Zveřejňování videí

Workplace má zabudované funkce, pomocí kterých můžete spravovat videa. Naučte se přidávat a upravovat titulky a zjistěte, které texty jsou u titulků podporovány.

Nejjednodušším způsobem je nahrávat videa v kvalitě HD.
Pokud video exportujete ze softwaru pro úpravu videí (třeba Final Cut Pro, Avid, iMovie), doporučujeme tato vlastní nastavení:
 • Video H.264 se zvukem AAC ve formátu MOV nebo MP4
 • Poměr stran maximálně 1280 x 720 px
 • Snímkovací frekvence 30 sn./s nebo méně
 • Stereo zvuk se vzorkovací frekvencí 44 100 Hz
Nápověda k softwaru by měla obsahovat informace, jak provést export s vlastními nastaveními.
Nezapomeňte, že délka videí nesmí přesáhnout 240 minut a jejich velikost 4 GB. Čím je video delší, tím větší bude soubor. Velikost může ovlivnit kvalitu videa.
Byly tyto informace užitečné?
360° videa můžete na Workplace nahrávat jen z počítače.
360° video je obsah vytvořený pomocí kamerového systému, který automaticky zabírá celých 360 stupňů scény. Uživatelé můžou 360° video posouvat a otáčet a prohlížet si ho z různých úhlů.
Nahrání příspěvku na Timeline
Pokud máte video natočené 360° systémem nebo sférickou kamerou, které k videosouboru přidávají metadata pro 360° formát, pak 360° video můžete na svou Timeline nahrát stejným způsobem, jakým byste nahrávali běžné video.
Pokud máte video natočené kamerovým systémem, který metadata 360° formátu k videosouboru nepřidává, přidejte k videosouboru metadata 360° formátu a postupujte stejným způsobem, jakým byste na svou Timeline nahrávali běžné video.
Nezapomeňte, že maximální délka 360° videa je 10 minut a maximální velikost 1,75 GB.
Byly tyto informace užitečné?
Zhlédnutí videa se zaznamená, když z něj někdo zhlédne minimálně 3 sekundy. To platí i pro automaticky přehrávaná videa. Když se jeden člověk podívá na video víckrát, může se započítat víc zobrazení. Zhlédnutí se zaznamenávají a sčítají na všech místech, kde je video sdíleno.
Byly tyto informace užitečné?
Když nahrajete video na svou timeline nebo do skupiny, můžete k němu přidat titulky. Workplace může automaticky přidávat titulky k obsahu dodávanému v angličtině, španělštině, portugalštině, francouzštině, arabštině, vietnamštině, italštině, němčině, turečtině, ruštině, thajštině, urdštině, malajštině a japonštině. Titulky můžete přidat i ručně jako soubor ve formátu .srt.

Používání automatických titulků
Pokud chcete na Workplace přidat titulky pomocí funkce automatických titulků:
 1. Na timeline, ve skupině nebo v kanálu vybraných příspěvků klikněte na Fotka/video.
 2. Vyberte video, které chcete nahrát, potom klikněte na Spravovat titulky.
 3. Klikněte na Generovat automatické titulky. Workplace automaticky rozpozná mluvený jazyk a vytvoří vám titulky. Podle délky videa to může trvat až několik minut.
 4. Když si chcete přehrát náhled videa, klikněte na Náhled titulků. Až to budete mít hotové, klikněte na Hotovo.
 5. O svém videu něco napište a pak klikněte na Přidat příspěvek.

Stažení přepisu
Jak stáhnout text ve formátu .txt:
 1. Přejděte do videopříspěvku.
 2. Kliknutím na video ho zvětšete.
 3. V pravém horním rohu klikněte na a vyberte Stáhnout přepis.

