Zásady přijatelného použití služby Workplace


Vítejte ve službě Workplace from Facebook!
Tato služba je určená pro organizace a liší se od spotřebitelské verze Facebooku. Znamená to, že pokud naši službu používáte v práci nebo na zařízení či účtu od svého zaměstnavatele nebo od jiné organizace (vaše „organizace“), daná organizace má pravděpodobně zavedené vlastní zásady týkající se používání služby Workplace, kterými byste se měli řídit. S otázkami ohledně těchto zásad se obracejte na svoji organizaci. Informace o postupech pro ochranu soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů ve službě Workplace. Přístup k rozhraním API služby Workplace se řídí smluvními podmínkami platformy Workplace.

Odpovědné používání služby Workplace
Kromě zásad vaší organizace jsme s ohledem na odpovědné používání našich služeb zavedli ještě následující pravidla.
Při používání služby Workplace nesmíte:
  • Skrývat svoji identitu, vydávat se na někoho jiného nebo nepravdivě prezentovat svůj vztah k jakékoli osobě nebo firmě.
  • Zapojovat se do zneužívání nebo ubližování dětem nebo jim vyhrožovat.
  • Vytvářet nebo zobrazovat obsah, který je nezákonný, diskriminační, škodlivý, podvodný, klamavý nebo hanlivý nebo který propaguje nebo vybízí k násilí, porušování právních předpisů, sebepoškozování, poruchám příjmu potravy nebo zneužívání drog.
  • Porušovat právní předpisy nebo práva Facebooku či třetí strany.
  • Narušovat řádné fungování služby Workplace nebo její používání jinou osobou.
  • Používat pro přístup do služby Workplace nebo k souvisejícímu obsah způsoby, které Facebook neschválil (například využívat scraping či crawling), obcházet ochranu přístupu nebo se jinak pokoušet získat neoprávněný přístup ke službě Workplace nebo souvisejícím systémům, heslům nebo účtům.
  • Sdílet přístupové tokeny s oprávněními správce nebo udělovat podobná přístupová oprávnění k aplikacím třetí straně, která není výslovně schválená Facebookem. Když se rozhodnete schválené třetí straně takový přístup s oprávněními správce udělit pomocí tokenu nebo oprávnění aplikace, můžete jí povolit přístup ke svým datům nebo obsahu pouze v rozsahu nezbytném k účelu schválenému Facebookem a v souladu s vašimi pokyny. Vyhrazujeme si právo přístup takové třetí strany kdykoli omezit (například resetováním přístupového tokenu nebo odebráním oprávnění aplikace), pokud podle našeho názoru dochází nebo dojde k jeho zneužití.
  • Nahrávat viry, malware nebo jiný škodlivý kód nebo svým chováním potenciálně poškozovat, znemožňovat, přetěžovat nebo narušovat službu Workplace nebo související systémy (například útokem typu odmítnutí služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiných funkcí služby Workplace).
Mějte na paměti, že služba Workplace není určena pro děti mladší 13 let. Pokud jste mladší 13 let, nesmíte službu používat, ani k ní přistupovat.

Naše odpovědnost a vaše názory
Facebook může použít automatizovanou technologii k odhalení dětské pornografie, jiných nelegálních nebo urážlivých materiálů nebo jiných materiálů, o kterých se domníváme, že mohou poškodit službu Workplace, uživatele nebo třetí strany.
Vaše data nebo obsah můžeme (nicméně nejsme povinni) odebrat nebo k nim omezit přístup, pokud podle našeho názoru porušují tyto zásady přijatelného použití, smlouvu o používání služby Workplace ve vaší organizaci nebo příslušné právní předpisy či nařízení. Facebook vás nebo vaši organizaci na takovou akci přiměřeným způsobem upozorní, pokud to nezakazují právní předpisy.
Uvítáme jakékoli připomínky týkající se služby Workplace. Mějte však na paměti, že jak vaše komentáře, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021