Znalostní knihovna

Znalostní knihovna slouží jako úložiště důležitých informací pro zaměstnance. Vytvářejte vlastní stránky, aniž byste museli kódovat informace, jako jsou zaměstnanecké benefity, zásady cestování, příručky pro zaměstnance atd. Další informace o Znalostní knihovně najdete v centru zdrojů pro zákazníky.

Položku Zdroje nahradila Znalostní knihovna, která nabízí lepší funkce a možnosti. Pokud má vaše firma stránku Zdroje, byla tato stránka automaticky přesunuta do Znalostní knihovny.
Zjistěte další informace o Znalostní knihovně.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete do kategorie Znalostní knihovny přidat nebo odebrat editory nebo diváky, musíte mít sami oprávnění k provádění úprav. Oprávnění k provádění úprav může udělit stávající editor kategorie, správce systému, moderátor obsahu nebo někdo ve vlastní roli pro správu, která může udělovat oprávnění Znalostní knihovny.
Jak přidat nebo odebrat editory a diváky:
 1. Prostřednictvím nabídky na levé straně Workplace přejděte do Znalostní knihovny.
 2. Vyberte kategorii, u které chcete udělit oprávnění k provádění úprav nebo k zobrazení.
 3. Na stránce dané kategorie klikněte na Upravit.
 4. Klikněte na Pozvat.
 5. V oddílu Oprávnění zobrazit přidejte lidi, kteří si můžou kategorii zobrazit, podle jednotlivých jmen, polí profilu nebo členství ve skupině. Můžete taky přidat celou firmu. Pro přidávání diváků můžete vybrat jen jeden způsob.
 6. V oddílu Oprávnění upravit přidejte lidi, kteří můžou upravit stránky kategorie a podkategorie, podle jednotlivých jmen nebo členství ve skupině. Editorem Znalostní knihovny může být jakýkoli uživatel Workplace. Pro přidávání editorů můžete vybrat jen jeden způsob.
 7. Klikněte na Další.
 8. Zkontrolujte aktualizace a klikněte na Uložit změny.
Poznámka: Když vybíráte editory nebo diváky podle členství ve skupině, nemůžete vybrat tajné skupiny, ani když jste jejich součástí.
Byly tyto informace užitečné?
Obsah ve Znalostní knihovně můžou vytvářet moderátoři obsahu, správci systému a správci s relevantní přizpůsobenou rolí správce.
Tito správci můžou u konkrétní kategorie taky přidat jakéhokoli jiného uživatele Workplace jako editora kliknutím na Pozvat. Takový uživatel má potom přístup do kategorie včetně příslušných podkategorií a může je upravovat.
Jak ve Znalostní knihovně vytvořit novou kategorii nebo podkategorii:
 1. Klikněte na hlavní stránku Workplace.
 2. V levém panelu vyberte Znalostní knihovna.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Vytvořit kategorii.
 4. Vyberte název kategorie, barvu a obrázek ikony a klikněte na Vytvořit kategorii.
 5. Jakmile kategorii vytvoříte prázdné rozložení, předem naformátované rozvržení nebo seznam zdrojů, abyste mohli shromažďovat užitečné nástroje a soubory na jednom místě.
 6. Když chcete přidat podkategorii, klikněte v levém panelu na Přidat podkategorii. V rámci podkategorie můžete přidávat menší podkategorie.
 7. Kliknutím na Pozvat vyberte, kdo může kategorie a podkategorie upravovat a zobrazovat si je.
 8. Když máte kategorii připravenou, klikněte na Uložit koncept nebo na Aktualizovat.
Poznámka: Vybraný okruh uživatelů vidí jen kategorie s přidanými diváky. Pokud nejsou vybraní žádní diváci, kategorie zůstane ve fázi konceptu.
Byly tyto informace užitečné?
Hlavní stránka Znalostní knihovny na Workplace může obsahovat úvodní fotku podobnou úvodní fotce na profilu na Workplace nebo ve skupinách.
Jak nastavit úvodní fotku na hlavní stránce Znalostní knihovny:
 1. Na hlavní stránce na Workplace klikněte v levém panelu na Znalostní knihovna.
 2. Najeďte kurzorem na šedou oblast nad názvem Znalostní knihovny.
 3. Klikněte na Nahrát úvodní fotku.
 4. Vyberte soubor z počítače.
 5. Přetažením přesuňte úvodní obrázek do volného místa.
 6. Když jste s umístěním spokojeni, klikněte na Uložit.
 7. Ideální velikost úvodních obrázků Znalostní knihovny při nahrávání je 2048 x 1032px.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete upravit nebo odstranit obsah Znalostní knihovny, musíte být správcem systému nebo musíte mít zvláštní oprávnění k úpravě obsahu.
