Zásady ochrany osobních údajů ve službě Workplace Standard

Služba Workplace Standard umožňuje uživatelům v rámci jedné organizace nebo pracoviště („firma“) nebo komunity, které jsou součástí, efektivněji spolupracovat, sdílet a zjišťovat pracovní informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak a kdy Facebook vaše informace shromažďuje, používá a sdílí, když vy, vaši kolegové, obchodní partneři nebo další uživatelé používají platformu Workplace Standard (která zahrnuje weby, aplikace a související online služby Workplace odkazující na tyto zásady ochrany soukromí; souhrnně je nazýváme „služby“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání služeb. Jiné Facebook služby se řídí vlastními podmínkami.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Firmy si mohou vybrat z variant Workplace Essential, Workplace Advanced nebo Workplace Enterprise, které firmě umožňují převzít kontrolu nad všemi účty Workplace Standard, u kterých firma může prokázat vlastnictví e-mailové domény („upgradované účty“), a přejít na vyšší verzi těchto účtů a začlenit je do nové komunity Workplace Essential, Workplace Advanced nebo Workplace Enterprise. To dává firmám možnost přístupu, zpracování a odstranění veškerých dat odeslaných nebo dříve poskytnutých prostřednictvím služeb upgradovanými uživateli, včetně všech souborů a komunikací, všech skupin a všech zpráv ve službě Workplace Chat.
Pokud jste se připojili ke službě Workplace Standard pomocí e-mailové adresy, telefonního čísla nebo jiného přihlašovacího údaje, který není ve vlastnictví firmy, ale sdíleli jste obsah v rámci komunity firmy (včetně dat sdílených ve skupinách v rámci komunity dané firmy a ve Workplace Chat s upgradovanými uživateli), bude mít firma po upgradu na komunitu Workplace Essential, Workplace Advanced nebo Workplace Enterprise přístup ke všem datům odeslaným a poskytnutým prostřednictvím služeb v rámci skupiny nebo komunity firmy a bude mít nad nimi kontrolu. To bude zahrnovat všechny soubory a komunikace, které jste sdíleli dříve a které můžete sdílet v budoucnu s upgradovanými účty ve skupině nebo komunitě firmy, včetně služby Workplace Chat s upgradovanými uživateli.
Pokud se firma rozhodne pro upgrade na Workplace Essential, Workplace Advanced nebo Workplace Enterprise, může být nutné přijmout novou sadu podmínek, včetně nových zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání. Další informace o rozdílech mezi Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced a Workplace Enterprise a možnosti přechodu na vyšší verzi najdete zde. Pokud si firma zvolí upgrade na Workplace Essential, Workplace Advanced nebo Workplace Enterprise, tato firma (a nikoli Facebook) určí, jak mohou být vaše údaje zpracovávané a používané v dané komunitě Workplace firmy, včetně informací dříve sdílených ve službě Workplace Standard v rámci dané skupiny nebo komunity firmy.
Před zveřejněním jakýchkoli informací o dalších uživatelích služeb nebo vaší firmě ve službě Workplace se ujistěte, že máte všechny nezbytné souhlasy a povolení.

