Dílčí zpracovatelé Workplace


Meta v souvislosti s poskytováním služby Workplace smluvně pověřila dole uvedené subjekty, aby vystupovaly jako dílčí zpracovatelé příslušných osobních údajů (definovaných v dodatku o zpracování údajů, který je součástí online smluvních podmínek služby Workplace). Tabulka dole uvádí názvy jednotlivých dílčích zpracovatelů, země, kde dílčí zpracovatelé sídlí, a činnosti, které se dílčí zpracovatelé zavázali provádět.

Následující přehled pojmů přináší některé bližší informace o prováděných činnostech:

„Zákaznická podpora“ je podpora, kterou si vyžádá zákazník, podle smlouvy o používání služby Workplace.

„Datové centrum / datové úložiště“ je provozování a údržba datových center a zařízení, v kterých se můžou ukládat příslušné osobní údaje.

„Technická podpora“ jsou služby zahrnující podporu spojenou se softwarovým a systémovým inženýrstvím a údržbou. Dílčí zpracovatel může potřebovat omezený, oprávněný přístup k příslušným osobním údajům, aby mohl například vyřešit technické problémy nebo opravit chyby, které u zákazníků nastanou.

„Správa účtu“ je zajišťování služeb podpory spojených se správou účtu. Dílčí zpracovatel může potřebovat omezený přístup k příslušným osobním údajům, aby mohl takovou podporu poskytnout.

Dílčí zpracovatelé společnosti Meta Platforms Ireland Ltd.

Název subjektuČinnostZemě
Meta Platforms, Inc.
Zákaznická podpora,
technická podpora
USA


Partnerští dílčí zpracovatelé společnosti Meta Platforms, Inc.

Název subjektuČinnostZemě
Andale, Inc.
Datové centrum / datové úložiště
USA
Cassin Networks Aps
Datové centrum / datové úložiště
Dánsko
Meta France Sarl
Správa účtu
Francie
Meta Operations, LLC
Zákaznická podpora,
technická podpora
USA
Meta Singapore Pte. Ltd.
Zákaznická podpora,
technická podpora
Singapur
Meta UK Limited
Zákaznická podpora,
technická podpora,
správa účtu
Velká Británie
Greater Kudu LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Morning Hornet LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Pinnacle Sweden AB
Datové centrum / datové úložiště
Švédsko
Raven Northbrook LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Runways Information Services Limited
Datové centrum / datové úložiště
Irsko
Scout Development LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Siculus Inc.
Datové centrum / datové úložiště
USA
Sidecat LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Stadion LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Starbelt LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Vitesse, LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA
Winner LLC d/b/a Ernst LLC
Datové centrum / datové úložiště
USA


Externí dílčí zpracovatelé společnosti Meta Platforms, Inc.

Název subjektuČinnostZemě
Hive AB
Peer-to-peer živé streamování
USA
Marketo Inc.
Management vztahů se zákazníky
USA
Salesforce Inc.
Management vztahů se zákazníky
USA