Přehledy a data

Přehledy k Workplace vám pomůžou sledovat a měřit používání Workplace ve vaší organizaci. Zjistěte další informace o sledování připojení, příspěvků, projeveného zájmu a skupin.

Tento článek se týká jenom správců služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Přehledy jsou oddíl panelu pro správu, který vám poskytuje nástroje, jak sledovat a měřit, jak vaše organizace Workplace používá. Přehledy můžete používat ke sledování registrace zaměstnanců, trendů ve skupinách a aktivitě na úrovni příspěvků.
Přehledy tvoří pět různých karet:
 • Lidé Sleduje aktivitu vaší organizace na Workplace, od spuštění po nábor a měsíční aktivitu.
 • Obsah Tato karta vám umožňuje zobrazit si, kolik obsahu vaše organizace vytváří a kolik lidí aktivně přispívá.
 • Skupiny Sleduje vytváření skupin a aktivitu jak celkově na Workplace tak v nejaktivnějších skupinách.
 • Příspěvky Na této kartě můžete měřit počty To se mi líbí, komentářů a zhlédnutí u příspěvků, abyste měli přehled o dopadu komunikace v podobě podrobných dat o efektivitě na úrovni příspěvků.
 • Spojení Zde můžete zjistit, kde na Workplace lidé spolupracují na základě jejich interakcí.
Přehledy na Workplace mohou zobrazit a používat pouze správci. Lidé s vlastní rolí správce si mohou přehledy také zobrazit. Přečtěte si další informace o vytváření vlastních rolí správců.
Byly tyto informace užitečné?
System Administrators can create custom admin roles to give users access to different tabs in Insights.
When you have created a custom admin, you can grant them access to the following standalone permissions:
 • See activity insights - these users will have access to all the tabs within Insights.
 • See post insights - when these users click their Admin Panel, they can access Posts from the left of Workplace.
For Posts, you can measure and track data from November 15, 2019. For all other tabs, it's from from August 18, 2019.
Note: Insights will be extended to a 2 year rolling history. Any data older than 2 years will be deleted.
Byly tyto informace užitečné?
Export dat
Jak hromadně exportovat data o lidech nebo skupinách v komunitě na Workplace:
 1. Vlevo nahoře na svém profilu Workplace přejděte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Přehledy.
 3. Posuňte se dolů a klikněte na Export vedle Lidé nebo Skupiny. Workplace vám potom pošle e-mail s odkazem na stažení souboru CSV.
Poznámka: O data můžete zažádat také v panelu pro správu tak, že přejdete na kartu Lidé, potom nahoře na stránce kliknete na a vyberete Exportovat informace o zaměstnancích. Pro data ke skupinám klikněte v panelu pro správu na Skupiny, potom na a vyberte Exportovat informace o skupině.
Nezapomeňte, že statistiky nalevo od sloupce Shrnutí aktivit dne v souboru CSV jsou v reálném čase, zatímco statistiky vpravo od tohoto sloupce jsou k datu uvedenému ve sloupciShrnutí aktivit dne.

Správa hromadných importů a exportů
Správci mohou zkontrolovat stav hromadných úloh v reálném čase v panelu Lidé, Importy a exporty.
Jak získat přístup k panelu:
 1. Přejděte do Panelu pro správu a vyberte Lidé.
 2. Vyberte kartu Importy a exporty, abyste zobrazili hromadné soubory, které byly dříve importovány nebo exportovány na vaše Workplace.
 3. Můžete také zkontrolovat stav Hromadných operací a zobrazit požadované hromadné úlohy za posledních třicet dnů.
Správci si mohou také stáhnout hromadné úlohy, po jejichž dokončení se vygeneruje příslušný soubor. Soubory budou dostupné ke stažení po čtyři dny.

Exportování podrobností o členech skupiny
Členy určité Workplace skupiny mohou exportovat správci v panelu pro správu.
Jak exportovat data o členech určité skupiny:
 1. Přejděte do Panelu pro správu a vyberte Skupiny.
 2. Vyhledejte skupinu, klikněte na a vyberte Exportovat členy.
 3. Obdržíte e-mail s podrobnostmi o členství ve skupině.
Data obdrží správce ve formě odkazu e-mailem. Pro uživatele a další správce společností s oprávněním Spravovat skupiny budou data k dispozici čtyři dny.
Na všechna data se vztahují standardní zásady ochrany osobních údajů, správci však neuvidí e-mailové adresy ani oddělení uživatelů jiné společnosti, pokud je exportovanou skupinou Skupina více společností.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká pouze správců služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Jak uživatelům povolit stahovat svoje data:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na políčko vedle Stažení osobních informací.
Poznámka: Jakmile funkci povolíte, můžou si uživatelé stahovat kopie svých dat na Workplace v oddílu Obecné nastavení účtu. Podle smluvních podmínek nemůžou pomocí tohoto nástroje svá data odstranit. V protokolech bezpečnostních auditů uvidíte, kdo si zvolil možnost stáhnout data.
Upozorňujeme, že nemůžete stáhnout data uživatele jeho jménem. Správci systému můžou kdykoli k datům o uživatelích z komunity přistupovat přes Graph API.
Byly tyto informace užitečné?
Ochrana dat
A Data Controller is the person who decides why and how personal data on Workplace is processed. Data Controllers need to adopt compliance measures according to GDPR to cover how personal data is collected, what it's used for and how long it's retained. They must also ensure that people have access to their own data.
On Workplace Essential, Workplace Enterprise and Workplace Advanced, a System Admin manages their Workplace as the Data Controller.
System Admins can also create additional admin roles to assist in maintaining their Workplace.
Find out more about System Admins and custom admins here. More information on Workplace and GDPR can be found here.
Byly tyto informace užitečné?
GDPR se vztahuje na všechny subjekty dat v rámci Evropské unie, takže se vztahuje na všechny společnosti a organizace, ve kterých působí občané EU. GDPR se vztahuje na všechny společnosti, které zpracovávají osobní údaje subjektů z EU bez ohledu na sídlo společnosti.
Byly tyto informace užitečné?
Skupiny více společností (MCG) tvoří výjimku. V závislosti na místní právní úpravě se členové skupin několika společností (MCG) můžou dohodnout na vlastnictvím dat v dané skupině. Uživatelé se můžou z MCG odebrat, ale jejich údaje v MCG zůstávají, dokud si neodstraní účet. Přečtěte si další informace o MCG.
Byly tyto informace užitečné?
Právo člověka být zapomenut není nový koncept GDPR. V současné době je to vyžadováno v rámci stávajících zákonů na ochranu údajů. Uživatel má právo kdykoli požádat správce údajů, aby odstranil jeho osobní údaje. Toto právo je teď popsáno v článku 17 GDPR. Správci údajů musí vědět, jaké mají důvody pro další zpracovávání takových údajů (pokud nějaké mají) po této žádosti. Správci můžou kdykoli požádat o odstranění uživatelského účtu. Tím se odstraní osobní údaje vedené o daném uživateli ve Workplace. Patří sem i jeho profil a veškerý zveřejněný obsah a komentáře.
Byly tyto informace užitečné?
Tento článek se týká jenom správců komunit ve Workplace Premium.