I. Jaké druhy informací shromažďujeme?
Informace, kterém nám poskytnete (vy nebo jiné osoby). Můžeme shromažďovat následující druhy informací od vás a o vaší osobě:
 • obsah a další informace, které poskytujete při používání našich služeb, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu a informace v něm uvedené, například datum vytvoření souboru. Shromažďujeme také informace o tom, jak naše služby využíváte, například informace o typech obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, frekvenci nebo době trvání vašich aktivit,
 • kontaktní údaje, jako je celé jméno a e-mailová adresa, a případně kontaktní údaje týkající se jiných uživatelů (jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy), které se rozhodnete nahrát, synchronizovat nebo importovat (například z osobního Facebook účtu),
 • název pracovní pozice, údaje o oddělení, struktury vykazování a další informace spojené s vaší prací nebo firmou,
 • komunikace a informace, které poskytují jiné osoby, když služby používají. To může zahrnovat informace o vás, například když s vámi ostatní uživatelé sdílí fotku vaší osoby nebo ji okomentují, pošlou vám zprávu nebo nahrají, synchronizují či importují vaše kontaktní údaje,
 • obsah všech komunikací ve službách nebo prostřednictvím služeb,
 • uživatelské komunikace, zpětná vazba, návrhy a nápady nám zaslané nebo jakékoli jiné informace, které nám poskytnete, když nás vy nebo vaše firma kontaktujete nebo nás požádáte o podporu ohledně služeb,
 • informace o lidech a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, se kterými rádi sdílíte obsah, a
 • všechny další informace, které se rozhodnete nahrát, sdílet s jinými uživateli nebo nám poskytnout přímo prostřednictvím služeb.
Informace, které shromáždíme od rodiny společností Facebooku a z dalších Facebook služeb.
Můžeme o vás získat informace z jiných Facebook služeb, které se rozhodnete použít (například váš osobní Facebook účet), a od jiných společností, které jsou vlastněné nebo provozované Facebookem, v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Tyto informace můžeme použít za účely uvedenými v části Jak tyto informace používáme? těchto zásad ochrany osobních údajů. Zjistěte více o těchto společnostech Facebooku a jejich zásadách ochrany osobních údajů a také zásadách používání dat na Facebooku.
Informace od externích partnerů. Informace o vás a vašich aktivitách ve službě Workplace i mimo ni můžeme také získat od našich externích partnerů. Může jít například o informace od partnerů, se kterými vám společně nabízíme služby.
Informace o zařízení a poloze.Z vašich počítačů, telefonů nebo jiných zařízení, do kterých jste naše služby nainstalovali nebo ze kterých k nim přistupujete, a o těchto zařízeních můžeme shromažďovat informace, mimo jiné polohu zařízení (včetně konkrétní geografické polohy), například prostřednictvím signálů GPS, Bluetooth nebo WiFi. Informace získané z různých vašich zařízení můžeme sdružovat nebo propojovat, abychom vám mohli na všech vašich zařízeních snadněji poskytovat konzistentní služby.
Data protokolů a souborů cookie. Pomocí služeb automaticky shromažďujeme určité informace poskytované vaším prohlížečem nebo operačním systémem, například adresu IP a další údaje identifikující prohlížeč nebo zařízení, typ prohlížeče, operační systém, data o chybách, poskytovatele internetových služeb, stránky navštívené před použitím služeb a po něm, datum a čas návštěvy, informace o aktivitách nebo činnostech (například odkazy, na které jste klikli, a stránky, které jste zobrazili) v rámci služeb a další standardní informace z protokolu serveru („data protokolů a souborů cookie“).
Data uložená v souborech cookie nebo objektech místního úložiště můžeme nastavit nebo zaznamenávat pro automatické shromažďování těchto informací. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a související technologie včetně účelů, k jakým je používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookie. Používáním služeb dáváte souhlas s naším používáním souborů cookie a podobných technologií podle našich zásad používání souborů cookie.
Prohlížeč nebo zařízení vám může nabídnout nastavení související s těmito technologiemi. Podrobnější informace o dostupnosti těchto nastavení a jejich funkci najdete ve svém prohlížeči nebo v příručce k zařízení. Může se stát, že signály prohlížeče nebo zařízení týkající se sledování nerozpoznáme nebo na ně nebudeme reagovat a že některá nastavení budou narušovat používání funkcí, které nabízíme. Kromě toho nastavení, která prohlížeč nebo zařízení nabízí, obvykle platí pouze pro tento prohlížeč nebo zařízení.

II. Jak používáme shromážděné údaje?
Facebook použije shromážděné informace k poskytování, vývoji, vylepšení a monetizaci služeb a také Facebook služeb a služeb poskytovaných společnostmi Facebooku. Takové použití představuje například:
 • komunikace s uživateli o tom, jak služby používají,
 • zlepšování a propagace bezpečnosti, integrity a zabezpečení ve službách s ohledem na vás a další uživatele,
 • provoz, údržba a vylepšování systémů a infrastruktury, které poskytují služby a další Facebook služby (mějte na paměti, že používáme stejné systémy a infrastrukturu pro podporu služeb a Facebook služeb). Pomocí protokolů chyb z vašeho používání služeb můžeme například identifikovat a opravit chyby, které se můžou týkat také Facebook služeb,
 • přizpůsobení prostředí jako součást našeho poskytování služeb včetně předkládání obsahu, komunikací nebo témat (včetně placeného obsahu), která vás mohou zajímat nebo která jsou oblíbená nebo aktuální v rámci komunity vaší firmy,
 • vývoj nových nástrojů, produktů nebo služeb, které můžeme uvést s cílem rozvíjet a obohacovat vaše zážitky,
 • posílání marketingových nabídek, komunikace s vámi o našich službách a informování o našich zásadách a podmínkách. Vaše údaje také využíváme k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete,
 • přidružení aktivity v našich službách a Facebook službách na různých zařízeních provozovaných nebo používaných stejnou osobou za účelem vylepšení služeb a dalších Facebook služeb, které poskytujeme, a
 • provádění analýzy dat a systémů, včetně výzkumu za účelem vylepšování služeb a Facebook služeb.

