Distribuce

Zjistěte další informace o Správě podnikové mobility a formátu Microsoft Installer. Usnadněte kolegům z komunity instalaci a aktualizaci aplikace Workplace.

Správa podnikové mobility (EMM)
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Workplace nabízí dvě mobilní aplikace dostupné pro iOS a Android: Workplace a Workplace Chat. Pokud používáte řešení správy podnikové mobility (EMM), můžou naše mobilní aplikace přijmout přes nativní API dostupné na iOS a Androidu určité konfigurace.
Tyto integrace dodržují specifikace definované organizací appconfig.org, která je normativním orgánem zřízeným mnoha čelními prodejci řešení EMM. Mezi členy Appconfig patří:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Každé z těchto řešení může konfigurovat aplikaci Workplace.
Přečtěte si další informace o jejich nastavení.
Tento článek se týká pouze uživatelů služeb Workplace Essential a Workplace Advanced.
Workplace podporuje specifikace definované na appconfig.org. Mezi členy Appconfig patří:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Když chcete nakonfigurovat aplikace Workplace pomocí některého z těchto řešení, postupujte podle těchto kroků.
Pokud vaše řešení EMM nepatří mezi členy appconfig.org, podívejte se do této části o podpoře prodejců nepatřících do appconfig.
Tento článek se týká jenom uživatelů služby Workplace Advanced.
Co je třeba pro to, abyste mohli spravovat Workplace pomocí svého řešení EMM:
 • Zařízení musí být pod správou serveru EMM, který podporuje možnost pushování konfigurací aplikace.
 • V případě iOS je nutné distribuovat a spravovat aplikace Workplace přes EMM.
 • V případě Androidu musí být na zařízení instalována aplikace Android Enterprise buď v režimu majitele zařízení, nebo majitele profilu.
Microsoft Installer (MSI)
MSI (Microsoft Installer) je formát souborů instalačního balíčku, který systém Windows používá k instalaci, ukládání a odinstalování programů.
Jak ve vaší organizaci nasadit instalační službu MSI Workplace Chatu:
 1. Stáhněte si soubor MSI Workplace Chatu.
 2. Soubor MSI zkopírujte do sdílené složky, aby bylo instalační program možné nasadit do sítě.
 3. Otevřete nástroj Správa zásad skupiny.
 4. Rozbalte položky Doménová struktura – Domény – <vaše doména>.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na <vaše doména> a vyberte Vytvořit objekt zásad skupiny (GPO) v této doméně Zde propojit....
 6. Zásadu skupiny vhodně pojmenujte a klikněte na OK.
 7. Klikněte na právě vytvořenou zásadu skupiny pravým tlačítkem a klikněte na Upravit.
 8. Přejděte do části Konfigurace počítače > Zásady > Nastavení softwaru > Instalace softwaru.
 9. Klikněte pravým tlačítkem na Instalace softwaru a vyberte Nová – balíček.
 10. Přejděte do sdílené složky, vyberte soubor MSI Workplace Chatu a klikněte na Otevřít.
 11. Zavřete Editor pro správu zásad skupiny.
 12. Znovu klikněte pravým tlačítkem na zásadu skupiny a vyberte Vynucené.
 13. Otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz gpupdate/force. Tím zásady skupiny aktualizujete.
 14. Na příkazovém řádku se zobrazí výzva, abyste server restartovali. Udělejte to.
Poznámka: Informace ohledně funkcí pro nasazení instalační služby MSI Workplace Chatu najdete v tomto článku.
MSI (Microsoft Installer) je formát souborů instalačního balíčku, který systém Windows používá k instalaci, ukládání a odinstalování programů.
Instalační program Workplace Chatu má tyto funkce pro nasazení:
 • Do složky Program Files nainstaluje instalační program.
 • Nastaví registr, aby se instalační program spustil při přihlášení.
 • Volitelně spustí instalační program. Pokud tento krok nechcete (například je instalační služba MSI spuštěná některým systémem pro zřizování v rámci několika počítačů), spusťte ji s kódem „START=N“ (příklad: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N).
 • Ve výchozím nastavení se aplikace spustí při prvním spuštění. Tento postup doporučujeme. Můžete ho ale deaktivovat příkazem msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , který instalační program spouští v bezobslužném režimu.