Jak přiřadím nebo odeberu štítek na Workplace?

Tento článek se týká jenom správců služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Štítky můžou spravovat správci systému, moderátoři obsahu, manažeři účtů a všichni správci se specifickou funkcí povolující správu štítků.
Mějte na paměti, že správci můžou přiřazovat štítky pouze ručně. Automatické štítky jsou přidělovány systémem na základě specifické sady pravidel a správci toto přidělování nemůžou ovládat. Tyto pokyny se vztahují pouze k manuálním štítkům.
Pokud chcete jako správce přiřadit štítky členům své komunity na stolním počítači:
  1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
  2. Klikněte na Štítky. Vedle štítků, které může přiřadit správce, bude tlačítko Přiřadit.
  3. Klikněte na Přiřadit a poté zadejte jména osob, kterým chcete daný štítek přiřadit. Těmto osobám bude přiřazen štítek.
  4. Klikněte na Zavřít.
Pokud chcete jako správce odebrat štítky přiřazené členům své komunity na stolním počítači:
  1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
  2. Klikněte na Štítky. Uvidíte seznam štítků, které jsou dostupné v rámci vaší organizace. Vedle štítků, které může přiřadit a odebrat správce, bude tlačítko Přiřadit.
  3. Pro odebrání štítku klikněte na počet lidí, kterým byl štítek přiřazen. Ukáže se vám seznam všech osob, které daný štítek obdržely. Štítek odeberete kliknutím na vedle jména osoby.
  4. Klikněte na Zavřít.
Jak vypnout možnost přiřazování štítků na Workplace:
  1. Klikněte na Panel pro správu a poté na Štítky.
  2. U možnosti Dostupné klikněte na .
Byly tyto informace užitečné?