Sety lidí

Funkce Sety lidí umožňuje rozřadit lidi do předem stanovených skupin v rámci vaší organizace. Tyto skupiny potom můžete použít k segmentování hlášení přehledů nebo provádění hromadných změn.

Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Funkce Sety lidí umožňuje rozřadit lidi ve vaší organizaci do předem stanovených vlastních segmentů. Pomocí funkce Sety lidí si můžete prohlížet hlášení a vytvářet skupiny. Přečtěte si, jak vytvořit set lidí.
Jak otevřít stávající sety lidí:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Sety lidí. Pokud si chcete zobrazit členy setu lidí, klikněte na název setu nebo na číslo nalevo od názvu setu.
Pokud si chcete při vyhledávání filtrovat lidi podle setu lidí, klikněte na ikonku filtru vedle názvu setu.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Do setů lidí můžete lidi přidat dvěma způsoby: Ručně a pomocí synchronizace s profily Workplace.
Jak ručně vytvořit nový set lidí:
 1. Vlevo nahoře ve Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Sety lidí.
 3. Klikněte na +Nový set.
 4. Dejte setu nový název a vyberte Přidat lidi ručně. Pak klikněte na Další.
 5. Přidejte lidi, které chcete mít v tomto setu lidí. Pokud chcete přidat několik lidí najednou, kliknutím na Importovat soubor nahrajte soubor CSV s e-mailovými adresami uživatelů. Nezapomeňte, že lidé, které přidáte, musí mít účet na Workplace.
Jak vytvořit nový set lidí prostřednictvím synchronizace s profilem na Workplace:
 1. Vpravo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Sety lidí.
 3. Klikněte na +Nový set.
 4. Nový set pojmenujte a vyberte Synchronizovat s profilem Workplace. Pak klikněte na Další.
 5. Filtrováním podle polí profilu nadefinujete kritéria filtru a automaticky odeberete nebo přidáte lidi do setu lidí.
 6. Klikněte na Uložit.
Mějte na paměti, že do ručně vytvořených setů budou zahrnuti pouze lidé, které přidáte.
Poznámka: V setech, které vytvoříte pomocí kritérií profilu, budou do setu automaticky přidáni lidé, kteří se shodují s těmito kritérii, jakmile budou přidáni do komunity Workplace. Také budou automaticky přidáni do skupin, které jsou s těmito sety spojené. Pokud přidáte více kritérií, budou do setu lidí přidáni pouze lidé, kteří je budou všechna splňovat. Pokud jako kritérium vyberete více než jednu hodnotu, budou do setu přidáni lidé, kteří odpovídají alespoň jedné z nich.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Jak upravit set lidí vytvořený pomocí ručně zadávaného seznamu:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Sety lidí.
 3. Klikněte na napravo od setu lidí, který chcete upravit.
 4. Vyberte Přidat lidi nebo Odebrat lidi, pokud chcete změnit, koho v setu lidí máte. Ve stejné nabídce najdete na výběr také možnosti Upravit název setu nebo Odstranit set.
Jak upravit synchronizovaný set:
 1. Opakujte kroky 1 až 3.
 2. Vyberte Upravit nastavení profilu, pokud byste set chtěli upravit. Ve stejné nabídce najdete na výběr také možnosti Upravit název setu nebo Odstranit set.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Jak k setu lidí přiřadit skupinu:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Sety lidí.
 3. Klikněte na Přiřadit ke skupině nebo Upravit skupiny.
 4. Vyberte skupiny, do kterých by se členové setu lidí měli přidat.
Poznámka: Přiřazením skupině k setu lidí se do vámi vybraných skupiny automaticky přidají všichni související uživatelé. Pokud se něčí profil změní tak, aby splňoval kritéria profilů v synchronizovaném setu, automaticky je do setu i do všech přiřazených skupin přidáme.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Jak filtrovat výkonné vyhledávání lidí u stránky podle setu lidí z vašeho počítače:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Všichni lidé.
 3. Do vyhledávacího pole napište Set lidí je a spusťte vyhledávání podle požadovaných kritérií.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Jak v setu lidí exportovat seznam lidí:
 1. Vpravo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Lidé > Všichni lidé.
 3. Do vyhledávacího pole napište Set lidí je a spusťte vyhledávání podle požadovaných kritérií.
 4. Nahoře na stránce klikněte na a vyberte Exportovat informace o zaměstnancích.
Byly tyto informace užitečné?