Přihlašování

K účtu na Workplace se můžete přihlásit na workplace.com. Ve článcích níže si přečtěte další informace o dvoufázovém ověření, resetování hesla a řešení nejběžnějších potíží s přihlašováním.

 • Pokud používáte Workplace Advanced a máte potíže s přihlášením, měli byste kontaktovat svého správce komunity.
 • Pokud jste ve Workplace Advanced správcem a ztratili jste přístup ke svému účtu, můžete se obrátit na podporu pro Workplace. Upozorňujeme, že formulář bude fungovat jenom v případě, že jste na počítači a jste odhlášení z Workplace i Facebooku. Pokud jste k jedné ze služeb přihlášení, odkaz vás přesměruje do centra nápovědy.
 • Pokud vaše firma používá jednotné přihlašování a nedaří se vám přihlásit, obraťte se na váš tým IT.
 • Pokud máte potíže s heslem, můžete si ho zresetovat.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud byl váš účet na Workplace deaktivován, zobrazí se vám při pokusu o přihlášení zpráva o tom, že je deaktivovaný. Když se vám při přihlášení nezobrazuje zpráva o deaktivaci účtu, patrně se jedná o jiný problém s přihlášením.
Proč je můj účet deaktivovaný?
Deaktivujeme účty na Workplace, které nedodržují Smluvní podmínky pro Workplace nebo Zásady pro přijatelné použití služby Workplace. Tady je několik příkladů:
 • zveřejňování obsahu, který nedodržuje smluvní podmínky pro Workplace.
 • používání falešného jména
 • vydávání se za někoho jiného
 • kontaktování ostatních uživatelů za účelem obtěžování, inzerce, propagace, zvaní na schůzky nebo jiného nepovoleného chování
Co mám dělat, když mám deaktivovaný účet?
Pokud si myslíte, že váš účet byl deaktivovaný omylem, požádejte nás o kontrolu pomocí tohoto formuláře.
Nezapomeňte, že v některých případech nemusíme před deaktivací účtu žádné varování vydávat.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Pokud nemáte e-mailovou adresu, budete si muset založit účet pomocí uživatelského jména a hesla.
Jak se přihlásit k Workplace z počítače:
 1. Přejděte na workplace.com.
 2. Klikněte na Přihlásit se a zadejte své uživatelské jméno a heslo.
 3. Klikněte na Pokračovat.
Teď máte přístup k Workplace. Pokud jste své uživatelské jméno a heslo zapomněli nebo jste si ještě účet na Workplace nezaložili, obraťte se na svého správce Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Jak se odhlásit z Workplace:
 1. V pravém horním rohu jakékoliv stránky služby Workplace klikněte na .
 2. Klikněte na Odhlásit se a potom na Potvrdit.
Poznámka: Pokud jste uživatelem služby Workplace Advanced a vaše firma používá jednotné přihlášení (SSO), musíte se také odhlásit z firemního účtu, aby se nikdo jiný z daného počítače nedostal na váš profil. Pokud nevíte, jak se z firemního účtu odhlásit, obraťte se na IT oddělení. Další informace o SSO najdete tady.
Byly tyto informace užitečné?
Délka hesla
Hesla musí obsahovat mezi osmi až dvaceti znaky.
Formát hesla
Hesla musí obsahovat alespoň jeden znak ze tří skupin níže:
 • malá písmena (a–z)
 • velká písmena (A–Z)
 • číslice (0–9)
 • zvláštní znaky, včetně běžné interpunkce a symbolů
Počet pokusů pro zadání hesla
Pokud uživatel zadá nesprávné heslo víc než dvacetkrát, bude účet dočasně uzamčen, než bude možné pokus opakovat.
Výchozí heslo
Správci v současné době nemůžou nastavovat výchozí hesla pro Workplace účty.
Přečtěte si, jak obnovit heslo k účtu na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Další informace o obnovení hesla najdete na této stránce.
Poznámka: Pokud používáte Workplace Advanced, heslo si můžete obnovit jenom v případě, že není povoleno jednotné přihlášení.
Byly tyto informace užitečné?
