Kde najdu svoje koncepty příspěvků na Workplace?

Koncepty je možné ukládat jen ve skupinách. Příspěvky, které zveřejňujete na svém vlastním profilu, není možné ukládat jako koncepty.
Jak najít koncepty příspěvků na počítači:
  1. Přejděte do skupiny, ve které jste koncept příspěvku vytvořili.
  2. Pod editorem příspěvků se zobrazí počet vytvořených konceptů. Příspěvek otevřete kliknutím na Zobrazit koncepty.
Přečtěte si, jak se ukládají koncepty příspěvků.
Poznámka: Ke konceptům příspěvků máte přístup pouze ze skupin, v nichž jste příspěvky vytvořili.
Byly tyto informace užitečné?