Pokud je váš zaměstnanec správcem skupiny více společností (MCG), může si vaše firma zobrazovat data této skupiny prostřednictvím Graph API nebo panelu pro správu.
prostřednictvím Graph API:
Čtení informací ze skupin více společností vyžaduje tokeny zosobnění. Pro člena skupiny více společností musí být vygenerovány tokeny zosobnění.
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik z jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
prostřednictvím panelu pro správu:
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik z jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
 • Firemní správci se můžou jmenovat správci skupin více společností.
Pokud je váš zaměstnanec členem skupiny více společností, může si vaše firma zobrazovat data této skupiny prostřednictvím Graph API nebo panelu pro správu.
prostřednictvím Graph API:
 • Firemní správci můžou číst obsah skupin více společností.
 • Firemní správci můžou odstraňovat obsah vytvořený zaměstnanci ve skupině více společností.
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik z jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
prostřednictvím panelu pro správu:
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik z jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
 • Firemní správci můžou žádat o přidání k jakékoli skupině více společností společně se členy jejich komunity.


Byly tyto informace užitečné?
Kampaně
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. Go to your Admin Panel on the left of your Workplace.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create New Campaign on the right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Done.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Byly tyto informace užitečné?
Průzkumy
Oddíl Dotazníky v Panelu pro správu můžou spravovat pouze správci systému, moderátoři obsahu nebo správci se specifickou funkcí povolující správu dotazníků.
Při vytvoření dotazníku obdrží příjemci zprávu na Workplace Chatu se dvěma možnostmi: Vyplnit dotazník a Připomenout Pokud příjemce dotazník nevyplní a nenaplánuje si připomenutí, pošle Workplace následnou zprávu 24 hodin po zaslání dotazníku.
Jak vytvořit či zobrazit dotazník:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na Dotazníky. Zobrazí se seznam dotazníků a jejich stavu.
 2. Pro vytvoření nového dotazníku klikněte vpravo nahoře na Vytvořit dotazník.
 3. V oddílu Podrobnosti vyplňte následující pole:
  Název: Vložte jedinečný název dotazníku s maximální délkou 75 znaků.
  Zpráva pozvánky: Vložte volitelnou zprávu pozvánky. Pokud nevložíte vlastní zprávu pozvánky, bude zaslána automatická zpráva.
 4. Klikněte na Pokračovat.
 5. V oddílu Otázky vložte až 5 otázek a klikněte na Pokračovat. U otázek můžete vybrat jakýkoli typ odpovědi a jejich zodpovězení můžete nastavit jako nepovinné. Klikněte na Pokračovat.
 6. V oddílu Příjemci si můžete vybrat možnost Set lidí nebo Ruční seznam a vložit seznam až 30 000 lidí z šablony. Dotazník můžete rovněž poslat prostřednictvím odkazů nebo přizpůsobeného e-mailu, který může obsahovat jméno příjemce. Klikněte na Pokračovat.
 7. V oddílu Trvání si můžete vybrat preferovanou četnost zasílání dotazníku. Vyberte si čas a datum, který bude nejlepší pro váš dotazník.
  • Pokud vyberete možnost Jen jednou pro všechny, obdrží vybraní příjemci dotazník pouze jedenkrát.
  • Pokud vyberete možnost Opakovaně pro náhodně vybrané vzorky, obdrží dotazník náhodně vybrané vzorky příjemců v předem nastaveném období. Každý vzorek obdrží dotazník pouze jedenkrát.
Výsledky dotazníku jsou anonymní a zobrazí se pouze tehdy, když dotazník vyplní čtyři nebo víc lidí. Pokud dotazník vyplní méně než čtyři lidi, výsledky se nebudou sdílet.
Jakmile bude dotazník zveřejněn, již jej nelze upravovat, ale kdykoli může být zrušen. Když bude dotazník dokončen, již jej nelze zrušit.
Další informace o tom, jak vám dotazníky pomáhají zjistit mínění zaměstnanců ve vaší organizaci, naleznete v následujícím odkazu Jak tepe vaše organizace.
Poznámka: Počet účastníků průzkumu je omezen na 100 000.
Byly tyto informace užitečné?