Zásady ochrany osobních údajů ve službě Workplace


Workplace from Meta je online platforma vytvořená společností Meta, která umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet informace při práci. Platforma Workplace zahrnuje weby, aplikace a související online služby Workplace (souhrnně „služba“).
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše informace shromažďovány, používány a sdíleny, když službu používáte.
Služba je určena pro použití organizacemi a v souladu s jejich pokyny. Je vám poskytována ze strany zaměstnavatele nebo jiné organizace, která autorizovala vaše používání služby a přístup k ní (vaše „organizace“).
Služba je oddělená od jiných služeb společnosti Meta, které můžete případně používat. Tyto jiné služby společnosti Meta vám poskytuje společnost Meta a vztahují se na ně jejich vlastní smluvní podmínky. Tuto službu vám však poskytuje vaše organizace a vztahují se na ni tyto zásady ochrany osobních údajů, zásady přijatelného použití služby Workplacezásady používání souborů cookie ve službě Workplace.
Váš Workplace účet („váš účet“) spravuje vaše organizace a také za něj odpovídá. Vaše organizace je také zodpovědná za shromažďování a používání všech údajů, které prostřednictvím služby odešlete nebo poskytnete. Na toto použití se vztahují podmínky smluvené mezi vaší organizací a společností Meta.
K těmto zásadám ochrany osobních údajů může mít vaše organizace navíc další zásady nebo kodexy chování, které se na vaše používání služby vztahují.
S otázkami ohledně používání služby se obracejte na svoji organizaci.

I. Jaké informace jsou shromažďovány?
Když vy, vaši kolegové nebo další uživatelé přistoupí ke službám, vaše organizace může shromažďovat následující typy informací:
 • vaše kontaktní údaje, například celé jméno a e-mailová adresa;
 • vaše uživatelské jméno a heslo;
 • název pracovní pozice, údaje o oddělení a další informace spojené s vaší prací nebo organizací;
 • obsah, komunikaci a další informace, které poskytujete při používání služby, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu (například metadata) a informace v něm uvedené, například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru;
 • obsah, komunikace a informace, které poskytují jiné osoby, když používají služby. To může zahrnovat informace o vás, například když s vámi ostatní uživatelé sdílí fotku vaší osoby nebo ji okomentují, pošlou vám zprávu nebo nahrají, synchronizují či importují vaše kontaktní údaje;
 • veškeré komunikace s dalšími uživateli služeb;
 • komunikace, názory, návrhy a nápady, které vaší organizaci zašlou uživatelé;
 • informace o fakturaci; a
 • informace, které nám poskytnete, když se na nás vy nebo vaše organizace v souvislosti se službami obrátíte nebo požádáte o podporu k platformě.

II. Jak vaše organizace tyto informace používá?
Vaše organizace bude shromážděné informace sdílet se společností Meta, neboli poskytovatelem platformy, aby společnosti Meta umožnila poskytovat službu a podporu ke službě pro vaši organizaci a další uživatele a v souladu se všemi příslušnými pokyny od vaší organizace. Takové použití představuje například:
 • komunikace s uživateli a správci o tom, jak službu používají;
 • vylepšení zabezpečení a bezpečnosti služby pro vaši organizaci a další uživatele, například vyšetřování podezřelých aktivit nebo porušení příslušných podmínek nebo zásad;
 • přizpůsobení prostředí vám a vaší organizaci v rámci našeho zřizování služby;
 • vývoj nových nástrojů, produktů nebo služeb v rámci služby pro vaši organizaci;
 • sdružování aktivit určité osoby ve službě na různých zařízeních s cílem vylepšit celkové fungování služby;
 • identifikaci a opravu případných chyb; a
 • provádění analýzy dat a systémů, včetně výzkumu za účelem vylepšování služeb.

III. Zveřejnění informací
Vaše organizace sděluje shromážděné informace následujícími způsoby:
 • externím poskytovatelům služeb, kteří mohou pomáhat při poskytování služeb nebo části služeb;
 • v aplikacích, webech nebo dalších službách třetích stran, k nimž se můžete ze služby připojit;
 • v případě významné podnikové transakce, například přenosu služby, fúze, konsolidace, prodeje majetku, nebo v nepravděpodobném případě bankrotu nebo platební neschopnosti;
 • v zájmu ochrany osob; při řešení podvodu, bezpečnostních nebo technických potíží; a
 • v souvislosti se soudním předvoláním, soudním příkazem, vyšetřovacím příkazem nebo jiným příkazem nebo žádostí od bezpečnostní složky.

IV. Přístup k informacím a jejich úpravy
Vy a vaše organizace můžete zobrazit, opravit nebo odstranit informace, které jste do služby nahráli pomocí nástrojů dostupných ve službě (například můžete upravit informace v profilu nebo záznamy o aktivitách). Pokud to nemůžete provést pomocí nástrojů dostupných ve službě, měli byste se s žádostí o přístup k informacím a jejich úpravu obrátit přímo na vaši organizaci.

V. Odkazy a obsah třetích stran
Služba může obsahovat odkazy na obsah spravovaný třetími stranami, nad kterým nemá vaše organizace kontrolu. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

VI. Zrušení účtu
Chcete-li přestat službu používat, měli byste se obrátit na svou organizaci. Pokud u organizace přestanete pracovat, může organizace váš účet pozastavit, případně odstranit informace spojené s účtem.
Odstranění účtu obvykle trvá přibližně 90 dní od zrušení, ale některé informace mohou přiměřenou dobu zůstat v záložních kopiích a protokolech. Upozorňujeme, že obsah, který ve službě vytvoříte a sdílíte, vlastní vaše organizace. Takový obsah může ve službě zůstat a být přístupný i po deaktivaci nebo zrušení účtu. Obsah, který ve službě poskytujete, se tak podobá dalším typům obsahu (například prezentacím nebo poznámkám), který při práci vytváříte.

VII. Změny zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Při aktualizaci bude upraveno datum poslední aktualizace uvedené níže a nové zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny online.

VIII. Kontakt
Máte-li dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zásad přijatelného použití služby Workplace, kontaktujte vaši organizaci prostřednictvím správce vaší organizace.
Obyvatelé Kalifornie se mohou dozvědět více o svých právech na ochranu spotřebitele tak, že kontaktují svou organizaci prostřednictvím správce organizace.

Poslední aktualizace: 5. dubna 2022