Označit jako Důležité

Když příspěvek označíte jako důležitý, každý v organizaci se dozví o vašich nejdůležitějších informacích. Důležité příspěvky jsou oznamovány e-mailem, zobrazují se nahoře v kanálu vybraných příspěvků a udělují správcům systému přístup ke konkrétním metrikám zájmu o příspěvek.

Když příspěvek označíte jako důležitý, zvýrazní se důležitý obsah. Příspěvek označený jako důležitý se zobrazuje všem členům skupiny nahoře v kanálu vybraných příspěvků. Zjistěte, jak na Workplace označit příspěvek jako důležitý.
Připnutím příspěvku zajistíte, že informativní příspěvek zůstane nahoře ve skupině. Připnutý příspěvek se zobrazuje jen nahoře ve skupině a zůstává tam po neomezenou dobu. Proto se často používá pro detailní vysvětlení účelu skupiny. Přečtěte si, jak připnout příspěvek.
Propagace uživatele na první místo v kanálu vybraných příspěvků znamená, že všechny příspěvky od daného uživatele se budou všem zaměstnancům zobrazovat nahoře v kanálu vybraných příspěvků častěji. Tato možnost je obvykle spojená s vedením společnosti nebo s dalšími uživatelskými účty, které potřebují dostatečný dosah. Přečtěte si další informace, jak to udělat, aby se důležité příspěvky zobrazovaly v kanálu vybraných příspěvků nahoře.
Byly tyto informace užitečné?
Důležité příspěvky můžou spravovat správci systému, moderátoři obsahu a osoby s vlastní rolí správce s povolením označovat příspěvky jako důležité. Tento článek se týká jenom uživatelů služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Když správce systému nebo moderátor obsahu označí příspěvek jako důležitý:
 • Zobrazí se nahoře v kanálu vybraných příspěvků všech členů skupiny.
 • Zobrazí se nahoře ve skupině, ve které jste příspěvek zveřejnili.
 • Budou k dispozici metriky projeveného zájmu o důležitý příspěvek.
 • Všichni členové skupiny obdrží upozornění.
Správci, moderátoři a ostatní s oprávněním označovat příspěvky za důležité budou také mít možnost poslat všem členům skupiny upozornění e-mailem.
Vytváření důležitého příspěvku
Jak označit příspěvek jako důležitý:
 1. V příspěvku klikněte na a vyberte možnost Označit jako důležitý.
 2. Vyberte počet dní, po které se má příspěvek zobrazovat nahoře v kanálu vybraných příspěvků (můžete vybrat jeden až sedm dní).
 3. Vyberte, které tlačítko pro výzvu k akci byste v příspěvku chtěli použít.
 4. Vyberte, jestli se má všem členům skupiny odeslat upozornění e-mailem.
 5. Klikněte na Potvrdit.
Důležité příspěvky se zobrazí nahoře ve skupině i v kanálu vybraných příspěvků všech členů skupiny, a to do doby:
 • Než vyprší čas zobrazení, který nastavil správce.
 • Než člen skupiny klikne na tlačítko pro výzvu k akci Označit jako přečtené, Ignorovat či Hotovo.
Pokud je označeno více důležitých příspěvků, první se zobrazuje ten nejnovější příspěvek.
Osoba, která příspěvek původně označila za důležitý, má také možnost zasílat následná upozornění.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Příspěvky můžou být označeny jako důležité maximálně sedm dní. Dnem se nemyslí den kalendářní, ale časové období 24 hodin.
Pokud chcete důležitý příspěvek z prvního místa v kanálu vybraných příspěvků odebrat:
 1. Přejděte na Panel pro správu a klikněte na Důležité příspěvky.
 2. V příslušném příspěvku klikněte na Ukončit a potom na Potvrdit.
Poznámka: Důležitý příspěvek lze před datem vypršení stanoveným správcem odstranit z kanálu vybraných příspěvků pomocí funkce Označit jako přečtené.
Můžete si taky zobrazit úspěšnost příspěvků, které jste na Workplace označili jako důležité.
Byly tyto informace užitečné?
Manažery a další vedoucí pracovníky firmy můžete přidat nahoru do kanálu vybraných příspěvků, aby se jejich příspěvky častěji zobrazovaly jako první. Když příspěvky určitého zaměstnance propagujete, jeho příspěvky se pravděpodobněji okamžitě zobrazí všem uživatelům v kanálu vybraných příspěvků nahoře.
