Správa skupin

Správci systému si mohou udělit přístup do jakékoli skupiny své Workplace komunity, mohou označit jakoukoli skupinu jako oficiální, automatizovat členství ve skupině a skupiny zcela odstraňovat.

Pokud jste správcem skupiny, ve které není nikdo jiný, odstraníte ji tím, že ji opustíte.
Workplace Essential a Workplace Advanced
Správci systému a moderátoři obsahu komunit ve Workplace Advanced můžou navíc jakoukoliv skupinu odstranit.
Jak odstranit skupinu ve Workplace Advanced:
 1. Vpravo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny a vyhledejte skupinu, kterou chcete odstranit.
 3. Klikněte na a vyberte Odstranit skupinu.
 4. Do pole zadejte název skupiny a klikněte na Odstranit skupinu.
Poznámka: Odstranění skupiny nemůžete vrátit zpátky. Když skupinu odstraníte, budou všechny příspěvky, členové a soubory trvale smazány.
Skupiny více společností
Skupina více společností (MCG) se automaticky odstraní, když všichni její členové opustí společnost. Pokud chce správce skupinu odstranit, může z ní odebrat všechny členy a potom sám sebe.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Pokud si chcete přidělit roli správce skupiny, musíte být správcem společnosti nebo moderátorem obsahu a musíte být k Workplace přihlášení na počítači.
Jak si přidělit roli správce skupiny:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny a vyhledejte skupinu, ve které chcete být správcem.
 3. Vedle skupiny klikněte na a vyberte Nastavit mě jako správce nebo Přidat se jako správce.
Poznámka: Analytici a manažeři účtů nemohou sami sebe jmenovat správcem skupiny.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců služby Workplace.
Správci na Workplace můžou povolit automatické členství ve skupinách. To umožňuje správcům skupiny automaticky přidat členy na základě informací z profilu, jako je zaměstnání nebo poloha.
Pokud chcete tuto funkci zapnout na počítači:
 1. Klikněte na Panel pro správu > Klikněte naNastavení.
 2. Pod oddílem Skupiny zaškrtněte box pro Automatické členství > klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Jak si zobrazit všechny skupiny společnosti kromě tajných skupin, pokud nejste správcem:
 1. Na hlavní stránce klikněte nalevo pod možností Skupiny na Zobrazit vše....
 2. Nahoře na stránce klikněte na Zobrazit všechny skupiny.
Všechny skupiny společnosti včetně tajných skupiny si můžete zobrazit, pokud jste správce komunity ve Workplace Advanced:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny.
Najdete tam seznam všech názvů skupin, počty členů a správců jednotlivých skupin, data jejich vytvoření a jejich nastavení soukromí.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced. Abyste mohli vytvořit skupinu z e-mailového adresáře, musíte se k Workplace přihlásit na počítači jako správce. Prozatím můžete importovat pouze e-mailové skupiny Microsoft a G Suite.
Na základě vašich e-mailových skupin Microsoft a G Suite můžete na Workplace vytvořit až 500 skupin. Jak vytvořit skupinu z e-mailového adresáře:
 1. V panelu pro správu klikněte na Skupiny > Vytvořit více skupinVytvořit skupiny z adresáře.
 2. Klikněte na Get Started (Pustit se do toho).
 3. Vyberte účet a potom adresáře, ze kterých chcete vytvořit skupiny.
 4. Klikněte na Pokračovat s [number of] skupinami.
 5. Změňte správce skupiny tak, že změníte správce vaší e-mailové skupiny Microsoft nebo G Suite. Ve skupině na Workplace budete moci přidat nové správce a moderátory.
 6. Klikněte na Hotovo.
 7. Upravte nastavení svých skupin a klikněte na Pokračovat s [number of] skupinami
 8. Klikněte na Vytvořit skupiny.
Poznámka: Jakékoli změny, které ve Workplace skupinách provedete, se neprojeví ve vašich příslušných e-mailových skupinách Microsoft a G Suite. Když však přidáte nové lidi do e-mailových skupin Microsoft a G Suite, tito lidé budou automaticky přidáni do příslušných skupin na Workplace. Když lidi z e-mailových skupin Microsoft a G Suite odeberete, tito lidé z příslušných skupin na Workplace odebráni nebudou.
Byly tyto informace užitečné?
Skupiny můžou označit nebo odznačit jako oficiální jen správci systému, moderátoři obsahu a role správců s oprávněním spravovat skupiny. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Označení skupiny jako oficiální:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na Skupiny.
 2. Klikněte na napravo od skupiny, kterou chcete označit jako oficiální, poté klikněte na Označit skupinu jako oficiální.
 3. Uvidíte výzvu Označit skupinu jako oficiální. Klikněte na OK a vedle názvu skupiny se objeví ikona oficiální skupiny.
Odznačení skupiny jako oficiální:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na Skupiny.
  Oficiální skupiny budou označené ikonou ve sloupci Název.
 2. Klikněte na napravo od skupiny, kterou chcete odznačit jako oficiální, poté klikněte na Odznačit skupinu jako oficiální.
 3. Uvidíte výzvu Odznačit skupinu jako oficiální. Klikněte na OK a ikona oficiální skupiny zmizí.
Poznámka: Skupiny více společností nejde označit jako oficiální.
Skupinu můžete také označit nebo odznačit jako oficiální kliknutím na vpravo nahoře pod úvodní fotkou skupiny. Skupinu můžete také označit jako oficiální v oddílu skupiny Informace.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Ne, ale jakmile vytvoříte novou připojenou skupinu, můžete ji připojit zpět k původní skupině. Zpětné připojení znamená, že existuje obousměrné připojení. Původní skupina se připojí k nové skupině a nová skupina se připojí zpět k původní skupině.
Pokud chcete skupinu Připojit zpět, přejděte v oddílu Informace dané skupiny na Spravovat připojené skupiny, vyberte nabídku nastavení vedle skupiny, kterou chcete připojit zpět, a vyberte Připojit zpět.
Byly tyto informace užitečné?