Přehledy a data

Přehledy k Workplace vám pomůžou sledovat a měřit používání Workplace ve vaší organizaci. Zjistěte další informace o sledování připojení, příspěvků, projeveného zájmu a skupin.

Tento článek se týká jenom správců služeb Workplace Advanced a Workplace Enterprise.
Přehledy jsou oddíl panelu pro správu, který vám poskytuje nástroje, jak sledovat a měřit, jak vaše organizace Workplace používá. Přehledy můžete používat ke sledování registrace zaměstnanců, trendů ve skupinách a aktivitě na úrovni příspěvků.
Přehledy tvoří pět různých karet:
 • Lidé: Sledujte, jak je vaše organizace na Workplace aktivní.
 • Obsah: Podívejte se, kolik obsahu vaše organizace vytváří a kolik lidí aktivně přispívá.
 • Skupiny: Sledujte, kolik vzniká skupin a jak jsou aktivní.
 • Příspěvky: Měřte počet To se mi líbí, komentářů a zobrazení příspěvků.
 • Spojení: Zjišťujte, kde na Workplace lidé spolupracují.
Správci systému si můžou prohlížet a využívat přehledy, případně k tomu můžou v rámci individuálně přidělené role pro správu udělit oprávnění někomu jinému.
Byly tyto informace užitečné?
Správci systému můžou vytvářet vlastní role pro správu a umožňovat tak v přehledech přístup do různých karet.
Když si vytvoříte vlastní roli pro správu, můžete lidem s touto rolí přidělit následující oprávnění:
 • Zobrazení statistik k aktivitám – tito uživatelé budou mít přístup ke všem kartám v přehledech.
 • Zobrazení přehledů k příspěvkům a správa kampaní – když tito uživatelé kliknou na svůj panel pro správu, můžou na levé straně ve Workplace přejít na kartu Příspěvky.
Na kartě Příspěvky můžete měřit a sledovat data od 15. listopadu 2019. U všech ostatních karet je to od 18. srpna 2019.
Poznámka: Doba uchovávání informací v přehledech se prodlouží na dva roky. Jakékoliv údaje starší než dva roky budou smazány.
Byly tyto informace užitečné?
Export dat
Jak hromadně exportovat data o lidech nebo skupinách v komunitě na Workplace:
 1. Vlevo nahoře na svém profilu Workplace přejděte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Přehledy.
 3. Posuňte se dolů a klikněte na Export vedle Lidé nebo Skupiny. Workplace vám potom pošle e-mail s odkazem na stažení souboru CSV.
Poznámka: O data můžete zažádat také v panelu pro správu tak, že přejdete na kartu Lidé, potom nahoře na stránce kliknete na a vyberete Exportovat informace o zaměstnancích. Pro data ke skupinám klikněte v panelu pro správu na Skupiny, potom na a vyberte Exportovat informace o skupině.

Správa hromadných importů a exportů
Správci mohou zkontrolovat stav hromadných úloh v reálném čase v panelu Lidé, Importy a exporty.
Jak získat přístup k panelu:
 1. Přejděte do Panelu pro správu a vyberte Lidé.
 2. Vyberte kartu Importy a exporty, abyste zobrazili hromadné soubory, které byly dříve importovány nebo exportovány na vaše Workplace.
 3. Můžete také zkontrolovat stav Hromadných operací a zobrazit požadované hromadné úlohy za posledních třicet dnů.
Správci si mohou také stáhnout hromadné úlohy, po jejichž dokončení se vygeneruje příslušný soubor. Soubory budou dostupné ke stažení po čtyři dny.

Exportování podrobností o členech skupiny
Členy určité Workplace skupiny mohou exportovat správci v panelu pro správu.
Jak exportovat data o členech určité skupiny:
 1. Přejděte do Panelu pro správu a vyberte Skupiny.
 2. Vyhledejte skupinu, klikněte na a vyberte Exportovat členy.
 3. Obdržíte e-mail s podrobnostmi o členství ve skupině.
Data obdrží správce ve formě odkazu e-mailem. Pro uživatele a další správce společností s oprávněním Spravovat skupiny budou data k dispozici čtyři dny.
Na všechna data se vztahují standardní zásady ochrany osobních údajů, správci však neuvidí e-mailové adresy ani oddělení uživatelů jiné společnosti, pokud je exportovanou skupinou Skupina více společností.
Byly tyto informace užitečné?
Jak uživatelům povolit stahovat svoje data:
 1. Vlevo nahoře na Workplace klikněte na Panel pro správu.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na vedle Stažení osobních informací.
 4. Vyberte možnost Zapnout a klikněte na Uložit.
Poznámka: Jakmile funkci povolíte, můžou si uživatelé stahovat kopie svých dat na Workplace. Zjistěte další informace o tom, jak stahovat data. Podle smluvních podmínek nemůžou pomocí tohoto nástroje svá data odstranit. V protokolech bezpečnostních auditů uvidíte, kdo si zvolil možnost stáhnout data.