III. Jak se tyto informace sdílí?
Shromážděné informace můžeme sdílet za následujících okolností:
 • s komunitou, když se rozhodnete sdílet a komunikovat prostřednictvím služeb. Můžete mít možnost zvolit si okruh uživatelů, se kterými chcete obsah sdílet, například když sdílíte obsah v rámci skupiny nebo když používáte Workplace Chat;
 • s firmou v případech, kdy firma převezme kontrolu nad danou komunitou Workplace, jak je popsáno výše a v podmínkách používání služby Workplace Standard. Za takových okolností bude firma odpovědná za způsob, jakým jsou vaše informace používány;
 • s externími poskytovateli služeb, kteří mohou pomáhat při poskytování služeb nebo části služeb;
 • se společnostmi Facebooku za účely uvedenými výše;
 • s aplikacemi, weby nebo dalšími službami třetích stran, k nimž se můžete ze služeb připojit;
 • v případě významné podnikové transakce, například prodeje našich služeb, fúze, konsolidace, prodeje majetku, nebo v nepravděpodobném případě bankrotu nebo platební neschopnosti nebo pokud dojde ke změně vlastnictví nebo kontroly nad všemi nebo některými našimi produkty či jejich částmi, můžeme informace o vás převést novému vlastníkovi;
 • pro ověření účtů a aktivit a propagaci bezpečnosti a zabezpečení v rámci našich služeb a Facebook služeb i mimo ně, například prošetřováním podezřelé aktivity nebo porušování našich podmínek a zásad; a
 • jiným způsobem, jaký určíte nebo schválíte.
Shromážděné informace můžeme také sdílet s externími partnery a zákazníky, kteří nám pomáhají poskytovat a vylepšovat naše služby nebo jiné Facebook služby nebo kteří používají služby reklam nebo související produkty, díky kterým je možné poskytovat službu Workplace Standard bezplatně. Pokud nám k tomu nedáte souhlas, s partnery pro inzerci, měření nebo analýzu nebudeme sdílet informace, které vás identifikují jako konkrétní osobu (informace identifikující konkrétní osobu jsou například jméno nebo e-mailová adresa, které mohou být samy o sobě využity k tomu, aby vás někdo kontaktoval nebo zjistil, kdo jste). Těmto partnerům můžeme poskytnout informace o dosahu a efektivitě jejich inzerce, aniž bychom jim však poskytovali informace, které prozrazují vaši totožnost, nebo pokud jsme informace převedli do souhrnné podoby, aby z nich nebylo možné zjistit, kdo jste.
Právně podložené žádosti. Vaše údaje jsme oprávněni zobrazovat, uchovávat a sdílet, budeme-li k tomu vyzváni právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a budeme-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem. To může zahrnovat odpovědi na právně podložené žádosti v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že je takový postup vyžadován zákonem dané jurisdikce, týká se uživatelů v dané jurisdikci nebo je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Informace můžeme používat, uchovávat a sdílet rovněž v případě, že se dobré víře domníváme, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů a jiné protiprávní činnosti, vaší i naší ochraně i ochraně dalších osob, včetně situací, kdy se jedná o vyšetřování nebo k zabránění úmrtí nebo bezprostředního ohrožení lidského zdraví. Externím partnerům můžeme například poskytnout informace o spolehlivosti vašeho účtu, abychom předešli podvodu a zneužití v rámci našich služeb a jiných Facebook služeb i mimo ně. Informace, které o vás obdržíme, můžeme zobrazovat, zpracovávat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování v souvislosti s možným porušením našich podmínek a zásad, nebo je nutné takové údaje uchovat, abychom zabránili jiné újmě. Můžeme si rovněž ponechat informace z účtů deaktivovaných z důvodu porušení našich podmínek za poslední rok, abychom zabránili opakování zneužití či jiných porušení těchto podmínek.
Souhrnná data a data zbavená identifikačních znaků. Souhrnné informace nebo informace, které neidentifikují vaši osobu, můžeme také předat třetím stranám a přidruženým společnostem, které je mohou (mimo jiných účelů) využít k analytice, trendům a analýzám s cílem vylepšovat a poskytovat naše produkty a služby a produkty a služby poskytované společnostmi Facebooku.

