle Nastavit pravidla pro členství.
 4. Klikněte na Přidat kritéria.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte nová pravidla, která profily musí splňovat, aby jim byl automaticky umožněn přístup do vaší skupiny.
Vybrat můžete následující informace na profilu:
 • Oddělení
 • Pracovní pozice
 • Poloha
 • Manažer
 • Datum zahájení
 • Divize
 • Organizace
Členové jsou do skupiny přidáni, jakmile u pravidel automatického členství kliknete na Přidat lidi. Poté budou přidáváni, pokud jejich profily po aktualizaci informací splňují požadavky nastavené správcem skupiny v pravidlech.
Zákaz automatického členství pro Workplace
Pokud správce systému u organizace automatické členství nechce, může ho vypnout:
 1. Kliknutím v levé nabídce Workplace na Panel pro správu.
 2. Kliknutím na Nastavení a potom na Nastavení společnosti. Může se zobrazit výzva k zadání hesla.
 3. Klikněte na vedle Automatické členství a potom kliknutím na Vypnout tuto funkci vypněte.
Poznámka: Pokud členové skupiny již nebudou splňovat kritéria pro automatické členství, nebudou ze skupiny odebráni.
Byly tyto informace užitečné?