Jak upravit kategorie a podkategorie Znalostní knihovny:
 1. Klikněte na kategorii, kterou chcete upravit.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Upravit. Teď můžete provádět změny obsahu.
 3. Kliknutím na Pozvat přidejte další editory a vyberte, kdo si tuto kategorii může zobrazit.
 4. Když dokončíte změny obsahu, klikněte na Aktualizovat.
Pokud upravujete článek, všechny změny uvidí případní diváci okamžitě.
Jak odstranit kategorii a podkategorii:
 1. Vpravo nahoře klikněte na .
 2. Vyberte Odstranit. Jakmile kategorii odstraníte, už ji nelze obnovit.
Oprávnění kategorie můžete spravovat kliknutím na Pozvat nebo kategorii můžete přejmenovat kliknutím na Upravit vpravo nahoře.
Pokud chcete změnit uspořádání kategorií, přejděte do panelu vlevo a vedle Kategorie klikněte na Změnit pořadí. Přetažením změňte pořadí kategorií a podkategorií a klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Upozornění Znalostní knihovny jsou momentálně v betaverzi a zatím nejsou k dispozici na všech Workplace.
Jakmile aktualizujete kategorii nebo podkategorii Znalostní knihovny, kolegům, kteří ji odebírají, se odešle upozornění.
Jak zrušit odesílání upozornění:
 1. Proveďte požadované úpravy kategorie nebo podkategorie Znalostní knihovny.
 2. Klikněte na Uložit.
 3. Klikněte na Posílat upozornění. Jedním přepnutím posílání upozornění zrušte.
 4. Klikněte na Uložit změny.
Byly tyto informace užitečné?
Správci mohou přizpůsobit hlavní stránku Znalostní knihovny tak, aby byly zvýrazněny důležité informace.
 1. Chcete-li aktualizovat úvodní fotku na hlavní stránce, najeďte myší na fotku a klikněte na Aktualizovat úvodní fotku. Poté můžete úvodní fotku nahrát, odebrat či upravit. Ideální velikost úvodních obrázků Znalostní knihovny při nahrávání je 2048 x 1032px.
 2. Pokud chcete zvýšit prioritu kategorií pro všechny zaměstnance, najeďte myší na oddíl Priorita a klikněte na Upravit. Správci můžou zvýšit prioritu až tří kategorií v horní části hlavní stránky.
 3. Pokud chcete přidat rychlý odkaz, klikněte v oddílu Rychlé odkazy na +Přidat odkaz. Můžete odkazovat na jakoukoli URL a umožnit tak zaměstnancům rychlé nalezení klíčových nástrojů a zdrojů.
Správci mohou v rámci Znalostní knihovny i upravovat a odstraňovat obsah či přeskupovat kategorie a podkategorie.
Byly tyto informace užitečné?
Články ve Znalostní knihovně jsou řazeny do kategorií a podkategorií.
Jak upravit kategorii a podkategorii:
 1. Přejděte do kanálu vybraných příspěvků na Workplace.
 2. V levém panelu klikněte na Znalostní knihovna.
 3. Kliknutím na odkaz na kategorii v levém panelu nebo na hlavní stránce Znalostní knihovny přejděte na obsah, který chcete upravit.
 4. V pravém horním rohu stránky klikněte na Upravit.
 5. Jakmile provedete změny, klikněte na Uložit koncept nebo na Aktualizovat.
Všechny vaše úpravy zůstanou v režimu konceptu, dokud nepřidáte diváky.
Byly tyto informace užitečné?
V kategoriích Znalostní knihovny můžete vytvářet jednoduché tabulky. Jak vytvořit tabulku:
 1. Když upravujete kategorii, klikněte nahoře na Vložit tabulku.
 2. Když chcete vložit řádky a sloupce, najeďte myší na okraje tabulky a klikněte na .
 3. Klikněte na Aktualizovat.
 4. Zjistěte další informace o vytváření obsahu ve Znalostní knihovně.
Byly tyto informace užitečné?
Přehledy jsou k dispozici pro každou kategorii a podkategorii Znalostní knihovny.
Správci si můžou zobrazit přehledy kategorií kliknutím vpravo nahoře na Přehledy u kterékoli kategorie a prohlédnout si tyto metriky:
 • Kdo to může zobrazit – počet uživatelů, kteří mají oprávnění zobrazit si kategorii.
 • Jedinečná zobrazení – počet uživatelů, kteří kategorii kdykoli navštívili.
Tyto údaje je možné roztřídit taky podle různých polí profilu, jako je třeba Oddělení nebo Poloha.
Byly tyto informace užitečné?