Jako můžu zapnout nebo vypnout nabízená upozornění na Workplace ze svého mobilního telefonu?

Pokud chcete dostávat nabízená upozornění, nejprve je v nastavení telefonu nebo tabletu zapněte.
Android
 1. Klepněte na a posuňte se dolů.
 2. V oddílu Nápověda a nastavení klepněte na Nastavení upozornění.
 3. V oddílu Kam vám budou chodit upozornění vyberte Nabízená.
 4. Povolte položky, ke kterým chcete upozornění dostávat, a zablokujte položky, ke kterým upozornění dostávat nechcete.
iPhone a iPad
 1. Otevřete Nastavení zařízení.
 2. Klepněte na Upozornění.
 3. Posuňte se dolů a klepněte na Workplace.
 4. Posuňte přepínač Povolit upozornění na zelenou.
Jak upravit nastavení nabízených upozornění v aplikaci Workplace:
 1. Klepněte na a posuňte se dolů.
 2. Klepněte na Nastavení a soukromí > Nastavení upozornění > Nabízená upozornění.
 3. Klepnutím vedle Zvuky/vibrace můžete blokovat či povolit nabízená upozornění.
Přečtěte si další informace o upozorněních na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?