Správci systému si můžou svá data stáhnout z Workplace API pomocí Vlastní integrace.
Byly tyto informace užitečné?
Ochrana dat
Správce údajů je osoba, která rozhoduje, jak a proč jsou osobní údaje na Workplace zpracovávány. Správci údajů musí podle nařízení GDPR zavést taková opatření, aby dodrželi požadavky na shromažďování, použití a dobu uchovávání osobních údajů. Taky musí zajistit, že lidé budou mít přístup ke svým vlastním údajům.
Správci systému mají v rámci správy Workplace roli správců údajů.
Správci systému můžou vytvářet další role pro správu a přiřazovat je lidem, kteří jim se správou Workplace pomůžou.
Další informace o správcích systému a vlastních správcích najdete tady. Další informace o Workplace a GDPR najdete tady.
Byly tyto informace užitečné?
GDPR se vztahuje na všechny subjekty dat v rámci Evropské unie, takže se vztahuje na všechny společnosti a organizace, ve kterých působí občané EU. GDPR se vztahuje na všechny společnosti, které zpracovávají osobní údaje subjektů z EU bez ohledu na sídlo společnosti.
Workplace nabízí správcům vaší firmy účinné nástroje, protokoly a zásady pro ochranu vaší komunity, ale také technické prvky, které vám umožní kdykoli upravit, odstranit nebo obnovit si data. Workplace splňuje veškeré zákony na ochranu údajů, které se na nás vztahují. Další informace o GDPR najdete tady.
Byly tyto informace užitečné?
Skupiny více společností (MCG) tvoří výjimku. V závislosti na místní právní úpravě se členové skupin několika společností (MCG) můžou dohodnout na vlastnictvím dat v dané skupině. Uživatelé se můžou z MCG odebrat, ale jejich údaje v MCG zůstávají, dokud si neodstraní účet. Přečtěte si další informace o MCG.
Byly tyto informace užitečné?
Právo člověka být zapomenut není nový koncept GDPR. V současné době je to vyžadováno v rámci stávajících zákonů na ochranu údajů. Uživatel má právo kdykoli požádat správce údajů, aby odstranil jeho osobní údaje. Toto právo je teď popsáno v článku 17 GDPR. Správci údajů musí vědět, jaké mají důvody pro další zpracovávání takových údajů (pokud nějaké mají) po této žádosti. Správci můžou kdykoli požádat o odstranění uživatelského účtu. Tím se odstraní osobní údaje vedené o daném uživateli ve Workplace. Patří sem i jeho profil a veškerý zveřejněný obsah a komentáře.
Byly tyto informace užitečné?
Pokud je váš zaměstnanec správcem skupiny více společností (MCG), může si vaše firma zobrazovat data této skupiny prostřednictvím Graph API nebo panelu pro správu.
Prostřednictvím Graph API:
Čtení informací ze skupin více společností vyžaduje tokeny zosobnění. Pro člena skupiny více společností musí být vygenerovány tokeny zosobnění.
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
Prostřednictvím panelu pro správu:
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
 • Firemní správci se můžou stát správci skupin více společností.
Pokud je váš zaměstnanec členem skupiny více společností, může si vaše firma zobrazovat data této skupiny prostřednictvím Graph API nebo panelu pro správu.
Prostřednictvím Graph API:
 • Firemní správci můžou číst obsah skupin více společností.
 • Firemní správci můžou odstraňovat obsah vytvořený zaměstnanci ve skupině více společností.
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
Prostřednictvím panelu pro správu:
 • Firemní správci si můžou zobrazit skupiny více společností, pokud jsou jeden nebo několik jejich zaměstnanců členy dané skupiny.
 • Firemní správci můžou žádat o přidání k jakékoli skupině více společností společně se členy jejich komunity.
Byly tyto informace užitečné?
Kampaně
Můžete vytvořit kampaň a zobrazit si metriky pro vybrané příspěvky a kampaně.
Vytvoření kampaně
Jak vytvořit kampaň:
 1. V nabídce vlevo ve svém kanálu vybraných příspěvků klikněte na Panel pro správu.
 2. Vyberte Kampaně.
 3. Vpravo nahoře klikněte na + Vytvořit kampaň, přidejte název kampaně a klikněte na Vytvořit.
Přidávání příspěvků do kampaně
Do kampaně můžete přidávat všechny zveřejněné skupinové příspěvky, ke kterým máte oprávnění pro zobrazení. Pokud do kampaně přidáte příspěvek, ke kterému nemáte oprávnění pro zobrazení, stále máte k reportovaným údajům přístup, ale nevidíte náhled příspěvku v oddílu Příspěvky v této kampani.