Stažení a úprava automatických titulků
Pokud chcete stáhnout a upravit automatické titulky:
 1. V okně Náhled a správa titulků klikněte na , a potom na Stáhnout titulky.
 2. Do vašeho počítače se stáhne soubor .srt. Otevřete ho v textovém editoru, text titulků podle potřeby upravte a změny uložte.
 3. V oddílu Nahrané titulky klikněte na Nahrát SRT soubory a vyberte upravený .srt soubor nazvaný podle tohoto vzorce: názevsouboru.[kód jazyka]_[kód země].srt.
 4. Klikněte na Nahradit soubor s titulky, potom na a pak na Hotovo.
 5. O svém videu něco napište a pak klikněte na Přidat příspěvek.

Nahrání souboru ve formátu .srt
Pokud už soubor .srt nazvaný podle našeho vzorce máte a chcete nahrát vlastní titulky:
 1. Na timeline, ve skupině nebo v kanálu vybraných příspěvků klikněte na Fotka/video.
 2. Vyberte video, které chcete nahrát, potom klikněte na Spravovat titulky. Potom klikněte na Nahrát SRT soubory.
 3. Vyberte .srt soubor s titulky, který chcete nahrát a klikněte na Náhled titulků.
 4. Klikněte na Hotovo.
 5. O svém videu něco napište a pak klikněte na Přidat příspěvek.

Živé titulky
Během vysílání můžete rovněž vytvořit živé titulky. Při vysílání můžete v nástroji Live Producer zapnout živé titulky, když začnete vysílat živě ve skupině.
Pokud jsou u živého vysílání, které sledujete, k dispozici živé titulky, můžete je zapnout kliknutím na . Zde si můžete vybrat, zda živé titulky zapnete nebo vypnete.
Živé titulky jsou k dispozici v angličtině, španělštině, portugalštině, francouzštině, italštině a němčině. Zjistěte další informace o Workplace Live.
Byly tyto informace užitečné?
Titulky můžete přidávat k videím po jejich nahrání nebo po ukončení živého vysílání z vašeho počítače.
Překládání titulků
Jak přeložit titulky:
 1. Přejděte na příslušné video, u kterého chcete přeložit titulky.
 2. V pravém horním rohu videa klikněte na .
 3. Vyberte Spravovat titulky k videu.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte jazyk, ve kterém chcete, aby se titulky zobrazily, a klikněte na Hotovo.
Anglické titulky je možné automaticky překládat do španělštiny, francouzštiny, italštiny a portugalštiny. Každý titulek je možné upravit jednotlivě.
Úprava titulků
Jak upravit titulky:
 1. Přejděte na příslušné video, u kterého chcete přeložit titulky.
 2. V pravém horním rohu videa klikněte na .
 3. Vyberte Spravovat titulky k videu.
 4. Vedle automaticky generovaných titulků klikněte na .
 5. Po dokončení úprav klikněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Titulky jsou momentálně k dispozici v těchto jazycích:
 • Angličtina (USA)
 • Španělština (Latinská Amerika)
 • Portugalština (Brazílie)
 • Francouzština
 • Arabština
 • Vietnamština
 • Italština
 • Němčina
 • Turečtina
 • Ruština
 • Thajština
 • Urdština
 • Malajština
 • Japonština
Poznámka: Pokud byly titulky vygenerovány ve španělštině, francouzštině, italštině nebo portugalštině, je možné je automaticky přeložit do angličtiny. Anglické titulky je možné automaticky překládat do španělštiny, francouzštiny, italštiny a portugalštiny.
Byly tyto informace užitečné?
Miniatury nahraných videí můžete vybírat na počítači.
Jak vybrat miniaturu:
 1. Klikněte na svoje nahrané video. Najdete ho buď ve skupině, ve které jste ho zveřejnili, nebo na svém profilu na Workplace.
 2. Vpravo klikněte na a vyberte Upravit video.
 3. Pomocí šipek vyberte miniatury z nabízených možností a klikněte na Uložit.
Po nahrání můžete upravovat taky miniatury živých vysílání.
Byly tyto informace užitečné?
Live API vyžaduje zvuk. Pokud se pokusíte streamovat pouze video, bude streamování ukončeno.
Byly tyto informace užitečné?