Hromadná deaktivace účtů na Workplace

Tento článek se týká pouze správců služby Workplace Advanced.
Kromě deaktivace jednotlivých zaměstnanců můžete i hromadně deaktivovat víc účtů. Stačí nahrát soubor CSV obsahující emailové adresy účtů, které chcete deaktivovat.
Jak nahrát platný soubor CSV a hromadně deaktivovat účty:
  1. Na Panelu pro správu klikněte na kartu Lidé. Zobrazí se seznam účtů všech zaměstnanců.
  2. Na klikněte na Deaktivovat víc lidí.
  3. Zobrazí se vám možnost nahrání souboru CSV. Soubor by měl obsahovat jediný sloupec s emailovými adresami všech zaměstnanců, které chcete deaktivovat, na jednotlivých řádcích.
Po načtení souboru CSV se zobrazí potvrzení se seznamem případných chyb v načteném souboru. V prvním sloupci uvidíte výsledek pro jednotlivé řádky:
  • Značka odškrtnutí znamená, že pro daného zaměstnance je už účet deaktivovaný.
  • Chybový trojúhelník znamená, že je v řádku chyba. Chybové hlášení zobrazíte tak, že na ikonu najedete ukazatelem myši.
  • Pokud je první sloupec prázdný, je účet daného zaměstnance deaktivovaný.
Údaje z náhledu stáhnete kliknutím na tlačítko Exportovat náhled.
Po kontrole údajů v náhledu deaktivujete účty kliknutím na tlačítko Deaktivovat účty. Účty pak budou deaktivovány.
Upozorňujeme, že při hromadném deaktivování účtů může v závislosti na množství deaktivovaných uživatelů dojít ke zpoždění.
Ověření deaktivace účtů
Úspěšnost deaktivace účtů ověříte tak, že znovu načtete soubor CSV a podíváte se, zda je na každém řádku v prvním sloupci značka odškrtnutí.
Poznámka: Nezapomeňte, že deaktivace uživatelského účtu může trvat až 24 hodin.
Byly tyto informace užitečné?