Oprávnění správců

Správci systému jsou odpovědní za aktualizaci firemních informací, přiřazování dalších správcovských funkcí a správu veškerého obsahu, účtů a aktivity. Lze vytvářet vlastní správcovské funkce, na jejichž základě jednotlivci získají možnost spravovat konkrétní oblasti vaší Workplace komunity.

Správci systému můžou u své společnosti na Workplace přidávat, měnit nebo odebírat správce.
Budete mít možnost vybrat si z výchozích rolí správce uvedených dole, nebo si vytvořit vlastní roli správce:
 • Analytik: hlášení přístupu u hlavní aktivity na Workplace.
 • Správce účtu může přidávat lidi na Workplace a odebírat je. Má přístup k reportům o obecných aktivitách a individuálním účtům.
 • Moderátor obsahu může spravovat příspěvky ve všech skupinách, přidávat lidi na Workplace a odebírat je. Má přístup k reportům o obecných aktivitách a individuálním účtům.
 • Správce systému: může aktualizovat podrobnosti o společnosti, přiřazovat role správců a spravovat veškerý obsah, účty a aktivity. Správce systému má také přístup ke všem informacím o vyúčtování a může vytvářet a implementovat integrace.
Byly tyto informace užitečné?
Přidávat, upravovat nebo odebírat přístup správce můžou jenom správci systému.
Jak na počítači přidat uživatele jako správce:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Správci.
 3. Přejděte na kartu Správci.
 4. Nového správce přidáte zadáním jména uživatele vedle Vytvořte nového správce a výběrem uživatele, kterého chcete přidat.
 5. Z vyskakovacího okna vyberte správnou roli správce a klikněte na Uložit.
Jak na počítači upravit oprávnění nebo odebrat přístup správce u uživatele:
Klikněte na Změnit roli vedle správce.
Poznámka: Uživatelé bez e-mailu nemohou být správci systému na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Vlastní roli můžou vytvořit jen systémoví správci.
Pro vytvoření vlastní role správce z vašeho počítače:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Správci.
 3. Přejděte na záložku Role.
 4. Klikněte na + Nová role.
 5. Pojmenujte novou roli správce, vyberte pro ni oprávnění a potom klikněte na Vytvořit roli. Pokud chcete upravit oprávnění nebo odstranit vlastní roli, klikněte na tlačítko Upravit vedle role.
Byly tyto informace užitečné?