Zabezpečení účtu na Workplace vylepšíte nastavením zasílání výstrah, když se někdo pokouší přihlásit ze zařízení nebo prohlížeče, které jsme nerozpoznali. Tyto výstrahy vám sdělí, ze kterého zařízení se daný člověk pokusil přihlásit a kde se nachází.
Jak si nastavit výstrahy při nerozpoznaném přihlášení:
 1. Vlevo dole na Workplace klikněte na váš profilový obrázek a pak vyberte Nastavení.
 2. Klikněte na Zabezpečení a přihlášení.
 3. Přejděte na Nastavení výstrah při nerozpoznaném přihlášení a klikněte na Upravit.
 4. Vyberte, kam chcete posílat výstrahy, třeba na e-mailový účet nebo prostřednictvím upozornění na Workplace v rozpoznaném zařízení.
 5. Klikněte na Uložit změny.
Co se stane po nastavení výstrah při nerozpoznaném přihlášení:
 • Když dostanete výstrahu při přihlášení, kliknutím nebo klepnutím na Byl(a) jsem to já nám dáte vědět, jestli přihlašovací aktivitu poznáváte.
 • Pokud přihlašovací aktivitu nepoznáváte, klikněte nebo klepněte na To jsem nebyl(a) já a my vám pomůžeme obnovit heslo a zabezpečit účet.
 • Zařízení nebo prohlížeč si můžete uložit do seznamu důvěryhodných prohlížečů nebo rozpoznaných zařízení. Tímto způsobem nebudete dostávat výstrahy pro počítač nebo mobilní zařízení, které obvykle používáte pro přihlášení k Workplace. Tuto možnost nevolte, pokud používáte veřejný počítač (třeba v knihovně nebo kavárně).
Zjistěte, jak se můžete přihlásit ke svému účtu na Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud používáte Workplace Advanced, vaše společnost vás může z bezpečnostních důvodů pravidelně žádat o potvrzení totožnosti pomocí jednotného přihlašování. Pokud chcete provést ověření pomocí jednotného přihlašování vyberte na výzvě možnost Pokračovat. Pokud chcete znát další informace o ověření identity, obraťte se na správce komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Dvoufázové ověření, známé také jako 2FA, dvoukrokové ověření, TFA nebo vícefázové ověření je další úroveň zabezpečení, které může být na webu použito.
Dvoufázové ověření snižuje riziko toho, že se útočník bude vydávat za uživatele a že získá přístup k jeho účtu. Tato metoda ověření vyžaduje heslo a uživatelské jméno a ještě informaci navíc, kterou zná jen daný člověk.
Workplace podporuje dvoufázové ověření pomocí SMS nebo aplikace pro ověření, jako je Google Authenticator nebo Duo Mobile. Workplace také podporuje užívání bezpečnostních klíčů na schválených internetových prohlížečích.
Byly tyto informace užitečné?
Když přidáte číslo mobilu u dvoufázového ověření, může se stát, že jej v budoucnu budete chtít změnit, např. když budete mít nové číslo nebo si pořídíte nový mobil.
Jak změnit číslo mobilu, které používáte:
 1. Dole vlevo klikněte na váš profilový obrázek > klikněte na Nastavení > a poté na Zabezpečení a přihlašování.
 2. Vedle položky Použít dvoufázové ověření klikněte na Upravit.
 3. Vyberte zařízení, které chcete změnit, a klikněte na Změnit telefonní číslo > vyberte Přidat nové telefonní číslo > klikněte na Další.
 4. Uveďte telefonní číslo, které byste chtěli používat pro dvoufázové ověření > klikněte na Další > vložte 6místný kód, který obdržíte > klikněte na Další.
Pokud již nemáte přístup k dvoufázovému ověření nebo se nemůžete přihlásit, obraťte se na správce Workplace.
Byly tyto informace užitečné?
Funkci generátor ověřovacích kódů můžete zapnout na všech zařízeních, ale ověřovací kódy můžete pomocí generátoru generovat jen v aplikaci Workplace pro Android a iOS.
Generátor ověřovacích kódů je součástí zvláštní funkce zabezpečení nazvané dvoufázové ověření. Pokud zapnete dvoufázové ověření, budete při každém přihlášení k účtu Workplace z nového zařízení požádáni o zadání speciálního bezpečnostního kódu.
