Správa skupin

Správci systému si mohou udělit přístup do jakékoli skupiny své Workplace komunity, mohou označit jakoukoli skupinu jako oficiální, automatizovat členství ve skupině a skupiny zcela odstraňovat.

Pokud jste správcem skupiny, ve které není nikdo jiný, odstraníte ji tím, že ji opustíte.
Správci systému a moderátoři obsahu komunit ve Workplace Advanced můžou navíc jakoukoliv skupinu odstranit.
Jak odstranit skupinu ve Workplace Advanced:
 1. Vpravo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny a vyhledejte skupinu, kterou chcete odstranit.
 3. Klikněte na a vyberte Odstranit skupinu.
 4. Do pole zadejte název skupiny a klikněte na Odstranit skupinu.
Poznámka: Odstranění skupiny nemůžete vrátit zpátky. Když skupinu odstraníte, budou všechny příspěvky, členové a soubory trvale smazány.
Skupiny více společností
Skupina více společností (MCG) se automaticky odstraní, když všichni její členové opustí společnost. Pokud chce správce skupinu odstranit, může z ní odebrat všechny členy a potom sám sebe.
Byly tyto informace užitečné?
Abyste se mohli stát správcem skupiny, musíte být buď správce systému, nebo moderátor obsahu.
Jak si přidělit roli správce skupiny na počítači:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny a vyhledejte skupinu, ve které chcete být správcem.
 3. Vedle skupiny klikněte na a vyberte Nastavit mě jako správce nebo Přidat se jako správce.
Poznámka: Analytici a manažeři účtů nemohou sami sebe jmenovat správcem skupiny.
Byly tyto informace užitečné?
Správci systému na Workplace můžou povolit automatické členství ve skupinách. To umožňuje správcům skupiny automaticky přidat členy na základě informací z profilu, jako je zaměstnání nebo poloha.
Pokud chcete tuto funkci zapnout na počítači:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. V části Skupiny klikněte na vedle položky Automatické členství.
 4. Vyberte možnost Zapnout a klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Jak si zobrazit všechny skupiny společnosti kromě tajných skupin, pokud nejste správcem:
 1. Na hlavní stránce klikněte nalevo pod možností Skupiny na Zobrazit vše....
 2. Nahoře na stránce klikněte na Zobrazit všechny skupiny.
Všechny skupiny společnosti včetně tajných skupiny si můžete zobrazit, pokud jste správce komunity ve Workplace Advanced:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny.
Najdete tam seznam všech názvů skupin, počty členů a správců jednotlivých skupin, data jejich vytvoření a jejich nastavení soukromí.
Byly tyto informace užitečné?
Abyste mohli vytvořit skupinu z e-mailového adresáře, musíte se k Workplace přihlásit na počítači jako správce. Prozatím můžete importovat pouze e-mailové skupiny Microsoft a G Suite.
Na základě vašich e-mailových skupin Microsoft a G Suite můžete na Workplace vytvořit až 500 skupin. Jak vytvořit skupinu z e-mailového adresáře:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Skupiny.
 3. Klikněte vpravo nahoře na Vytvořit víc skupin a pak na Vytvářet skupiny pomocí seznamu e-mailů.
 4. Vyberte Microsoft nebo G Suite a pak klikněte na Začít.
 5. Vyberte účet. V další kroku vyberte distribuční seznam nebo seznamy, ze kterých chcete jednu nebo víc skupin teprve vytvořit.
 6. Klikněte na Pokračovat s [number of] skupinami.
 7. Změňte správce skupiny tak, že změníte správce vaší e-mailové skupiny Microsoft nebo G Suite. Ve skupině na Workplace budete moci přidat nové správce a moderátory.
 8. Klikněte na Hotovo.
 9. Upravte nastavení svých skupin a klikněte na Pokračovat s [number of] skupinami
 10. Klikněte na Vytvořit skupiny.
Poznámka: Jakékoli změny, které ve Workplace skupinách provedete, se neprojeví ve vašich příslušných e-mailových skupinách Microsoft a G Suite. Když však přidáte nové lidi do e-mailových skupin Microsoft a G Suite, budou tito lidé automaticky přidáni i do příslušných skupin na Workplace. Když lidi z e-mailových skupin Microsoft a G Suite odeberete, nebudou tito lidé z příslušných skupin na Workplace odebráni. Pokud některý člen skupiny skupinu opustí, při příští synchronizaci skupiny a seznamu e-mailů nebude na seznam znovu přidán.
Byly tyto informace užitečné?
Skupiny můžou označit nebo odznačit jako oficiální jen správci systému, moderátoři obsahu a role správců s oprávněním spravovat skupiny. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Označení skupiny jako oficiální:
 1. V levém panelu na Workplace klikněte na .
 2. Klikněte na Skupiny.
 3. Klikněte na napravo od skupiny, kterou chcete označit jako oficiální.
 4. Klikněte na Označit skupinu jako oficiální a potvrďte kliknutím na OK.
Odznačení skupiny jako oficiální:
 1. V levém panelu na Workplace klikněte na .
 2. Klikněte na Skupiny.
  • Oficiální skupiny jsou označené ve sloupci Název.
 3. Napravo od skupiny, u které chcete zrušit označení oficiální, klikněte na .
 4. Klikněte na Odebrat označení oficiální skupiny a potvrďte kliknutím na OK.
Poznámka: Skupiny více společností nejde označit jako oficiální.
Skupinu můžete také označit nebo odznačit jako oficiální kliknutím na vpravo nahoře pod úvodní fotkou skupiny nebo v oddílu Informace vaší skupiny.
Byly tyto informace užitečné?
Ne, ale když dáte doporučení skupině, můžete dát doporučení i původní skupině. Původní skupina doporučí novou skupinu a nová skupina vrátí doporučení původní skupiny.
Přečtěte si další informace o tom, jak spravovat skupiny na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?