Jak v kanálu vybraných příspěvků propagovat příspěvek zaměstnance:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé.
 3. Vpravo nahoře na stránce klikněte na vedle pole Upravit lidi. Vyberte Propagovat příspěvky v kanálu vybraných příspěvků.
 4. Napište jméno nebo e-mailovou adresu zaměstnance, jehož příspěvky se mají zobrazovat jako první, a klikněte na Hotovo.
Poznámka: Abyste v kanálu vybraných příspěvků mohli propagovat příspěvky uživatelů, musíte být správcem.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Když se příspěvek označí jako důležitý, uživatel obdrží upozornění bez ohledu na jeho nastavení upozornění.
Správce může také odeslat upozornění e-mailem. Při e-mailovém upozornění bude upozorněn každý člen skupiny bez ohledu na jejich předchozí nastavení, že e-mailová upozornění nechtějí dostávat.
Odesílání dalších upozornění
Správce nebo moderátor obsahu, který původně označil příspěvek jako důležitý, má kdykoli možnost zasílat následná upozornění.
Jak odeslat další upozornění:
 1. Přejděte do skupiny, kde byl důležitý příspěvek vytvořený.
 2. Pod příspěvkem klikněte na Upozornit.
 3. Vyberte, jestli chcete poslat upozornění lidem, kteří váš příspěvek neviděli, nebo lidem, kteří u vašeho příspěvku neklikli na tlačítko.
 4. Zvolte, zda chcete také poslat e-mailové upozornění vybranému okruhu uživatelů.
 5. Klikněte na Odeslat.
Další upozornění budou moci zasílat pouze správce, moderátor obsahu nebo uživatel s vlastními oprávněními, kteří tento příspěvek původně označili jako důležitý. Po odeslání prvního upozornění se nedá okamžitě poslat další.
Počet následně poslaných upozornění není nijak omezený, ale možnost upozornění nebude k dispozici, jakmile už všichni členové skupiny váš příspěvek viděli.
Můžete si taky zobrazit úspěšnost příspěvků, které jste na Workplace označili jako důležité.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Počet příspěvků, které můžou být současně nastaveny jako důležité, není omezen. Nejnovější důležitý příspěvek se vám zobrazí nahoře v kanálu vybraných příspěvků. Po jeho zhlédnutí se zobrazí příspěvek další. Můžete si také zobrazit všechny důležité příspěvky.
Poznámka: Počet důležitých příspěvků v kanálu vybraných příspěvků můžete teď snížit pomocí funkce Označit jako přečtené.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců služby Workplace.
Jak zobrazit efektivitu příspěvků, které označíte jako důležité:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Centrum bezpečnosti.
 3. Klikněte na Důležité příspěvky.
 4. Příspěvek, který chcete zobrazit, najdete na pravé straně pod Aktivní nebo Minulé.
Pro aktivní a minulé důležité příspěvky si budete moct zobrazit například následující metriky:
 • Zobrazení uživateli
 • Označeno jako přečteno
 • Komentáře
 • Reakce
 • Kdo označil příspěvek jako důležitý
 • Datum vytvoření propagace
 • Datum vypršení platnosti propagace
 • Schopnost ukončit aktivní propagace
Kliknutím můžete zobrazit příslušný příspěvek nebo exportovat metriky do tabulky.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud chcete získat přístup k této funkci, musíte být správce přihlášený k Workplace z počítače.
Jak posunout něčí příspěvek z timeline na začátek kanálu vybraných příspěvků komunity:
 1. V levém horním rohu hlavní stránky klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé.
 3. Klikněte na vedle jména osoby, jejíž příspěvek chcete propagovat.
 4. Vyberte Propagovat příspěvky v kanálu vybraných příspěvků.
Když propagujete něčí příspěvky, Workplace automaticky udělá ze všech členů vaší komunity sledující daného uživatele.
Nezapomeňte, že příspěvky skupin nemůžete nastavit na začátek něčího kanálu vybraných příspěvků – jen příspěvky na profilu uživatele.
Vypnout propagaci příspěvku
Pokud chcete propagaci příspěvku daného uživatele vypnout, použijte stejný postup, který je uvedený nahoře, a potom vyberte Vypnout propagaci příspěvku.
Když se rozhodnete ukončit propagaci něčího příspěvku, sledující, kteří byly přidáni na základě propagace svých příspěvků, nebudou odebráni.
Byly tyto informace užitečné?