Jak zapnout generátor ověřovacích kódů na počítači:
 1. Přihlaste se k Workplace.
 2. Vlevo dole klikněte na profilový obrázek a vyberte Nastavení.
 3. Klikněte na Zabezpečení a přihlášení.
 4. V oddílu Použít dvoufázové ověření klikněte na Upravit.
 5. Vyberte způsob zabezpečení a postupujte podle pokynů.
Jak vygenerovat ověřovací kód pomocí generátoru kódů v aplikaci Workplace iOS:
 1. Klepněte na .
 2. Klepněte na Nastavení a soukromí a potom vyberte Nastavení účtu.
 3. Klepněte na Zabezpečení a přihlašování.
 4. Klepněte na Použít dvoufázové ověření.
 5. Pomocí kódu se přihlaste k Workplace.
Jak vygenerovat ověřovací kód pomocí generátoru kódů v aplikaci Workplace Android:
 1. Klepněte na .
 2. Klepněte na Nápověda a nastavení a potom vyberte Nastavení účtu.
 3. Klepněte na Zabezpečení a přihlašování.
 4. Klepněte na Použít dvoufázové ověření.
 5. Pomocí kódu se přihlaste k Workplace.
Poznámka: Bezpečnostní kódy můžete generovat taky pomocí aplikací třetích stran.
Byly tyto informace užitečné?
Bezpečnostní klíče tvoří součást zvláštní funkce zabezpečení nazvané dvoufázové ověření. Pokud vlastníte bezpečnostní klíč kompatibilní se standardem Universal 2nd Factor (U2F) a přidáte ho jako metodu ověření, můžete ho používat při přihlašování k účtu na Workplace z počítače nebo mobilního zařízení, které nerozpoznáme. S bezpečnostním klíčem se zvýší úroveň ochrany vašeho účtu.
Nezapomeňte, že bezpečnostní klíče fungují jen v určitých webových prohlížečích a mobilních zařízeních. Budete tedy potřebovat další metodu ověření, jako třeba mobilní telefon nebo generátor kódů.

Přidání bezpečnostního klíče
Abyste mohli přidat a používat bezpečnostní klíč, musíte mít nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari, Opera nebo Edge.
V podporovaném prohlížeči:
 1. Přejděte do Nastavení zabezpečení a přihlášení.
 2. Posuňte se dolů na Použít dvoufázové ověření a klikněte na Upravit.
 3. Pod možností Přidat záložní způsob najděte položku Bezpečnostní klíč a klikněte na Nastavit.
 4. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a vložte svůj bezpečnostní klíč.
Po úspěšném přidání bezpečnostního klíče se klíč zobrazí s přiděleným názvem v oddílu Bezpečnostní klíč.

Používání bezpečnostního klíče
Pokud máte zapnuté dvoufázové ověření a přidali jste bezpečnostní klíč, budete při příštím přihlášení k Workplace z podporovaného prohlížeče z nerozpoznaného zařízení vyzváni, abyste klepli na bezpečnostní klíč.
Pokud bezpečnostní klíč nemáte nebo pokud nefunguje, můžete kliknout na Použít jinou metodu a přihlásit se pomocí jedné z dalších metod ověření, například mobilního telefonu nebo generátoru kódů.
Pokud svůj bezpečnostní klíč ztratíte, odstraňte ho ze svého seznamu schválených bezpečnostních zařízení. To uděláte tak, že přejdete do Nastavení zabezpečení a přihlášení a odeberete klíč z možností dvoufázového ověření.
Byly tyto informace užitečné?
Služba Workplace je hostovaná na serverech Facebooku. Je úplně oddělená od našich ostatních produktů, ale používá doménu facebook.com. Při potvrzování vaší totožnosti a autorizování jednotného přihlašování se připojujeme k této doméně.
Přečtěte si víc o jednotném přihlašování a rozdílech mezi Workplace a Facebookem.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud spadáte do dvou nebo více Workplace, můžete mezi svými profily snadno přepínat.
Jak přepínat mezi profily na Workplace:
 1. Buďte přihlášeni k víc než jednomu účtu na Workplace zároveň.
 2. Klikněte na svůj profilový obrázek v levém dolním rohu.
 3. Vyberte možnost Přepnout Workplace a vyberte svůj účet.
Byly tyto informace užitečné?