Jak si můžu stáhnout certifikáty dokládající zabezpečení na Workplace?

Tento článek se týká jenom správců služby Workplace.
Správci mají k dispozici nejnovější certifikáty dokládající zabezpečení na Workplace.
Jak na počítači stáhnout certifikát dokládající zabezpečení:
  1. Klikněte na Panel pro správu a potom na Zabezpečení.
  2. Klikněte na Další a potom na Certifikace. Vyhledejte bezpečnostní hlášení, které chcete stáhnout, a klikněte na Stáhnout hlášení.
  3. Do počítače se stáhne soubor ve formátu PDF. Hlášení si můžete otevřít v historii stahování prohlížeče nebo ve stažených souborech na počítači.
Další certifikáty a hlášení týkající se zabezpečení najdete na našem webu.
Byly tyto informace užitečné?