Vytváření skupin a přidávání se do nich

Přečtěte si o různých typech skupin a o tom, jak si je můžete na Workplace vytvořit.
Vytvoření skupiny
Přidání se ke skupině