Účty první linie

Zaměstnanci v první linii pracují přímo se zákazníky nebo se přímo podílí na výrobě a distribuci produktů. Účty první linie mají omezený přístup k funkcím Workplace a je jim účtována nižší cena. Zjistěte další informace o tom, kdo se může stát uživatelem v první linii, nebo v Centru zdrojů pro zákazníky najděte další informace o plánech pro první linii.

Workplace Frontline je k dispozici pouze v rámci placených tarifů Workplace.
S rozšířením Frontline můžou správci zapnout funkci správy podmíněného přístupu, pomocí které můžou spravovat přístup pracovníků placených od hodiny mimo pracovní dobu nebo znemožnit vytvoření skupiny.
Uživatele v první linii můžete spravovat v panelu pro správu na kartě První linie. Tady můžete přidat zaměstnance jako pracovníka v první linii a zjistit, kdo splňuje podmínky pro to, aby se stal pracovníkem v první linii.
Byly tyto informace užitečné?
Jak přidat zaměstnance v první linii do komunity na Workplace:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na kartu Lidé.
 2. Klikněte na Přidat lidi.
 3. Klikněte na Přidat jednoho člověka.
 4. Vyplňte jeho údaje. Je potřeba zadat alespoň jméno a ID zaměstnance.
  • Poznámka: Pokud zaměstnanec nemá pracovní e-mail, pozvěte ho do Workplace pomocí přístupového kódu.
 5. Klikněte na Přidat.
Pokud zvete zaměstnance, který nemá pracovní e-mailovou adresu
Jak zaměstnanci povolit zaregistrovat si účet:
 1. Vraťte se na obrazovku Lidé a vyhledejte zaměstnance, kterého jste právě přidali.
 2. Vedle jména daného zaměstnance klikněte na .
 3. Klikněte na Získat přístupový kód.
 4. Poskytněte zaměstnanci přístupový kód a požádejte ho, aby se zaregistroval na Workplace na adrese work.workplace.com/work/accesscode. Tam si vytvoří uživatelské jméno a heslo.
Pokud zvete zaměstnance, který má pracovní e-mailovou adresu
Jak zaměstnanci povolit zaregistrovat si účet:
 1. Vraťte se na obrazovku Lidé a vyhledejte zaměstnance, kterého jste právě přidali.
 2. Vedle jména daného zaměstnance klikněte na .
 3. Klikněte na Pozvat.
 4. Zaměstnanci přijde e-mail s žádostí, aby si zaregistroval účet.
Přesunutí účtu do Frontline
Jak označit zaměstnance jako uživatele Frontline:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na kartu Frontline.
 2. Klikněte na Přidat lidi.
 3. Klikněte na Přidat existující profil.
 4. Vyhledejte daného zaměstnance a klikněte na jeho jméno.
Byly tyto informace užitečné?
Jak nastavit vlastní smluvní podmínky pro zaměstnance Workplace Frontline na počítači:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Frontline.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Vyberte, jestli se tyto podmínky mají vztahovat na kompletní soubor pracovníků v první linii nebo zvolte konkrétní Oblast, pro kterou chcete smluvní podmínky použít.
 5. Povolte přepnutí na vlastní smluvní podmínky.
 6. Zadejte podmínky do prázdného textového pole nebo zveřejněte externí odkaz.
 7. Zadejte, jak často chcete podmínky revidovat.
 8. Klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Správci systému a správci s vlastními oprávněními mohou vytvářet Oblasti pro Frontline uživatele Workplace. Oblasti sdružují lidi podle společných kritérií, jako je lokalita nebo nákladové středisko. Oblast obsahuje směsici lidí a oblastních koordinátorů.
Oblastní koordinátoři jsou oprávněni spravovat přístup k Workplace pro lidi v dané oblasti. Zaměstnanci v roli oblastních koordinátorů musí mít k účtu na Workplace připojenou e-mailovou adresu.
Vytvoření oblasti
Jak vytvořit oblast:
 1. V panelu pro správu vyberte Frontline.
 2. Klikněte na kartu Oblasti a vpravo nahoře vyberte Přidat oblast.
 3. Vyberte název oblasti a oblastní koordinátory.
 4. Lidi můžete přidávat ručně nebo hromadně importováním souboru.
 5. Přepnutím můžete Umožnit koordinátorům požádat o vytvoření profilu.
 6. Klikněte na Vytvořit.

Úprava oblastí
Jakmile oblast vytvoříte, můžete v ní provádět změny, jako je přidávání dalších lidí a oblastních koordinátorů nebo smazání oblasti.
Jak oblast upravit:
 1. V panelu pro správu vyberte Frontline.
 2. Klikněte na kartu Oblasti.
 3. Podle názvu vyhledejte oblast, kterou chcete upravit.
 4. U skupiny klikněte na a vyberte Upravit.
 5. Jakmile provedete změny, klikněte na Aktualizovat.
Poznámka: Oblast můžete vytvořit jen v případě, že je na panelu pro správu zapnutá funkce Povolit přístupový kód.
Byly tyto informace užitečné?
Koordinátoři oblasti můžou vytvářet přístupové odkazy na Workplace pro uživatele, kteří nemají e-mailovou adresu, nebo přeposílat e-mailové pozvánky uživatelům, kteří e-mail mají.
Vytvoření odkazu
Koordinátor oblasti může vytvořit kód pro uživatele ze svého týmu, kteří nemají e-mail. Existují dva způsoby.
Na profilu koordinátora:
 1. V levém dolním rohu klikněte na váš profilový obrázek.
 2. Klikněte na Zobrazit profil.
 3. Na vašem profilu klikněte na kartu Oblasti. Pokud se hned nezobrazí, může být v rozbalovací nabídce Další.
 4. Vyberte možnost Udělit přístup vedle jména člověka, kterému chcete udělit přístup.
 5. Tím vytvoříte odkaz ke sdílení, pomocí kterého si daný člověk může vytvořit vlastní uživatelské jméno a heslo a získat přístup k profilu na Workplace.
Vytvoření přístupového odkazu z profilu zaměstnance:
 1. Přejděte na profil člověka, kterému chcete přidělit přístup.
 2. Vpravo na profilu klikněte na Udělit přístup.
 3. Tím vytvoříte odkaz ke sdílení, pomocí kterého si daný člověk může vytvořit vlastní uživatelské jméno a heslo a získat přístup k profilu na Workplace.
Žádost o přístup pro nové členy
Koordinátoři oblastí můžou taky žádat o přístup k Workplace pro nové členy svých týmů.
Jak požádat o přístup:
 1. V levém dolním rohu klikněte na váš profilový obrázek.
 2. Vyberte Zobrazit profil.
 3. Na vašem profilu klikněte na kartu Oblasti. Pokud se hned nezobrazí, může být v rozbalovací nabídce Další.
 4. Klikněte na Nová žádost o profil.
 5. Vyplňte jméno a vyberte oblast, do které chcete daného člověka přidat. Potom vyberte Odeslat žádost.
 6. Správce systému žádost přijme nebo odmítne.
Byly tyto informace užitečné?