IV. Jaký je náš právní základ ke zpracování údajů?
Data, která máme k dispozici, shromažďujeme, používáme a sdílíme výše popsanými způsoby:
 • v rozsahu nutném k plnění našich podmínek použití,
 • v rozsahu nutném k plnění našich právních závazků a
 • v rozsahu nutném pro zajištění našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů jiných osob), včetně našeho zájmu našim uživatelům a partnerům poskytovat inovační, přizpůsobené, bezpečné a výnosné služby, ledaže by takové zájmy omezovaly vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

V. Jak můžete uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)?
Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, přenesení a vymazání a také právo omezit a nesouhlasit s konkrétním zpracováním vašich údajů. To zahrnuje:
 • pokud jste udělili souhlas s přímým marketingem, máte právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro tyto účely, které můžete uplatnit použitím odkazu „odhlásit odběr“ v příslušném marketingovém materiálu; a
 • právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů při plnění našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran, které můžete kdykoli využít žádostí o odstranění vašeho účtu.

VI. Uchování dat, deaktivace a smazání účtu
Údaje uchováváme do doby, kdy již nebude nutné poskytovat naše služby, nebo dokud neodstraníte svůj účet – podle toho, co nastane dřív. Každý takový případ se posuzuje samostatně a rozhodnutí závisí například na povaze dat, důvodu jejich shromažďování a zpracování a na příslušných zákonných či provozních požadavcích na jejich uchování.
Svůj účet můžete kdykoli odstranit. Jakmile svůj účet odstraníte, odstraníme veškerý obsah, který jste zveřejnili. Pokud svůj účet odstranit nechcete, ale rádi byste službu Workplace Standard na nějakou dobu přestali používat, můžeme vám dát možnost ho místo toho deaktivovat. Další informace o odstranění účtu najdete po kliknutí sem a další informace o deaktivaci účtu najdete po kliknutí sem. Odstranění dat uložených v záložních systémech může trvat až 90 dní. Během této doby nejsou vaše informace ve službě Workplace přístupné.

VII. Jak můžete přistupovat k informacím, které o vás máme, a upravovat je?
Nástroje pro správu, přístup a přenositelnost údajů najdete v obecných nastaveních účtu Workplace.
Můžete přistupovat, opravovat nebo odstraňovat informace, které jste nahráli do služeb s použitím nástrojů v rámci námi poskytovaných služeb (například úprava profilových informací prostřednictvím záznamů o aktivitách nebo stažení a přenášení vašich informací prostřednictvím nástroje pro stahování informací dostupného v nastavení účtu). Když změníte informace ve službách, změny se ve vaší komunitě projeví okamžitě, ale Facebook po komerčně přiměřeně dlouhou dobu zachová data v záložních kopiích.

VIII. Bezpečnost a zabezpečení
Získané informace nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu a propagovat bezpečnost a zabezpečení v rámci našich služeb i mimo ně, například prošetřováním podezřelé aktivity nebo porušování našich podmínek a zásad. Tvrdě pracujeme na ochraně vašeho účtu. K tomu využíváme týmy techniků, automatizované systémy a pokročilé technologie, jako je šifrování a strojní učení. Můžeme například použít automatizovanou technologii k odhalení urážlivého chování a obsahu, například dětské pornografie, které mohou poškodit naše služby, vaši osobu, jiné uživatele nebo jiné osoby. Některé aspekty služeb mohou obsahovat odkazy na obsah spravovaný třetími stranami, nad kterým nemáme kontrolu. Nezodpovídáme za postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran a doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

IX. Jak fungují naše globální služby?
Berete na vědomí, že při poskytování služeb vaší osobě a při využívání poskytovatelů služeb uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme tyto informace ukládat nebo zpracovávat na různých místech po celém světě. Informace shromážděné v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) mohou být například přeneseny do zemí mimo EHP za účelem popsaným v těchto zásadách. Používáme standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a spoléháme se na rozhodnutí o úrovni ochrany týkající se příslušných zemí schválená Evropskou komisí pro tyto přenosy dat ze zemí EHP do USA a dalších zemí.

