Nastavení upozornění

Na Workplace si můžete měnit upozornění tak, aby vám vyhovovala. Pokud si chcete upozornění upravit podle sebe, vytvořte si prioritní upozornění. Můžete se taky naučit zapínat funkci Nerušit, která upozornění ztiší.
Nerušit
Upozornění z chatu
Upozornění ze skupiny