Jak přidávat příspěvky do kampaně:
 1. Vyberte kampaň, do které chcete přidat příspěvky.
 2. Klikněte na + Přidat příspěvek.
 3. Zadejte URL nebo ID příspěvku a klikněte na Přidat.
Do kampaně můžete přidat maximálně 50 příspěvků. Příspěvek do kampaně můžete přidat taky kliknutím na napravo od příspěvku a výběrem možnosti Přidat příspěvek do kampaně. Potom můžete příspěvek přidat do stávající kampaně nebo prostřednictvím tohoto příspěvku vytvořit novou kampaň.
Když máte nastavenou kampaň prostřednictvím příspěvku, který chcete sledovat, můžete zvolit mezi dvěma možnostmi reportování:
 • Lidé – jedná se reportování založené na lidech, které se zabývá konkrétním počtem lidí, kteří viděli, komentovali nebo reagovali alespoň na jeden příspěvek v kampani.
 • Projevený zájem – jedná se o reportování založené na akcích a u každého příspěvku v kampani shrnuje položky Viděli to, Komentáře a Reakce.
Jaké metriky se zobrazují?
U kampaní obsahujících jeden nebo víc příspěvků zveřejněných před 9. dubnem 2020 se nezobrazují všechny metriky. Pokud kampaň obsahuje jeden nebo víc příspěvků zveřejněných před 15. listopadem 2019, zobrazují se jen dvě sady dat:
 • Využití v průběhu času
 • Mínění o kampani v průběhu času
Pokud kampaň obsahuje jeden nebo víc příspěvků zveřejněných od 16. listopadu 2019 do 8. dubna 2020, nezobrazují se žádné Počty lidí.
Kteří správci mají přístup ke kampaním?
Vytvářet, upravovat a zobrazovat kampaně můžou tito správci:
 • Správce systému
 • Moderátor obsahu
 • Manažer účtu
 • Analytik
Správci systému můžou vlastním rolím pro správu udělovat oprávnění k zobrazení všech přehledů k Workplace a správě kampaní. Taky můžou udělit oprávnění pro zobrazení přehledů k příspěvkům.
Byly tyto informace užitečné?
Průzkumy
Oddíl Dotazníky v Panelu pro správu můžou spravovat pouze správci systému, moderátoři obsahu nebo správci se specifickou funkcí povolující správu dotazníků.
Při vytvoření dotazníku obdrží příjemci zprávu na Workplace Chatu se dvěma možnostmi: Vyplnit dotazník a Připomenout Pokud příjemce dotazník nevyplní a nenaplánuje si připomenutí, pošle Workplace následnou zprávu 24 hodin po zaslání dotazníku.
Jak vytvořit či zobrazit dotazník:
 1. Na Panelu pro správu klikněte na Dotazníky. Zobrazí se seznam dotazníků a jejich stavu.
 2. Pro vytvoření nového dotazníku klikněte vpravo nahoře na Vytvořit dotazník.
 3. V oddílu Podrobnosti vyplňte následující pole:
  Název: Vložte jedinečný název dotazníku s maximální délkou 75 znaků.
  Zpráva pozvánky: Vložte volitelnou zprávu pozvánky. Pokud nevložíte vlastní zprávu pozvánky, bude zaslána automatická zpráva.
 4. Klikněte na Pokračovat.
 5. V oddílu Otázky vložte až 5 otázek a klikněte na Pokračovat. U otázek můžete vybrat jakýkoli typ odpovědi a jejich zodpovězení můžete nastavit jako nepovinné. Klikněte na Pokračovat.
 6. V oddílu Příjemci si můžete vybrat možnost Set lidí nebo Ruční seznam a vložit seznam až 30 000 lidí z šablony. Dotazník můžete rovněž poslat prostřednictvím odkazů nebo přizpůsobeného e-mailu, který může obsahovat jméno příjemce. Klikněte na Pokračovat.
 7. V oddílu Trvání si můžete vybrat preferovanou četnost zasílání dotazníku. Vyberte si čas a datum, který bude nejlepší pro váš dotazník.
  • Pokud vyberete možnost Jen jednou pro všechny, obdrží vybraní příjemci dotazník pouze jedenkrát.
  • Pokud vyberete možnost Opakovaně pro náhodně vybrané vzorky, obdrží dotazník náhodně vybrané vzorky příjemců v předem nastaveném období. Každý vzorek obdrží dotazník pouze jedenkrát.
Výsledky dotazníku jsou anonymní a zobrazí se pouze tehdy, když dotazník vyplní čtyři nebo víc lidí. Pokud dotazník vyplní méně než čtyři lidi, výsledky se nebudou sdílet.
Jakmile bude dotazník zveřejněn, již jej nelze upravovat, ale kdykoli může být zrušen. Když bude dotazník dokončen, již jej nelze zrušit.
Další informace o tom, jak vám dotazníky pomáhají zjistit mínění zaměstnanců ve vaší organizaci, naleznete v následujícím odkazu Jak tepe vaše organizace.
Poznámka: Počet účastníků průzkumu je omezen na 100 000.
Byly tyto informace užitečné?