X. Jak vám oznámíme změnu těchto zásad?
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Když zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, poskytneme vám přiměřené upozornění, upravíme datum nabytí platnosti a zveřejníme nové zásady.

XI. Jak kontaktovat Facebook, když máte dotazy?
Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete získat další informace o službě Workplace, kontaktujte nás online nebo poštou na adrese:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (pokud žijete mimo EU)
NEBO
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (pokud žijete v EU).
Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost Facebook Ireland Ltd.
Společnost Facebook Ireland Ltd. je regulována v Irsku úřadem irského komisaře pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 2. září 2019

Prohlášení o ochraně soukromí pro občany státu Kalifornie (datum poslední revize: 1. července 2020)

Prohlášení o ochraně soukromí v Kalifornii (dále jako „prohlášení“) je určeno občanům státu Kalifornie a doplňuje výše uvedené zásady ochrany osobních údajů pro Workplace Standard. Toto prohlášení vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva vyplývající ze zákona státu Kalifornie o ochraně soukromí spotřebitelů (California Consumer Privacy Act, dále jako „zákon CCPA“).
Pokud v tomto prohlášení mluvíme o „osobních údajích“, rozumíme jimi údaje, které vás identifikují, vztahují se k vám, popisují vás, lze je důvodně spojovat s vaší osobou nebo mohou být oprávněně vztahovány, ať už přímo či nepřímo, k vaší osobě. Osobní údaje nezahrnují informace, které jsou agregovány, ani informace, které s vámi nemohou být přiměřeně spojeny.

Jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje
Abychom vám mohli poskytovat platformu Workplace Standard (která zahrnuje weby, aplikace a související online služby, které souhrnně nazýváme „služby“), musíme zpracovávat informace o vaší osobě, včetně osobních údajů. S výhradou omezení, která popisujeme výše v zásadách ochrany osobních údajů pro Workplace Standard, můžeme vaše osobní údaje sdílet pro obchodní účely s přísnými omezeními toho, jak naši partneři mohou používat nebo zveřejňovat údaje, které poskytujeme, a to dle vašich pokynů nebo způsoby, které jsou jinak v souladu se zákonem CCPA. Žádné z vašich osobních údajů nikomu neprodáváme a ani nikdy v budoucnu prodávat nebudeme.
Nejlepším způsobem, jak se dozvědět, jaké druhy informací shromažďujeme a jak je používáme, je seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů pro Workplace Standard. Níže poskytujeme přehled kategorií osobních údajů dle zákona CCPA, které jsme o vás mohli za posledních 12 měsíců nashromáždit v závislosti na tom, jak používáte služby, a rovněž informace o tom, jak tyto údaje využíváme my a s kým jsme je případně mohli sdílet.

Příklady kategorií osobních údajů, které shromažďujeme:Příklady využití osobních údajů:Příklady stran, se kterými můžeme sdílet jednotlivé kategorie osobních údajů:
 • Identifikátory;
 • Informace z aktivit na internetu nebo jiné elektronické síti;
 • Informace týkající se polohy, včetně přesného umístění zařízení, pokud nám povolíte tyto informace shromažďovat;
 • Zvukové nebo vizuální informace, včetně fotek, pokud se vy nebo další osoby rozhodnete nám je poskytnout;
 • Informace týkající se profesní kariéry a zaměstnání, pokud se nám je rozhodnete poskytnout; a
 • Informace odvozené z vašich osobních údajů, mezi které patří vaše preference, zájmy nebo jiné informace využívané k přizpůsobení vašeho prostředí.
 • Poskytování, personalizace a vylepšování služeb;
 • Zasílání obchodních sdělení;
 • Podpora bezpečnosti, integrity a zabezpečení; a
 • Komunikace s vámi.
 • Komunita, se kterou se rozhodnete sdílet obsah a komunikovat prostřednictvím služeb;
 • Podnik, který přebírá kontrolu nad svou komunitou na Workplace, jak je popsáno v podmínkách používání služby Workplace Standard;
 • Lidé a účty, se kterými ostatní sdílí obsah týkající se vaší osoby;
 • Partneři, včetně partnerů, kteří využívají naše analytické služby, inzerentů, partnerů pro měření, partnerů nabízejících zboží a služby v rámci našich služeb, prodejců a poskytovatelů služeb;
 • Aplikace třetích stran, weby nebo další služby, ke kterým se můžete připojit prostřednictvím služeb;
 • Noví vlastníci v případě změny vlastnictví všech nebo některých našich služeb a jejich částí a změny v jejich kontrole;
 • Bezpečnostní složky nebo jiné třetí strany v souvislosti s právně podloženými žádostmi; a

Další informace o tom, jak zpracováváme údaje, včetně jiných typů osobních údajů, které shromažďujeme, naleznete opět v zásadách ochrany osobních údajů pro Workplace Standard.

Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme z informací, které poskytnete vy nebo další osoby, z vašich zařízení a od našich partnerů. Kategorie zdrojů, ze kterých jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje, zahrnují:
 • Vy: Shromažďujeme obsah a další informace, které poskytujete při používání našich služeb, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu a informace v něm uvedené, například datum vytvoření souboru. Shromažďujeme také informace o tom, jak využíváte naše služby, například informace o typech obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, frekvenci a době trvání vašich aktivit. Dále shromažďujeme informace o lidech a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, se kterými rádi sdílíte obsah.
 • Další lidé: Můžeme obdržet také komunikace a informace, které poskytují jiné osoby, když služby používají. To může zahrnovat informace o vás, například když s vámi ostatní uživatelé sdílí fotku nebo ji okomentují, pošlou vám zprávu nebo nahrají, synchronizují či importují vaše kontaktní údaje.
 • Vaše zařízení: Můžeme shromažďovat informace z počítačů, telefonů a dalších zařízení, na která instalujete nebo v nichž používáte naše služby, a také informace o těchto zařízeních. Informace získané z různých vašich zařízení můžeme sdružovat nebo propojovat, abychom vám mohli na všech vašich zařízeních snadněji poskytovat konzistentní služby.
 • Společnosti Facebooku: Pro obchodní účely můžeme obdržet informace od ostatních společností Facebooku (včetně WhatsApp a Oculus), díky kterým vám můžeme poskytovat inovativní, relevantní, konzistentní a bezpečné prostředí napříč všemi produkty společností Facebooku, které používáte. K těmto účelům také zpracováváme informace o vás získané napříč společnostmi Facebooku, a to v rozsahu povoleném zákonem a v souladu s jejich smluvními podmínkami a zásadami.
 • Partneři: Informace o vás a vašich aktivitách ve službě Workplace i mimo ni můžeme také získat od našich partnerů. Může jít například o informace od partnerů, se kterými vám společně nabízíme služby.

Jak můžete uplatnit svá práva vyplývající ze zákona CCPA?
Podle zákona CCPA máte následující práva:
 • Právo na informace: Máte právo požadovat, abychom vám sdělili osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme nebo zveřejňujeme, a informace o našich praktikách ohledně ochrany údajů;
 • Právo požadovat výmaz: Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, které jsme získali od vás;
 • Právo na nediskriminační zacházení: Za uplatnění jakéhokoliv z těchto práv vás nebudeme diskriminovat.
Pokud chcete uplatnit své právo na informace nebo výmaz, klikněte zde.
Mějte na paměti, že abychom ochránili vaše údaje a integritu svých služeb, je možné, že budeme potřebovat ověřit vaši identitu, než budeme moci váš požadavek zpracovat. V některých případech možná budeme muset shromáždit další informace, jako je například státem vydaný identifikační průkaz, abychom ověřili vaši identitu.
Dle zákona CCPA můžete tato práva uplatnit sami nebo můžete určit oprávněného zástupce, který bude tyto požadavky vznášet za vás. Ve většině případů váš požadavek zpracujeme pomocí automatizovaných nástrojů dostupných prostřednictvím vašeho účtu chráněného heslem

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.
Pokud máte další dotazy k tomuto prohlášení nebo způsobům uplatnění svých práv podle zákona CCPA, kontaktujte nás.